Maciej Kazimierz Kaliski

Z Historia AGH
Maciej Kazimierz Kaliski
Maciej Kaliski.jpg
Nazwisko Kaliski
Imię / imiona Maciej Kazimierz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 2 lutego 1947
Miejsce urodzenia Olsztyn


Dyscyplina/specjalności organizacja i zarządzanie, górnictwo i geologia inżynierska, wiertnictwo, ekonomia, ekonomika przedsiębiorstw, zarządzanie i marketing, inżynieria produkcji, gazownictwo
Wydział Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Maciej Kazimierz Kaliski (1947-)

Dyscyplina/specjalności: organizacja i zarządzanie, górnictwo i geologia inżynierska, wiertnictwo, ekonomia, ekonomika przedsiębiorstw, zarządzanie i marketing, inżynieria produkcji, gazownictwo

Nota biograficzna

Urodził się 2 lutego 1947 roku w Olsztynie.

W 1970 roku ukończył Wydział Wiertniczo-Naftowy. AGH.

W 1970 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Wierceń Geologiczno-Poszukiwawczych, Hydrogeologicznych i Inżynieryjnych Instytutu Wiertniczo-Naftowego Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH.

W 1975 roku na podstawie pracy "Optymalny model organizacji ratunkowych wierceń miedzypoziomowych dla potrzeb górnictwa węgla kamiennego w Polsce" uzyskał doktorat.

W latach 1987-1989 był pierwszym zastępcą dyrektora Instytutu Wiertniczo-Naftowego WW-N.

W 1990 roku na Politechnice Śląskiej uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W latach 1990-1993 kierownik Zakładu Wiertnictwa WW-N.

Od 2002 roku kierownik specjalności "Ekonomika i zarządzanie w przemyśle naftowym i gazownictwie".

Był zastępcą kierownika Katedry Inżynierii Gazowniczej.

W 2008 roku otrzymał nominację profesorską.

Autor około 300 publikacji, w tym 15 książek i 9 patentów.

Promotor około 10 doktoratów.

W latach 1980–1985 był docentem na Politechnice Algierskiej oraz wykładowcą w Instytucie Nauk o Ziemi na Uniwersytecie w Algierze. Od 1989 do 2004 pracował również dla grupy kapitałowej CBR.

Od 2008 roku kierował Departamentem Ropy i Gazu w Ministerstwie Gospodarki. Od 15 czerwca 2011 do 31 stycznia 2012 roku był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki - odpowiadał za sektor energetyczno-paliwowy i górnictwo. Był również przewodniczącym Rady Nadzorczej Kompanii Węglowej oraz dyrektorem Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Gospodarki. Pełnił te funkcje do 2015 roku.

Jest rzeczoznawcą Naczelnej Organizacji Technicznej.

Członek Sekcji Wiertnictwa i Górnictwa Otworowego Komitetu Górnictwa PAN, Society of Petroleum Engineers - Sekcja Polska, Naczelnej Organizacji Technicznej.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Generalny Dyrektor Górniczy I stopnia, Złota Odznaka "Zasłużony dla Górnictwa RP", Odznaka "Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa", Złota Odznaka "Zasłużony dla Polskiej Geologii", Odznaczenie "Za zasługi dla energetyki", Złoty Medal "Za długoletnią służbę", Złoty Medal Jana Pawła II za Zasługi dla Archidiecezji Krakowskiej, Order św. Stanisława I klasy

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kaliski-maciej-004140

Źródła do biogramu

Książki

  • Jubileusz 50-lecia : 1967 - 2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 290-291
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 251
  • [Skład Osobowy AGH … 1970/71]. Kraków 1971, s. 47
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 136-139, [foto]

Inne

stan na dzień 28.02.2023