Jubileusz 70-lecia AGH

Z Historia AGH

Zdjęcia z jubileuszu

Wystawy

Wystawa w Bibliotece Głównej AGH "70-lecie Akademii Górniczo-Hutniczej 1919-1989"

Pisano o jubileuszu

Wydawnictwa jubileuszowe

  • Cieluch E.: Akademia w karykaturze. Kraków 1989