Jubileusz 80-lecia AGH

Z Historia AGH

80 lecie AGH 22.jpg

Fot: S. Majewski

Program uroczystości jubileuszowych

Zdjęcia z jubileuszu

Uroczysty przemarsz - 25 czerwca 1999 r. (Fot: Z. Sulima)

Uroczysta akademia w hali "TS Wisła" - 25 czerwca 1999 r. (Fot: Z. Sulima)

Wystawy

Wystawa w Bibliotece Głównej AGH z okazji jubileuszu 80-lecia Uczelni. "Nie samą pracą żyje człowiek. Pasje, zainteresowania, hobby pracowników i absolwentów AGH "

Papież Jan Paweł II w Jubileuszu 80-lecia AGH

Na posiedzeniu Senatu AGH w dniu 7 października 1998 roku przyjęte zostało przesłanie do Ojca Świętego z okazji XX-lecia pontyfikatu. Dołączono również zaproszenie Jego Świątobliwości do odwiedzenia uczelni w roku jubileuszowym 80-lecia. Uchwała ta została przekazana papieżowi podczas audiencji prywatnej 18 listopada 1998 roku przez delegację, której przewodniczył Rektor AGH prof. Ryszard Tadeusiewicz. Zaproszenie zostało przyjęte.[1]

 • List gratulacyjny i błogosławieństwo dla Społeczności AGH

80 lecie AGH 01.jpg

 • Kielich i patena, które zostały przekazane w darze Papieżowi w czasie Mszy Świętej na krakowskich Błoniach w dniu 15 czerwca 1999 r. Na kielichu umieszczono srebrny medalion z podobizną Św. Barbary oraz inskrypcję:

Dla Ojca Świętego Jana Pawła II dar Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 80-lecia uczelni.

 • Poświęcenie zrekonstruowanego posągu św. Barbary na Gmachu Głównym Uczelni oraz sztandaru "Solidarności" w dniu 17 czerwca 1999 r.

Zaproszenie


Zdjęcia z uroczystości

 • Pielgrzymka pracowników AGH do Rzymu z okazji Jubileuszu 80-lecia Uczelni (wrzesień 1999 roku)
"Serdecznie witam profesorów, pracowników i władze Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wasza uczelnia wraz z innymi szkołami wyższymi Krakowa tworzy wielkie środowisko akademickie miasta, z którym nadal czuję się bardzo związany. Chętnie też wracam pamięcią do naszego krótkiego spotkania przed gmachem AGH podczas ostatniej mojej pielgrzymki do Ojczyzny i cieszę się, że do takiego spotkania doszło. Wiem, że bardzo o nie zabiegaliście. Było ono potrzebne. Dziś pragnę wam podziękować za waszą życzliwość. Na osiemdziesięciolecie istnienia Akademii życzę, aby była zawsze żywym centrum rozwoju myśli technicznej i kształcenia kompetentnych kadr. Niech wasza patronka św. Barbara, wyprasza wam potrzebne łaski. Z serca błogosławię."
Jan Paweł II Przywitanie pracowników AGH na audiencji generalnej w Bazylice Św. Piotra.

Pisano o jubileuszu

 • 80 lat AGH. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 68 (Wydanie jubileuszowe)
 • Komitet Jubileuszowy. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 61, s. 19
 • Tadeusiewicz R.: 80 lat AGH. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 62, s. 2

Wydawnictwa jubileuszowe

 • 80 lat AGH. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 68 (Wydanie jubileuszowe)
 • Informator Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie wydany z okazji jubileuszu 80-lecia AGH 1919-1999. Kraków 1999, [foto]
 • Jubileusz 80-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : 1919-1999. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 66/67 (Wydanie jubileuszowe)
 • Spis absolwentów Wydziału Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica : 1919-1999. Red. Z. Kwiecień. Kraków 1999
 • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego : 1919-1999. Kraków 1999, [foto]
 • Wydział Metali Nieżelaznych : 80-lat Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 1999

Przypisy

 1. Jan Paweł II nauczanie - związki z AGH : w 40. rocznicę inauguracji pontyfikatu 16 X 1978 [wystawa online]. Dostępna w: http://www.bg.agh.edu.pl/P40/zwiazki.html