Stanisław Szpetkowski

Z Historia AGH
Stanisław Szpetkowski
Stanisław Szpetkowski.jpg
Nazwisko Szpetkowski
Imię / imiona Stanisław
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 9 kwietnia 1923
Miejsce urodzenia Drohobycz
Data śmierci 26 grudnia 2000
Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, górnictwo i geologia inżynierska, szkody górnicze, geodezja górnicza
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi

Prof. dr hab. inż. Stanisław Szpetkowski (1923-2000)

Dyscyplina/specjalności:geodezja i kartografia, górnictwo i geologia inżynierska, szkody górnicze, geodezja górnicza

Nota biograficzna

Urodził się 9 kwietnia 1923 roku w Drohobyczu. Zmarł 26 grudnia 2000 roku. Pochowany na Cmentarzu Grębałowskim w Krakowie.

W latach 1945-1947 mieszkał na Śląsku i pracował w Bytomskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego.

W latach 1947-1951 studiował na Wydziale Geologiczno-Mierniczym Akademii Górniczej, a po zmianie nazwy w Akademii Górniczo-Hutniczej.

Podczas studiów, w latach 1948-1951, był asystentem w Zakładzie Geodezji i Miernictwa Górniczego I Wydziału Geologiczno-Mierniczego u prof. Zygmunta Kowalczyka. W latach 1951-1952 był nauczycielem w Technikum Górniczym w Krakowie.

W latach 1952-1958 pracował jako inżynier miernictwa górniczego, a następnie st. inspektor w w Zarządzie Przemysłu Solnego w Krakowie.

W 1957 roku na Wydziale Geodezji Górniczej AGH uzyskał stopień doktora nauk technicznych. W latach 1958-1962 pracował jako st. inż. miernictwa górnictwa górniczego w Żupie Solnej w Wieliczce.

Od 1962 roku był adiunktem w Głównym Inspektoracie Górnictwa -GIG w Katowicach, a następnie od 1965 roku jako samodzielny pracownik naukowy.

W 1963 roku uzyskał tytuł dyrektora górniczego, a w 1966 został mianowany docentem nauk technicznych w zakresie miernictwa górniczego.

W latach 1967-1991 pracował w instytucie Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie pełniąc funkcję kierownika Pracowni Szkód Górniczych.

W 1980 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych i został mianowany na stanowisko profesora PAN.

W 1991 roku przeszedł na emeryturę, ale do końca życia pozostawał aktywny naukowo.

Autor 250 publikacji oraz kilkunastu patentów.

Promotor i recenzent kilkunastu prac doktorskich.

Przedmiotem jego działalności naukowej stanowiły badania metodami geodezyjnymi skutków podziemnej eksploatacji złóż pokładowych na powierzchnię terenu i na górotwór, w otoczeniu wybieranych pokładów. Był cenionym specjalistą w dziedzinie szkód górniczych.

Był członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Naczelnej Organizacji Technicznej, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Komisji Miernictwa Górniczego i szkód Górniczych GIG w Katowicach, Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Towarzystwa Przyjaciół Kardiologii i Kardiochirurgii oraz biegłym Sądowych Sądów w Krakowie i Katowicach z zakresu szkód górniczych.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrna Odznaka Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej.

Bibliografia publikacji

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 21, [foto]
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1950/51]. Kraków 1951, s. 22, 45
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 356-357, [foto]

Inne

  • Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. Internetowy Lokalizator Grobów [online] [przeglądany 6.04.2020]. Dostępny w http://www.rakowice.eu/