Tadeusz Słomka: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 127 wersji utworzonych przez 12 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
 
{{Infobox scientist
 
{{Infobox scientist
| name = Tadeusz Słomka
+
|family-name=Słomka
| image = slomka.jpg
+
|given-name=Tadeusz
| family-name = Słomka
+
|honorific-prefix=Prof. dr hab. inż.
| given-name = Tadeusz
+
|image=Tadeusz_Slomka.jpg
| additional-name =
+
|birth_date=27 października 1948
| honorific-prefix = Dr hab. inż., prof. AGH
+
|birth_place=Świątniki Górne
| honorific-suffix =
+
|fields=sedymentologia złóż, metody matematyczne w geologii, geoturystyka
| native_name =
+
|function=Rektor AGH (2012-2016), (2016-2020)
| native_name_lang =
+
|faculty=Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
| image = slomka.jpg
+
|awards=Złoty Krzyż Zasługi
| image_size = 10194
+
}}{{Funkcja
| alt =  
+
|Stanowisko=Prodziekan
| caption =  
+
|Jednostka=Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
| birth_date = 1948–
+
|Rok_od=1996
| birth_place =  
+
|Rok_do=1999
| death_date =  
+
}}{{Funkcja
| death_place =
+
|Stanowisko=Dziekan
| resting_place =  
+
|Jednostka=Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
| resting_place_coordinates =  
+
|Rok_od=1999
| other_names =  
+
|Rok_do=2005
| residence =  
+
}}{{Funkcja
| citizenship =
+
|Stanowisko=Prorektor ds. Ogólnych
| nationality =  
+
|Jednostka=AGH
| fields = sedymentologia złóż, metody matematyczne w geologii, geoturystyka
+
|Rok_od=2005
| workplaces =  
+
|Rok_do=2008
| alma_mater =  
+
}}{{Funkcja
| thesis_title =  
+
|Stanowisko=Rektor
| thesis_url =  
+
|Jednostka=AGH
| thesis_year =  
+
|Rok_od=2012
| doctoral_advisor =  
+
|Rok_do=2016
| academic_advisors =
+
}}{{Funkcja
| doctoral_students =  
+
|Stanowisko=Rektor
| notable_students =  
+
|Jednostka=AGH
| known_for =  
+
|Rok_od=2016
| author_abbrev_bot =  
+
|Rok_do=2020
| author_abbrev_zoo =
+
}}{{Funkcja
| influences =  
+
|Stanowisko=Prorektor ds. Ogólnych
| influenced =  
+
|Jednostka=AGH
| awards = Nagroda Naukowa im. H. Świdzińskiego (1987)
+
|Rok_od=2008
| signature =  
+
|Rok_do=2012
| signature_alt =
 
| website =  
 
| footnotes =  
 
| spouse =  
 
| children =  
 
 
}}
 
}}
Dr hab. inż., prof. AGH '''Tadeusz Słomka''' (1948–)
+
Prof. dr hab. inż. '''Tadeusz Słomka''' (1948–)
  
Specjalność: sedymentologia złóż, metody matematyczne w geologii, geoturystyka
+
Dyscyplina/specjalności: sedymentologia złóż, metody matematyczne w geologii, geoturystyka
  
Urodził się 27 października 1948 roku w Świątnikach Górnych koło Krakowa. W 1972 roku ukończył studia na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH.
+
== Nota biograficzna ==
  
Po ukończeniu studiów w 1976 roku został zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Geologii i Surowców Mineralnych. Pracę doktorską obronił w 1984 roku, habilitacyjną w 1996 roku; od 1999 roku zatrudniony na stanowisku profesora nadzw. AGH.
+
Urodził się 27 października 1948 roku w Świątnikach Górnych koło Krakowa.
  
Kierownik Zakładu Geologii Ogólnej i Matematycznej od 1999 roku, prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w latach 1996–1999, dziekan Wydziału w latach 1999–2005, Prorektor ds. Ogólnych 2005–2012. Rektor AGH 2012–.
+
W 1972 roku ukończył studia na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH.
  
Członek Rady Nukowej PIG (2003–), Rady Wydziału Górnictwa, Ekologii, Zarządzania i Geotechnologii Uniwersytetu Technicznego w Koszycach na Słowacji (2002–), Rady Naukowej CHEMKOP Kraków, przewodniczący Konwentu dziekanów Wydziałów związanych z naukami Górniczymi i Geologicznymi (2002–). Członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego (członek Zarządu Głównego 1992–1999, przewodniczący Sekcji Geologii Matematycznej i Geoinformatyki 1996–), International Association for Mechanical Geology, International Association for Sedimentology.
+
Po ukończeniu studiów w 1976 roku został zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Geologii i Surowców Mineralnych na [[Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy|Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym]]. Pracę doktorską obronił w 1984 roku, habilitacyjną w 1996 roku. Od 1999 roku zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego AGH, profesor zwyczajny - 2008.
  
Autor ponad 100 publikacji, w tym 2 książek. Promotor prac doktorskich.
+
Prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w latach 1996–1999.
 +
Kierownik Zakładu Geologii Ogólnej i Matematycznej na [[Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska|Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska]] od 1999 roku, dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w latach 1999–2005, Prorektor ds. Ogólnych 2005–2012. Rektor AGH 2012–.
  
Źródło:
+
Członek Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego (2003–), Rady Wydziału Górnictwa, Ekologii, Zarządzania i Geotechnologii Uniwersytetu Technicznego w Koszycach na Słowacji (2002–), Rady Naukowej CHEMKOP Kraków, przewodniczący Konwentu Dziekanów Wydziałów Nauk o Ziemi (2002–). Członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego (członek Zarządu Głównego 1992–1999, przewodniczący Sekcji Geologii Matematycznej i Geoinformatyki 1996–), doradca Wiceministra Środowiska, twórca i prezydent International Association for Geoturism, członek International Association for Mathematical Geology, International Association for Sedimentology, Komitetu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk oraz wielu rad naukowych polskich i międzynarodowych instytucji.
* Annales Societatis Geologorum Poloniae 1991 vol. 61, no. 1–2. s. 127–128
 
* Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002 nr 106/107. s. 16, 23 okł.
 
* Biuletyn Iinformacyjny Pracowników AGH 2005 nr 139. s. 3
 
* Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. Gliwice cop. 2004. S. 327, portr.
 
* Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej 2012 nr 56–57. s. 4–7
 
  
 +
Autor i współautor ponad 200 publikacji naukowych poświęconych problematyce geologii złożowej, modelowaniu matematycznemu złóż kopalin użytecznych (Cu, pierwiastków promieniotwórczych, Zn i Pb, węgla kamiennego i brunatnego, diatomitów, iłów kaolinowych i surowców skalnych) i sedymentologii głębokomorskich osadów klastycznych. Pomysłodawca i redaktor naczelny czasopisma „Geoturism", członek komitetu redakcyjnego Acta Montanistica Slovaka. Kierował ponad 20 grantami i pracami zleconymi z przemysłu.
 +
 +
Przewodniczący i sekretarz wielu cyklicznych, międzynarodowych konferencji naukowych m.in. Zastosowania Metod Matematycznych i Informatyki w Geologii oraz GEOTUR. Wielokrotnie prezentował wyniki swoich badań na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w Austrii, Czechach, Słowacji, Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Grecji, Meksyku, USA, Australii i innych.
 +
 +
Doktor honoris causa Shibaura Institute of Technology (SIT) w Japonii (2015), doktor honoris causa Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku na Ukrainie (2015), doktor honoris causa Politechniki Lwowskiej (2018), doktor honoris causa Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku (2018), doktor honoris causa Narodowego Uniwersytetu Technicznego "Politechnika Dniprowska" (2019), Profesor Honorowy Politechniki Wrocławskiej (2016), Profesor Honorowy Narodowego Technicznego Uniwersytetu Nafty i Gazu w Iwano-Frankowsku (2017), Profesor Honorowy Międzynarodowego Uniwersytetu Humanitarno-Technicznego w Szymkencie (Kazachstan) (2019), Medal Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Tytuł "Małopolanin Roku" (2020).
 +
 +
Prowadził (i nadal prowadzi) wykłady, seminaria i zajęcia terenowe z geologii ogólnej, geologii matematycznej, kartografii geologicznej, sedymentologii, geoturystyki.
 +
 +
==== Odznaczenia i nagrody ====
 +
 +
[[Złoty Krzyż Zasługi]], Dyplom honorowy i medal za wkład w rozwój sympozjum nauk technicznych, zastosowania metod matematyki i informatyki w geologii, Nagroda Ministra - indywidualna I stopnia (dwukrotnie), Generalny Dyrektor Górniczy I stopnia, Nagroda Naukowa im. H. Świdzińskiego, Medal im. Karola Bohdanowicza
 +
 +
==== Bibliografia publikacji ====
 +
 +
https://bpp.agh.edu.pl/autor/slomka-tadeusz-02112
 +
 +
== Źródła do biogramu ==
 +
 +
====Książki====
 +
 +
* Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 14-257
 +
* Tadeusz Słomka. W: Manecki A.: Alfabet wspomnień o ludziach nauki i wydarzeniach lat minionych. Kraków 2015, s. 212-213
 +
* Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 327, [foto]
 +
* Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 25-26, 38, [foto]
 +
 +
====Artykuły====
 +
 +
* Bęben A.: Władze AGH na kadencję 2012-2016 : z wydarzeń ostatnich tygodni... ''Vivat Akademia : AGH'' 2011, nr 8, s. 2-3, [foto]
 +
* Czaja P.:  Przemówienie Dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prof. dr. hab. inż. Piotra Czai wygłoszone podczas uroczystego posiedzenia Senatu z okazji Barbórki 2013 : [prof. Tadeusz Słomka Laureatem "Kryształowej Barbórki"]. ''Biuletyn AGH'' 2014, nr 73, s. 7-8, [foto]
 +
* Dembiński B.: Delegacja Shibaura Institute of Technology w AGH. ''Biuletyn AGH'' 2015, nr 87, s. 11, [foto]
 +
* Dembiński B.: Tytuł Doktora honoris Causa dla Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Tadeusza Słomki i prof. Janusza Szmyda. ''Biuletyn AGH'' 2015, nr 87, s. 10, [foto] 
 +
* Godność Profesora Honorowego Politechniki Wrocławskiej dla Rektora AGH prof. Tadeusza Słomki. ''Biuletyn AGH'' 2016, nr 106, s. 23, [foto]
 +
* Godność Profesora Honorowego Politechniki Wrocławskiej dla Rektora AGH prof. Tadeusza Słomki. ''Vivat Akademia'' 2017, nr 16, s. 14, [foto]
 +
* Japońskie doktoraty dla naukowców z AGH. ''Dziennik Polski'' 2015, nr 55 (7-8 III 2015), s. B3
 +
* Janiszewska K.: Prof. Słomka rektorem AGH. ''Polska Gazeta Krakowska'' 2012, nr 80 (04 IV 2012), s. 4, [foto]
 +
* Kompetencje Prorektorów AGH na kadencję 2005-2008. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2005, nr 146, s. 6-7
 +
* Konieczna E.: Ziemskie wędrówki : nauki o ziemi w Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2020, s. 6-150, [foto]
 +
* Kućmierz P.: Honorowa profesura dla rektora AGH. ''Biuletyn AGH'' 2017, nr 118, s. 15, [foto]
 +
* Kućmierz P.: Prof. Tadeusz Słomka, Rektor AGH, doktorem honoris causa Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka. ''Biuletyn AGH'' 2015, nr 92-93, s. [2], [foto]
 +
* Kućmierz P.: Profesor Tadeusz Słomka otrzymał doktorat honoris causa. ''Biuletyn AGH'' 2019, nr 140-141, s. 9, [foto]
 +
* Kućmierz P.: Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka otrzymał tytuły doktora honoris causa. ''Biuletyn AGH'' 2018, nr 126-127, s. 25-26 [foto]
 +
* Laureaci Medalu im. Karola Bohdanowicza. ''Polish Journal of Mineral Resources'' 2016, vol. 17, s. 128-137, [foto]
 +
* Ludzie AGH z tytułami honoris causa. ''Gazeta Wyborcza'' 2015, nr 55 (7-8 III 2015), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 2
 +
* Łazarczyk G.: AGH bada odnawialne źródła energii w Miękini. ''Gazeta Wyborcza'' 2013, nr 171 ( 24 VII 2013) dod. ''Gazeta Wyborcza Kraków'' , s. 4, [foto]
 +
* Medal zasłużonego dla Rektora AGH. ''Biuletyn AGH'' 2020, nr 145, s. 19, [foto]
 +
* Nagrody naukowe Polskiego Towarzystwa Geologicznego : nagroda naukowa im. Henryka Świdzińskiego za lata 1988 i 1989 : Tadeusz Słomka. ''Annales Societatis Geologorum Poloniae'' 1991, Vol. 61, no. 1-2, s. 127-128, [foto]
 +
* Nowe władze AGH na kadencję 1999-2002. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 1999, nr 69, s. 2, 35 [foto]
 +
* Poczet Rektorów AGH : lata [1919-2013] : Tadeusz Słomka (ur. 1948), 2012/12-. ''Biuletyn AGH'' 2013 wyd. spec z okazji 100-lecia powołania Akademii Górniczej, s. 15, [foto]
 +
* Profesor Słomka Małopolaninem Roku 2020. ''Biuletyn AGH'' 2021, nr 155-156, s. 17, [foto]
 +
* Rektor AGH Prezesem Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego. ''Biuletyn AGH'' 2013, nr 65, s. 52
 +
* Rektor na kadencję 2005-2008 wybrany. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2005, nr 139, s. 3
 +
* Słomka T.: AGH - najlepsi w Polsce : rozmowa - prof. Tadeusz Słomka, nowo wybrany rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, o swoich planach na nową kadencję. Rozm. P. Stachnik. ''Dziennik Polski'' 2012, nr 89 (16 IV 2012), s. A5, [foto]
 +
* Słomka T.: AGH nie boi się kryzysu i niżu demograficznego : rozmowa - profesor Tadeusz Słomka, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie opowiada o planach uczelni na najbliższy rok. Rozm. M. Warszawski. ''Dziennik Polski'' 2013, nr 233 (5-6 X 2013), s. B02, [foto]
 +
* Słomka T.: Brylanty z szarych diamentów : rozmowa z prof. Tadeuszem Słomką, rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Rozm. P. Polak. ''Dziennik Polski'' 2012, nr 233 (5 X 2012), s. A6, [foto]
 +
* Słomka T.: "Długoterminowy cel strategiczny jest niezmienny" : mówi w wywiadzie dla Biuletynu Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej profesor Tadeusz Słomka poproszony o podsumowanie kadencji i plany na przyszłość. Rozm. I. Trębacz. ''Biuletyn AGH'' 2016, nr 106, s. 11-12, [foto]
 +
* Słomka T.: Górnik, hutnik i... bioinżynier : rozmowa - Prof. Tadeusz Słomka, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej o urodzinach uczelni. Rozm. P. Stachnik. ''Dziennik Polski'' 2013, nr 137 (14 VI 2013), s. A08, [foto]
 +
* Słomka T.: Musimy z wyprzedzeniem patrzeć w przyszłość : rzeczywistość zmienia się tak dynamicznie, że musimy kreować nowe kierunki, często unikatowe, oraz nowe specjalności (...), które będą odpowiadać na potrzeby rynku pracy w kolejnych latach. Musimy z wyprzedzeniem patrzeć w przyszłość - mówi rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka. Rozm. I. Trębacz. ''Biuletyn AGH'' 2012, nr 56-57, s. 4-7, [foto]
 +
* Słomka T.: Nowy rektor: AGH ma być polskim Cambridge : rozmowa z Prof. Tadeuszem Słomką. Rozm. B. Suchy. ''Gazeta Wyborcza'' 2012, nr 80 (04 IV 2012) dod. ''Gazeta Wyborcza Kraków'' , s. 3, [foto]
 +
* Słomka T.: Od specjalności do dyscypliny : rozmowa z prof. Tadeuszem Słomką prorektorem ds. ogólnych Akademii Górniczo-Hutniczej, pomysłodawcą i twórcą geoturystyki na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Rozm. P. Stachnik. ''Dziennik Polski'' 2007, nr 79 (3 IV 2007), s. 10, [foto] (''Dziennik Akademii Górniczo-Hutniczej'')
 +
* Słomka T.: Przemówienie Jego Magnificencji prof. Tadeusza Słomki Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie wygłoszone podczas inauguracji 94. Roku Akademickiego w AGH w dniu 4 października 2012 roku. ''Biuletyn AGH'' 2012, nr 58, s. 6-7, [foto]
 +
* Słomka T.: Przemówienie prof. Tadeusza Słomki, Rektora AGH wygłoszone podczas uroczystego posiedzenia Senatu z okazji inauguracji w AGH Roku Akademickiego 2014/2015. ''Biuletyn AGH'' 2014, nr 82, s. 4-6, [foto]
 +
* Słomka T.: Przemówienie Rektora AGH prof. Tadeusza Słomki : wygłoszone podczas uroczystej inauguracji w AGH Roku Akademickiego 2013/2014 - aula paw. A-0, 4 października 2013. ''Biuletyn AGH'' 2013, nr 70, s. 4-5, [foto]
 +
* Słomka T.: Przemówienie Rektora AGH prof. Tadeusza Słomki : wygłoszone podczas uroczystej inauguracji w AGH Roku Akademickiego 2013/2014 - aula paw. A-0, 4 października 2013. ''Vivat Akademia : AGH'' 2013, nr 11, s. 6-7, [foto]
 +
* Słomka T.: Przemówienie Rektora AGH prof Tadeusza Słomki wygłoszone podczas uroczystej Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki w dniu 13 września 2012 roku. ''Biuletyn AGH'' 2012, nr 58, s. 26
 +
* Słomka T.: Przemówienie prof. Tadeusza Słomki, Rektora AGH na kadencję 2012-2016, wygłoszone podczas uroczystego posiedzenia Senatu AGH w dniu 19 września 2012 roku związanego z przekazaniem władzy rektorskiej. ''Biuletyn AGH'' 2012, nr 58, s. 12-13, [foto]
 +
* Słomka T.: Przemówienie Rektora AGH prof. Tadeusza Słomki wygłoszone 5 października 2015 podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2015/2016. ''Biuletyn AGH'' 2015, nr 94, s. 4-5, [foto]
 +
* Słomka T.: Przestrzeń efektywna i efektowna : rozmowa z prorektorem Akademii Górniczo-Hutniczej ds. ogólnych prof. Tadeuszem Słomką. Rozm. P. Stachnik. ''Dziennik Polski'' 2008, nr 50 (28 II 2008), s. 10, [foto] (''Dziennik Akademii Górniczo-Hutniczej'')
 +
* Słomka T.: Rektor, którego studenci uwielbiają nie tylko za to, że wypije z nimi małe piwo. [Rozm.] M. Mazurek. ''Gazeta Krakowska'' 2014, nr 230 (3 X 2014), s.16, [foto]
 +
* Słomka T.: 100-lecie powołania Akademii. ''Biuletyn AGH'' 2013, nr 64, s. 2, [foto]
 +
* Słomka T.: 100-lecie powołania Akademii. ''Vivat Akademia : AGH'' 2013, nr 10, s. 2, [foto]
 +
* Słomka T.: Szanowni Państwo, Drodzy Absolwenci AGH : 100-lecie powołania Akademii. ''Biuletyn AGH'' 2013 wyd. spec. z okazji 100-lecia powołania Akademii Górniczej, s. 3, [foto]
 +
* Słomka T.: Uczelnia przyjazna studentom i pracownikom : rozmowa z dr. hab. inż. Tadeuszem Słomką, prorektorem do spraw ogólnych AGH. Rozm. G. Starzak. ''Dziennik Polski'' 2006, nr 293s (17 XII 2006), s. 12-13, [foto] (Specjalny dodatek Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 +
* Słomka T.: Zmiany, ale przemyślane : rozmowa z profesorem Tadeuszem Słomką, prorektorem AGH ds. ogólnych. Rozm. P. Stachnik. ''Dziennik Polski'' 2006, nr 54 (5 III 2006), s. 6-7, [foto] (Specjalny dodatek Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 +
* Sulima Z.: Władze AGH na kadencję 2012-2016 zostały wybrane. ''Biuletyn AGH'' 2012, nr 52, s. 1-3, [foto]
 +
* Władze dziekańskie na kadencję 2002-2005. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2002, nr 106/107, s. 16, III okładki, [foto]
 +
* Władze rektorskie AGH na kadencję 2005-2008. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2005, nr 146, s. 2, [foto]
 +
* Wynalazki : AGH ma swój bolid wyścigowy. ''Dziennik Polski'' 2013, nr 137 (14 VI 2013), s. A08, [foto]
 +
 +
====Inne====
 +
 +
* Poczet Rektorów AGH : Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka (ur. 1948) : rektor w kadencji 2012/13-2015/16 : geologia [online] [przeglądany 29.06.1016]. Dostępny w:  http://www.agh.edu.pl/uczelnia/historia-i-tradycja/poczet-rektorow-agh/tadeusz-slomka
 +
* Prof. Tadeusz Słomka Małopolaninem 2020 roku [online] [przeglądany 28.01.2021]. Dostępny w: https://www.agh.edu.pl/osiagniecia/info/article/prof-tadeusz-slomka-malopolaninem-2020-roku/
 +
* Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka otrzymał tytuły doktora honoris causa dwóch uczelni ukraińskich [online] [przeglądany 15.06.2018]. Dostępny w: https://www.agh.edu.pl/osiagniecia/info/article/rektor-agh-prof-tadeusz-slomka-otrzymal-tytuly-doktora-honoris-causa-dwoch-uczelni-ukrainskich/
 +
* Rektor AGH Profesorem Honorowym kazachskiej uczelni [online] [przeglądany 29.01.2019]. Dostępny w: https://www.agh.edu.pl/osiagniecia/info/article/rektor-agh-profesorem-honorowym-kazachskiej-uczelni/
 +
* Tytuł "Zasłużony dla PWSZ w Krośnie" dla Rektora AGH [online] [przeglądany 08.01.2020]. Dostępny w: https://www.agh.edu.pl/info/article/tytul-zasluzony-dla-pwsz-w-krosnie-dla-rektora-agh/
 +
* Wspomnienia Profesorów AGH – Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka [online] [przeglądany 5.12.2018]. Dostępny w: https://100lat.agh.edu.pl/wspomnienia-profesorow-agh-prof-dr-hab-inz-tadeusz-slomka/
 +
 +
 +
'''''<span style="color:red;">stan na dzień 28.01.2021</span>'''''
  
 
{{DEFAULTSORT:Słomka, Tadeusz }}
 
{{DEFAULTSORT:Słomka, Tadeusz }}
[[Category:Uczony]]
+
[[Category:Biogramy]]

Aktualna wersja na dzień 09:55, 14 paź 2021

Tadeusz Słomka
Tadeusz Slomka.jpg
Nazwisko Słomka
Imię / imiona Tadeusz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 27 października 1948
Miejsce urodzenia Świątniki Górne


Dyscyplina/specjalności sedymentologia złóż, metody matematyczne w geologii, geoturystyka
Pełnione funkcje Rektor AGH (2012-2016), (2016-2020)
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska19961999
DziekanWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska19992005
Prorektor ds. OgólnychAGH20052008
Prorektor ds. OgólnychAGH20082012
RektorAGH20122016
RektorAGH20162020

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka (1948–)

Dyscyplina/specjalności: sedymentologia złóż, metody matematyczne w geologii, geoturystyka

Nota biograficzna

Urodził się 27 października 1948 roku w Świątnikach Górnych koło Krakowa.

W 1972 roku ukończył studia na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH.

Po ukończeniu studiów w 1976 roku został zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Geologii i Surowców Mineralnych na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym. Pracę doktorską obronił w 1984 roku, habilitacyjną w 1996 roku. Od 1999 roku zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego AGH, profesor zwyczajny - 2008.

Prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w latach 1996–1999. Kierownik Zakładu Geologii Ogólnej i Matematycznej na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska od 1999 roku, dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w latach 1999–2005, Prorektor ds. Ogólnych 2005–2012. Rektor AGH 2012–.

Członek Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego (2003–), Rady Wydziału Górnictwa, Ekologii, Zarządzania i Geotechnologii Uniwersytetu Technicznego w Koszycach na Słowacji (2002–), Rady Naukowej CHEMKOP Kraków, przewodniczący Konwentu Dziekanów Wydziałów Nauk o Ziemi (2002–). Członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego (członek Zarządu Głównego 1992–1999, przewodniczący Sekcji Geologii Matematycznej i Geoinformatyki 1996–), doradca Wiceministra Środowiska, twórca i prezydent International Association for Geoturism, członek International Association for Mathematical Geology, International Association for Sedimentology, Komitetu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk oraz wielu rad naukowych polskich i międzynarodowych instytucji.

Autor i współautor ponad 200 publikacji naukowych poświęconych problematyce geologii złożowej, modelowaniu matematycznemu złóż kopalin użytecznych (Cu, pierwiastków promieniotwórczych, Zn i Pb, węgla kamiennego i brunatnego, diatomitów, iłów kaolinowych i surowców skalnych) i sedymentologii głębokomorskich osadów klastycznych. Pomysłodawca i redaktor naczelny czasopisma „Geoturism", członek komitetu redakcyjnego Acta Montanistica Slovaka. Kierował ponad 20 grantami i pracami zleconymi z przemysłu.

Przewodniczący i sekretarz wielu cyklicznych, międzynarodowych konferencji naukowych m.in. Zastosowania Metod Matematycznych i Informatyki w Geologii oraz GEOTUR. Wielokrotnie prezentował wyniki swoich badań na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w Austrii, Czechach, Słowacji, Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Grecji, Meksyku, USA, Australii i innych.

Doktor honoris causa Shibaura Institute of Technology (SIT) w Japonii (2015), doktor honoris causa Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku na Ukrainie (2015), doktor honoris causa Politechniki Lwowskiej (2018), doktor honoris causa Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku (2018), doktor honoris causa Narodowego Uniwersytetu Technicznego "Politechnika Dniprowska" (2019), Profesor Honorowy Politechniki Wrocławskiej (2016), Profesor Honorowy Narodowego Technicznego Uniwersytetu Nafty i Gazu w Iwano-Frankowsku (2017), Profesor Honorowy Międzynarodowego Uniwersytetu Humanitarno-Technicznego w Szymkencie (Kazachstan) (2019), Medal Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Tytuł "Małopolanin Roku" (2020).

Prowadził (i nadal prowadzi) wykłady, seminaria i zajęcia terenowe z geologii ogólnej, geologii matematycznej, kartografii geologicznej, sedymentologii, geoturystyki.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Dyplom honorowy i medal za wkład w rozwój sympozjum nauk technicznych, zastosowania metod matematyki i informatyki w geologii, Nagroda Ministra - indywidualna I stopnia (dwukrotnie), Generalny Dyrektor Górniczy I stopnia, Nagroda Naukowa im. H. Świdzińskiego, Medal im. Karola Bohdanowicza

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/slomka-tadeusz-02112

Źródła do biogramu

Książki

 • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 14-257
 • Tadeusz Słomka. W: Manecki A.: Alfabet wspomnień o ludziach nauki i wydarzeniach lat minionych. Kraków 2015, s. 212-213
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 327, [foto]
 • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 25-26, 38, [foto]

Artykuły

 • Bęben A.: Władze AGH na kadencję 2012-2016 : z wydarzeń ostatnich tygodni... Vivat Akademia : AGH 2011, nr 8, s. 2-3, [foto]
 • Czaja P.: Przemówienie Dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prof. dr. hab. inż. Piotra Czai wygłoszone podczas uroczystego posiedzenia Senatu z okazji Barbórki 2013 : [prof. Tadeusz Słomka Laureatem "Kryształowej Barbórki"]. Biuletyn AGH 2014, nr 73, s. 7-8, [foto]
 • Dembiński B.: Delegacja Shibaura Institute of Technology w AGH. Biuletyn AGH 2015, nr 87, s. 11, [foto]
 • Dembiński B.: Tytuł Doktora honoris Causa dla Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Tadeusza Słomki i prof. Janusza Szmyda. Biuletyn AGH 2015, nr 87, s. 10, [foto]
 • Godność Profesora Honorowego Politechniki Wrocławskiej dla Rektora AGH prof. Tadeusza Słomki. Biuletyn AGH 2016, nr 106, s. 23, [foto]
 • Godność Profesora Honorowego Politechniki Wrocławskiej dla Rektora AGH prof. Tadeusza Słomki. Vivat Akademia 2017, nr 16, s. 14, [foto]
 • Japońskie doktoraty dla naukowców z AGH. Dziennik Polski 2015, nr 55 (7-8 III 2015), s. B3
 • Janiszewska K.: Prof. Słomka rektorem AGH. Polska Gazeta Krakowska 2012, nr 80 (04 IV 2012), s. 4, [foto]
 • Kompetencje Prorektorów AGH na kadencję 2005-2008. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 146, s. 6-7
 • Konieczna E.: Ziemskie wędrówki : nauki o ziemi w Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2020, s. 6-150, [foto]
 • Kućmierz P.: Honorowa profesura dla rektora AGH. Biuletyn AGH 2017, nr 118, s. 15, [foto]
 • Kućmierz P.: Prof. Tadeusz Słomka, Rektor AGH, doktorem honoris causa Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka. Biuletyn AGH 2015, nr 92-93, s. [2], [foto]
 • Kućmierz P.: Profesor Tadeusz Słomka otrzymał doktorat honoris causa. Biuletyn AGH 2019, nr 140-141, s. 9, [foto]
 • Kućmierz P.: Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka otrzymał tytuły doktora honoris causa. Biuletyn AGH 2018, nr 126-127, s. 25-26 [foto]
 • Laureaci Medalu im. Karola Bohdanowicza. Polish Journal of Mineral Resources 2016, vol. 17, s. 128-137, [foto]
 • Ludzie AGH z tytułami honoris causa. Gazeta Wyborcza 2015, nr 55 (7-8 III 2015), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 2
 • Łazarczyk G.: AGH bada odnawialne źródła energii w Miękini. Gazeta Wyborcza 2013, nr 171 ( 24 VII 2013) dod. Gazeta Wyborcza Kraków , s. 4, [foto]
 • Medal zasłużonego dla Rektora AGH. Biuletyn AGH 2020, nr 145, s. 19, [foto]
 • Nagrody naukowe Polskiego Towarzystwa Geologicznego : nagroda naukowa im. Henryka Świdzińskiego za lata 1988 i 1989 : Tadeusz Słomka. Annales Societatis Geologorum Poloniae 1991, Vol. 61, no. 1-2, s. 127-128, [foto]
 • Nowe władze AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 2, 35 [foto]
 • Poczet Rektorów AGH : lata [1919-2013] : Tadeusz Słomka (ur. 1948), 2012/12-. Biuletyn AGH 2013 wyd. spec z okazji 100-lecia powołania Akademii Górniczej, s. 15, [foto]
 • Profesor Słomka Małopolaninem Roku 2020. Biuletyn AGH 2021, nr 155-156, s. 17, [foto]
 • Rektor AGH Prezesem Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego. Biuletyn AGH 2013, nr 65, s. 52
 • Rektor na kadencję 2005-2008 wybrany. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 139, s. 3
 • Słomka T.: AGH - najlepsi w Polsce : rozmowa - prof. Tadeusz Słomka, nowo wybrany rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, o swoich planach na nową kadencję. Rozm. P. Stachnik. Dziennik Polski 2012, nr 89 (16 IV 2012), s. A5, [foto]
 • Słomka T.: AGH nie boi się kryzysu i niżu demograficznego : rozmowa - profesor Tadeusz Słomka, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie opowiada o planach uczelni na najbliższy rok. Rozm. M. Warszawski. Dziennik Polski 2013, nr 233 (5-6 X 2013), s. B02, [foto]
 • Słomka T.: Brylanty z szarych diamentów : rozmowa z prof. Tadeuszem Słomką, rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Rozm. P. Polak. Dziennik Polski 2012, nr 233 (5 X 2012), s. A6, [foto]
 • Słomka T.: "Długoterminowy cel strategiczny jest niezmienny" : mówi w wywiadzie dla Biuletynu Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej profesor Tadeusz Słomka poproszony o podsumowanie kadencji i plany na przyszłość. Rozm. I. Trębacz. Biuletyn AGH 2016, nr 106, s. 11-12, [foto]
 • Słomka T.: Górnik, hutnik i... bioinżynier : rozmowa - Prof. Tadeusz Słomka, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej o urodzinach uczelni. Rozm. P. Stachnik. Dziennik Polski 2013, nr 137 (14 VI 2013), s. A08, [foto]
 • Słomka T.: Musimy z wyprzedzeniem patrzeć w przyszłość : rzeczywistość zmienia się tak dynamicznie, że musimy kreować nowe kierunki, często unikatowe, oraz nowe specjalności (...), które będą odpowiadać na potrzeby rynku pracy w kolejnych latach. Musimy z wyprzedzeniem patrzeć w przyszłość - mówi rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka. Rozm. I. Trębacz. Biuletyn AGH 2012, nr 56-57, s. 4-7, [foto]
 • Słomka T.: Nowy rektor: AGH ma być polskim Cambridge : rozmowa z Prof. Tadeuszem Słomką. Rozm. B. Suchy. Gazeta Wyborcza 2012, nr 80 (04 IV 2012) dod. Gazeta Wyborcza Kraków , s. 3, [foto]
 • Słomka T.: Od specjalności do dyscypliny : rozmowa z prof. Tadeuszem Słomką prorektorem ds. ogólnych Akademii Górniczo-Hutniczej, pomysłodawcą i twórcą geoturystyki na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Rozm. P. Stachnik. Dziennik Polski 2007, nr 79 (3 IV 2007), s. 10, [foto] (Dziennik Akademii Górniczo-Hutniczej)
 • Słomka T.: Przemówienie Jego Magnificencji prof. Tadeusza Słomki Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie wygłoszone podczas inauguracji 94. Roku Akademickiego w AGH w dniu 4 października 2012 roku. Biuletyn AGH 2012, nr 58, s. 6-7, [foto]
 • Słomka T.: Przemówienie prof. Tadeusza Słomki, Rektora AGH wygłoszone podczas uroczystego posiedzenia Senatu z okazji inauguracji w AGH Roku Akademickiego 2014/2015. Biuletyn AGH 2014, nr 82, s. 4-6, [foto]
 • Słomka T.: Przemówienie Rektora AGH prof. Tadeusza Słomki : wygłoszone podczas uroczystej inauguracji w AGH Roku Akademickiego 2013/2014 - aula paw. A-0, 4 października 2013. Biuletyn AGH 2013, nr 70, s. 4-5, [foto]
 • Słomka T.: Przemówienie Rektora AGH prof. Tadeusza Słomki : wygłoszone podczas uroczystej inauguracji w AGH Roku Akademickiego 2013/2014 - aula paw. A-0, 4 października 2013. Vivat Akademia : AGH 2013, nr 11, s. 6-7, [foto]
 • Słomka T.: Przemówienie Rektora AGH prof Tadeusza Słomki wygłoszone podczas uroczystej Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki w dniu 13 września 2012 roku. Biuletyn AGH 2012, nr 58, s. 26
 • Słomka T.: Przemówienie prof. Tadeusza Słomki, Rektora AGH na kadencję 2012-2016, wygłoszone podczas uroczystego posiedzenia Senatu AGH w dniu 19 września 2012 roku związanego z przekazaniem władzy rektorskiej. Biuletyn AGH 2012, nr 58, s. 12-13, [foto]
 • Słomka T.: Przemówienie Rektora AGH prof. Tadeusza Słomki wygłoszone 5 października 2015 podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2015/2016. Biuletyn AGH 2015, nr 94, s. 4-5, [foto]
 • Słomka T.: Przestrzeń efektywna i efektowna : rozmowa z prorektorem Akademii Górniczo-Hutniczej ds. ogólnych prof. Tadeuszem Słomką. Rozm. P. Stachnik. Dziennik Polski 2008, nr 50 (28 II 2008), s. 10, [foto] (Dziennik Akademii Górniczo-Hutniczej)
 • Słomka T.: Rektor, którego studenci uwielbiają nie tylko za to, że wypije z nimi małe piwo. [Rozm.] M. Mazurek. Gazeta Krakowska 2014, nr 230 (3 X 2014), s.16, [foto]
 • Słomka T.: 100-lecie powołania Akademii. Biuletyn AGH 2013, nr 64, s. 2, [foto]
 • Słomka T.: 100-lecie powołania Akademii. Vivat Akademia : AGH 2013, nr 10, s. 2, [foto]
 • Słomka T.: Szanowni Państwo, Drodzy Absolwenci AGH : 100-lecie powołania Akademii. Biuletyn AGH 2013 wyd. spec. z okazji 100-lecia powołania Akademii Górniczej, s. 3, [foto]
 • Słomka T.: Uczelnia przyjazna studentom i pracownikom : rozmowa z dr. hab. inż. Tadeuszem Słomką, prorektorem do spraw ogólnych AGH. Rozm. G. Starzak. Dziennik Polski 2006, nr 293s (17 XII 2006), s. 12-13, [foto] (Specjalny dodatek Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 • Słomka T.: Zmiany, ale przemyślane : rozmowa z profesorem Tadeuszem Słomką, prorektorem AGH ds. ogólnych. Rozm. P. Stachnik. Dziennik Polski 2006, nr 54 (5 III 2006), s. 6-7, [foto] (Specjalny dodatek Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 • Sulima Z.: Władze AGH na kadencję 2012-2016 zostały wybrane. Biuletyn AGH 2012, nr 52, s. 1-3, [foto]
 • Władze dziekańskie na kadencję 2002-2005. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 106/107, s. 16, III okładki, [foto]
 • Władze rektorskie AGH na kadencję 2005-2008. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 146, s. 2, [foto]
 • Wynalazki : AGH ma swój bolid wyścigowy. Dziennik Polski 2013, nr 137 (14 VI 2013), s. A08, [foto]

Inne


stan na dzień 28.01.2021