Jubileusz 80-lecia AGH

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

80 lecie AGH 22.jpg

Fot: S. Majewski

Program uroczystości jubileuszowych

Zdjęcia z jubileuszu

Uroczysty przemarsz - 25 czerwca 1999 r. (Fot: Z. Sulima)

Uroczysta akademia w hali "TS Wisła" - 25 czerwca 1999 r. (Fot: Z. Sulima)

Wystawy

Wystawa w Bibliotece Głównej AGH z okazji jubileuszu 80-lecia Uczelni. "Nie samą pracą żyje człowiek. Pasje, zainteresowania, hobby pracowników i absolwentów AGH "


Papież Jan Paweł II w jubileuszu 80-lecia AGH

List gratulacyjny i błogosławieństwo dla Społeczności AGH


80 lecie AGH 01.jpg


Kielich i patena, które zostały przekazane w darze Papieżowi w czasie Mszy Świętej na krakowskich Błoniach w dniu 15 czerwca 1999 r. Na kielichu umieszczono srebrny medalion z podobizną Św. Barbary oraz inskrypcję:

Dla Ojca Świętego Jana Pawła II dar Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 80-lecia uczelni.Poświęcenie zrekonstruowanego posągu św. Barbary na Gmachu Głównym Uczelni oraz sztandaru "Solidarności" w dniu 17 czerwca 1999 r.


Poświęcenie posągu św. Barbary oraz sztandaru "Solidarności" - zdjęcia Stanisława Majewskiego

Fot: S. Majewski

Pisano o jubileuszu

Wydawnictwa jubileuszowe

  • Informator Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie wydany z okazji jubileuszu 80-lecia AGH 1919-1999. Kraków 1999, [foto]
  • Jubileusz 80-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : 1919-1999. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 66/67 (Wydanie jubileuszowe)
  • Spis absolwentów Wydziału Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica : 1919-1999. Red. Z. Kwiecień. Kraków 1999
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego : 1919-1999. Kraków 1999, [foto]
  • Wydział Metali Nieżelaznych : 80-lat Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 1999