Tadeusz Malkiewicz: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 38 wersji utworzonych przez 8 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
 
{{Infobox scientist
 
{{Infobox scientist
| name = Tadeusz Malkiewicz
+
|family-name=Malkiewicz
| image = malkiew.jpg
+
|given-name=Tadeusz
| family-name = Malkiewicz
+
|honorific-prefix=Prof. zw. dr inż.
| given-name = Tadeusz
+
|image=Tadeusz_Malkiewicz.jpg
| additional-name =
+
|birth_date=3 października 1904
| honorific-prefix = Prof. zw. dr inż.
+
|birth_place=Kraków
| honorific-suffix =
+
|death_date=11 czerwca 1981
| native_name =
+
|death_place=Kraków
| native_name_lang =
+
|fields=metalurgia, pirometalurgia, fizykochemia metali, analiza techniczna metali, struktura stali, stopy żelaza
| image = malkiew.jpg
+
|function=Dziekan Wydziału Metalurgicznego AGH (1966–1972)
| image_size = 9030
+
|faculty=Wydział Metalurgiczny
| alt =
+
|awards=Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal 10-lecia Polski Ludowej
| caption =
+
|name=Tadeusz Malkiewicz
| birth_date = 1904
+
|image_size=9030
| birth_place =  
+
}}{{Funkcja
| death_date = 1981
+
|Stanowisko=Dziekan
| death_place =  
+
|Jednostka=Wydział Metalurgiczny
| resting_place =
+
|Rok_od=1966
| resting_place_coordinates =
+
|Rok_do=1972
| other_names =
 
| residence =
 
| citizenship =
 
| nationality =
 
| fields = fizykochemia metali, analiza techniczna metali, pirometalurgia, struktura stali, stopy żelaza
 
| workplaces =
 
| alma_mater =  
 
| thesis_title =
 
| thesis_url =
 
| thesis_year =
 
| doctoral_advisor =
 
| academic_advisors =
 
| doctoral_students =
 
| notable_students =
 
| known_for =
 
| author_abbrev_bot =
 
| author_abbrev_zoo =
 
| influences =
 
| influenced =  
 
| awards = Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski i Oficerski OOP, nagrody resortowe.
 
| signature =  
 
| signature_alt =  
 
| website =  
 
| footnotes =  
 
| spouse =  
 
| children =  
 
 
}}
 
}}
 
Prof. zw. dr inż. '''Tadeusz Malkiewicz''' (1904–1981)
 
Prof. zw. dr inż. '''Tadeusz Malkiewicz''' (1904–1981)
  
Specjalność: fizykochemia metali, analiza techniczna metali, pirometalurgia, struktura stali, stopy żelaza
+
Dyscyplina/specjalności: metalurgia,pirometalurgia, fizykochemia metali, analiza techniczna metali, struktura stali, stopy żelaza
  
Urodził się w Krakowie, zmarł tamże. Studia hutnicze w Akademii Górniczej (1922–27), studia uzupełniające w Politechnice w Charlottenburgu (1928–29). Docent metalografii AGH (1954).
+
== Nota biograficzna ==
  
W AGH początkowo asystent w Katedrze Metalurgii, wykładowca, docent, profesor i kierownik (1966–69) Katedry Metalografii i Obróbki Cieplnej, prof. nadzw. (1957), opiekun Katedry Chemii Fizycznej Metalurgii Żelaza (1963–66), prof. zw. (1965), kierownik Zakładu Metalografii i Obróbki Termicznej Instytutu Metalurgii (1969–75). Wykłady z obróbki cieplnej i metaloznawstwa stali specjalnych.
+
Urodził się 3 października 1904 roku w Krakowie, zmarł 11 czerwca 1981 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
  
Pracownik Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach, kopalń „Pokój” i ”Baildon”, przewodniczący Komisji Głównej Hutnictwa (1965–72). Był członkiem Verein Deutscher Eisenhuttenleute w Dusseldorfie (1929), Iron and Steel Institute i Societe Francaise de Metallurgie w Paryżu, czł. hon. Metals Society w Londynie, prezes PT Metaloznawczego.
+
Studia hutnicze w Akademii Górniczej (1922–1927), studia uzupełniające w Politechnice w Charlottenburgu (1928–1929). Docent metalografii AGH (1954).
  
Autor ok. 70 prac. Specjalizował się w fizykochemii metali, analizie technicznej metali, strukturze stali, pirometalurgii. Wyniki jego prac z zakresu analizy fazowej i obróbki cieplnej stali cytowane były przez najwybitniejszych metaloznawcow i metalurgów, m.in. w monografii „The Structure of Alloys of Iron” (1966), w wydawnictwach American Society of Metals i w ”Metallurgical Reviews”. Współzałożył Stow. Hutników Polskich (1931), wprowadził do polskiego metaloznawstwa konwencjonalną i skanningową mikroskopię elektronową oraz mikroanalizę rentgenowską i jonową.
+
W AGH początkowo asystent w Katedrze Metalurgii, wykładowca, docent, profesor i kierownik (1966–1969) Katedry Metalografii i Obróbki Cieplnej na [[Wydział Metalurgiczny|Wydziale Metalurgicznym]], prof. nadzw. (1957), opiekun Katedry Chemii Fizycznej Metalurgii Żelaza (1963–1966), prof. zw. (1965), Dziekan [[Wydział Metalurgiczny|Wydziału Metalurgicznego]] AGH (1966–1972), kierownik Zakładu Metalografii i Obróbki Termicznej Instytutu Metalurgii (1969–1975). Wykłady z obróbki cieplnej i metaloznawstwa stali specjalnych.
 +
 
 +
Pracownik Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach, hut „Pokój” i „Baildon”, przewodniczący Komisji Głównej Hutnictwa (1965–1972). Był członkiem Verein Deutscher Eisenhuttenleute w Dusseldorfie (1929), Iron and Steel Institute i Societe Francaise de Metallurgie w Paryżu, czł. hon. Metals Society w Londynie, prezes PT Metaloznawczego.
 +
 
 +
Autor ok. 70 prac. Specjalizował się w fizykochemii metali, analizie technicznej metali, strukturze stali, pirometalurgii. Wyniki jego prac z zakresu analizy fazowej i obróbki cieplnej stali cytowane były przez najwybitniejszych metaloznawcow i metalurgów, m.in. w monografii „The Structure of Alloys of Iron” (1966), w wydawnictwach American Society of Metals i w „Metallurgical Reviews”. Współzałożył Stow. Hutników Polskich (1931), wprowadził do polskiego metaloznawstwa konwencjonalną i skanningową mikroskopię elektronową oraz mikroanalizę rentgenowską i jonową.
  
 
Członek koresp. PAN oraz polskich i zagranicznych stowarzyszeń naukowych. Doktor honoris causa Politechniki Poznańskiej (1978).
 
Członek koresp. PAN oraz polskich i zagranicznych stowarzyszeń naukowych. Doktor honoris causa Politechniki Poznańskiej (1978).
  
Źródło:
+
Od 1982 roku jedna z sal wykładowych w pawilonie A-2 nosi nazwę "Audytorium profesorów Jasiewicza i Malkiewicza". Jednocześnie w Audytorium znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona Profesorowi.
* Biogramy uczonych polskich. T. 4. s. 202–205
+
 
* Uczeni Polscy XIX-XX stulecia. T. 3. s. 39–41
+
==== Odznaczenia i nagrody ====
 +
[[Srebrny Krzyż Zasługi]], [[Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski]], [[Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski]], [[Medal 10-lecia Polski Ludowej]], Zasłużony Hutnik PRL
 +
 
 +
== Źródła do biogramu ==
 +
 
 +
====Książki====
 +
* Biogramy uczonych polskich : materiały o życiu i działalności członków AU w Krakowie, TNW, PAU, PAN. Cz. 4 : Nauki techniczne. Oprac. A. Śródka, P. Szczawiński. Wrocław 1988, s. 202-205
 +
* Encyklopedia Krakowa. Kraków 2000, s. 589
 +
* Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 111-112
 +
* Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 128-130, [foto]
 +
* Słownik biograficzny techników polskich. Z. 1. Red. A. Jakubowska. Warszawa 1989, s. 88-89
 +
* Śródka A.: Uczeni polscy XIX-XX stulecia. T. 3 : M-R. Warszawa 1997, s. 39-41, [foto]
 +
* Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 218
 +
* Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Wydział Hutniczy (1922-1951), Wydział Metalurgiczny (1951-1993), Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1993-2005) : jubileusz 90-lecia Wydziału : 1922-2012 [AGH]. Kraków 2012, s. 89-90, [foto]
 +
* Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 75-lecia Wydziału 1922-1997. [AGH]. Kraków 1997, s. 43
 +
* Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 80-lecia Wydziału 1922-2002. [AGH]. Kraków 2002, s. 84-85, [foto]
 +
* Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 624 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)
 +
 
 +
====Artykuły====
 +
* Gorczyca S.: Działalność profesora Tadeusza Malkiewicza. ''Hutnik'' 1984, nr 7-8, s. 244
 +
* Gorczyca S.: Omówienie dorobku Wydziału  zakresu metaloznawstwa i obróbki cieplnej. ''Zeszyty Naukowe AGH'' ; nr 367. [Seria] ''Metalurgia i Odlewnictwo'' 1973, z. 51, s. 67-76
 +
* Gorczyca S.: Tadeusz Malkiewicz : sylwetki naukowe. ''Nauka Polska'' 1974 nr 3, s. 61-66
 +
* Janowski J.: Dział Informacyjny Wydziału Metalurgicznego AGH za okres 50-lecia Wydziału 1922 - 1972 r. ''Zeszyty Naukowe AGH'' ; nr 367. [Seria] ''Metalurgia i Odlewnictwo'' 1973, z. 51, s. 277-339
 +
* Jubileusz potrójny profesora Tadeusza Malkiewicza. ''Metaloznawstwo i Obróbka Cieplna'' 1976 nr 22, s. 2-3, [foto]
 +
* Łuksza J.: 75 lat (1922-1997) Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. ''Metallurgy and Foundry Engineering'' [wyd. AGH] 1997, Vol. 23, nr 3, s. 379-388
 +
* Nielubowiczowa O.: Profesor Tadeusz Malkiewicz nie żyje! ''Hutnik'' 1981 nr 8/9, s. 407-410
 +
* Prof. dr h.c. mgr inż. Tadeusz Malkiewicz. ''Wiadomości Hutnicze'' 1981 nr 11/12, s. 296-297, [foto] [nekr.]
 +
* [[Media:Tablice - Tadeusz Malkiewicz. Biuletyn AGH nr 102-103.pdf|Sieński H.: Profesor Tadeusz Malkiewicz : tablice - pamięć wiecznie żywa - część 38. ''Biuletyn AGH'' 2016, nr 102, s. 26-28, [foto]]]
 +
* Wiencek K.: Jubileusz profesora Tadeusza Malkiewicza. ''Wiadomości Hutnicze'' 1976 nr 3, s. 112-113
  
  
 
{{DEFAULTSORT:Malkiewicz, Tadeusz }}
 
{{DEFAULTSORT:Malkiewicz, Tadeusz }}
[[Category:Uczeni]]
+
[[Category:Biogramy]]

Aktualna wersja na dzień 21:35, 29 sty 2021

Tadeusz Malkiewicz
Tadeusz Malkiewicz.jpg
Nazwisko Malkiewicz
Imię / imiona Tadeusz
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr inż.
Data urodzenia 3 października 1904
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 11 czerwca 1981
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności metalurgia, pirometalurgia, fizykochemia metali, analiza techniczna metali, struktura stali, stopy żelaza
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Metalurgicznego AGH (1966–1972)
Wydział Wydział Metalurgiczny


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal 10-lecia Polski Ludowej
FunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Metalurgiczny19661972

Prof. zw. dr inż. Tadeusz Malkiewicz (1904–1981)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia,pirometalurgia, fizykochemia metali, analiza techniczna metali, struktura stali, stopy żelaza

Nota biograficzna

Urodził się 3 października 1904 roku w Krakowie, zmarł 11 czerwca 1981 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Studia hutnicze w Akademii Górniczej (1922–1927), studia uzupełniające w Politechnice w Charlottenburgu (1928–1929). Docent metalografii AGH (1954).

W AGH początkowo asystent w Katedrze Metalurgii, wykładowca, docent, profesor i kierownik (1966–1969) Katedry Metalografii i Obróbki Cieplnej na Wydziale Metalurgicznym, prof. nadzw. (1957), opiekun Katedry Chemii Fizycznej Metalurgii Żelaza (1963–1966), prof. zw. (1965), Dziekan Wydziału Metalurgicznego AGH (1966–1972), kierownik Zakładu Metalografii i Obróbki Termicznej Instytutu Metalurgii (1969–1975). Wykłady z obróbki cieplnej i metaloznawstwa stali specjalnych.

Pracownik Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach, hut „Pokój” i „Baildon”, przewodniczący Komisji Głównej Hutnictwa (1965–1972). Był członkiem Verein Deutscher Eisenhuttenleute w Dusseldorfie (1929), Iron and Steel Institute i Societe Francaise de Metallurgie w Paryżu, czł. hon. Metals Society w Londynie, prezes PT Metaloznawczego.

Autor ok. 70 prac. Specjalizował się w fizykochemii metali, analizie technicznej metali, strukturze stali, pirometalurgii. Wyniki jego prac z zakresu analizy fazowej i obróbki cieplnej stali cytowane były przez najwybitniejszych metaloznawcow i metalurgów, m.in. w monografii „The Structure of Alloys of Iron” (1966), w wydawnictwach American Society of Metals i w „Metallurgical Reviews”. Współzałożył Stow. Hutników Polskich (1931), wprowadził do polskiego metaloznawstwa konwencjonalną i skanningową mikroskopię elektronową oraz mikroanalizę rentgenowską i jonową.

Członek koresp. PAN oraz polskich i zagranicznych stowarzyszeń naukowych. Doktor honoris causa Politechniki Poznańskiej (1978).

Od 1982 roku jedna z sal wykładowych w pawilonie A-2 nosi nazwę "Audytorium profesorów Jasiewicza i Malkiewicza". Jednocześnie w Audytorium znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona Profesorowi.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal 10-lecia Polski Ludowej, Zasłużony Hutnik PRL

Źródła do biogramu

Książki

 • Biogramy uczonych polskich : materiały o życiu i działalności członków AU w Krakowie, TNW, PAU, PAN. Cz. 4 : Nauki techniczne. Oprac. A. Śródka, P. Szczawiński. Wrocław 1988, s. 202-205
 • Encyklopedia Krakowa. Kraków 2000, s. 589
 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 111-112
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 128-130, [foto]
 • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 1. Red. A. Jakubowska. Warszawa 1989, s. 88-89
 • Śródka A.: Uczeni polscy XIX-XX stulecia. T. 3 : M-R. Warszawa 1997, s. 39-41, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 218
 • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Wydział Hutniczy (1922-1951), Wydział Metalurgiczny (1951-1993), Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1993-2005) : jubileusz 90-lecia Wydziału : 1922-2012 [AGH]. Kraków 2012, s. 89-90, [foto]
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 75-lecia Wydziału 1922-1997. [AGH]. Kraków 1997, s. 43
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 80-lecia Wydziału 1922-2002. [AGH]. Kraków 2002, s. 84-85, [foto]
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 624 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

 • Gorczyca S.: Działalność profesora Tadeusza Malkiewicza. Hutnik 1984, nr 7-8, s. 244
 • Gorczyca S.: Omówienie dorobku Wydziału zakresu metaloznawstwa i obróbki cieplnej. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 67-76
 • Gorczyca S.: Tadeusz Malkiewicz : sylwetki naukowe. Nauka Polska 1974 nr 3, s. 61-66
 • Janowski J.: Dział Informacyjny Wydziału Metalurgicznego AGH za okres 50-lecia Wydziału 1922 - 1972 r. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 277-339
 • Jubileusz potrójny profesora Tadeusza Malkiewicza. Metaloznawstwo i Obróbka Cieplna 1976 nr 22, s. 2-3, [foto]
 • Łuksza J.: 75 lat (1922-1997) Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Metallurgy and Foundry Engineering [wyd. AGH] 1997, Vol. 23, nr 3, s. 379-388
 • Nielubowiczowa O.: Profesor Tadeusz Malkiewicz nie żyje! Hutnik 1981 nr 8/9, s. 407-410
 • Prof. dr h.c. mgr inż. Tadeusz Malkiewicz. Wiadomości Hutnicze 1981 nr 11/12, s. 296-297, [foto] [nekr.]
 • Sieński H.: Profesor Tadeusz Malkiewicz : tablice - pamięć wiecznie żywa - część 38. Biuletyn AGH 2016, nr 102, s. 26-28, [foto]
 • Wiencek K.: Jubileusz profesora Tadeusza Malkiewicza. Wiadomości Hutnicze 1976 nr 3, s. 112-113