Bogusław Zygmunt Mazurkiewicz

Z Historia AGH
Bogusław Zygmunt Mazurkiewicz
Nazwisko Mazurkiewicz
Imię / imiona Bogusław Zygmunt
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 27 lipca 1944
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności chemia, elektrochemia, korozja, nauki chemiczne, inżynieria materiałowa, metalurgia, korozja metali
Wydział Wydział OdlewnictwaDr inż. Bogusław Zygmunt Mazurkiewicz (1944-)

Dyscyplina/specjalności: chemia, elektrochemia, korozja, nauki chemiczne, inżynieria materiałowa, metalurgia, korozja metali

Nota biograficzna

Urodził się 27 lipca 1944 roku w Krakowie.

W 1968 roku ukończył Wydział Ceramiczny AGH.

W 1970 roku rozpoczął pracę w Wydziale Odlewnictwa AGH.

W 1978 roku na podstawie pracy "Własności elektrochemiczne faz międzymetalicznych Al2Cu i Al3Mg2 oraz ich wpływ na korozję stopów aluminium", której promotorem był profesor Antoni Piotrowski w Instytucie Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Wydziału Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa, uzyskał stopień doktora.

Był adiunktem w Katedrze Chemii i Korozji Metali Wydziału Odlewnictwa.

Autor ponad 100 publikacji.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/mazurkiewicz-boguslaw-003176

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 222
  • [Skład Osobowy AGH … 1966-67]. Kraków 1967, s. 15
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 228

stan na dzień 20.05.2024