Stanisław Zygmunt Mrowec

Z Historia AGH
Stanisław Zygmunt Mrowec
Stanislaw Mrowec.jpg
Nazwisko Mrowec
Imię / imiona Stanisław Zygmunt
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab.
Tytuły honorowe AGH Profesor Honorowy AGH
Data urodzenia 29 lipca 1928
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 2 marca 2015
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności chemia, inżynieria materiałowa, fizykochemia ciała stałego
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (1972–1975)
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Odznaczenia i nagrody Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Ceramiczny19691971
DziekanWydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki19721975

Prof. zw. dr hab. Stanisław Zygmunt Mrowec (1928–2015)

Dyscyplina/specjalności: chemia, inżynieria materiałowa, fizykochemia ciała stałego

Nota biograficzna

Urodził się 29 lipca 1928 roku w Krakowie. Zmarł 2 marca 2015 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (1952).

Doktorat (AGH - 1959), habilitacja (Politechnika Śląska - 1962), prof. nadzw. (1969), prof. zw. (1973).

Od 1952 roku pracownik naukowo-dydaktyczny w AGH. W latach 1967-1971 prodziekan Wydziału Ceramicznego, w latach 1972-1975 dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, dyrektor Instytutu Chemii Ciała Stałego w latach 1968-1971, dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej 1971-1990, kierownik Katedry Fizykochemii Ciała Stałego 1990-1998.

Autor bardzo licznych prac z zakresu teorii defektów i dyfuzji w ciałach stałych oraz kinetyki i mechanizmu korozji wysokotemperaturowej materiałów metalicznych, ogłoszonych głównie w czasopismach, autor książek, patentów, promotor prac doktorskich.

Członek rad redakcyjnych międzynarodowych czasopism naukowych. Członek Komisji Nauki o Materiałach PAN, członek Komisji Nauk Chemicznych PAN, przewodniczący Rady Nauki i Techniki Makroregionu Południowo-Wschodniego. Członek korespondent PAN (1976–1989), członek rzeczywisty PAN (1989–2015), członek czynny PAU (1990–2015). Członek innych stowarzyszeń naukowych polskich i międzynarodowych.

Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Burgundzkiego (Université de Bourgogne), 2003. Profesor Honorowy AGH 2009 ("Za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie fizykochemii ciała stałego oraz istotny wkład w rozwój Wydziału i Uczelni"). Doktor Honoris Causa Politechniki Krakowskiej, 2012.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi i inne nagrody państwowe i resortowe

Bibliografia publikacji

http://bpp.agh.edu.pl/autor/mrowec-stanislaw-02287

Źródła do biogramu

Książki

 • Encyklopedia Krakowa. Kraków 2000, s. 633
 • Kto jest kim w ceramice : 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999 s. 10, 110, [foto]
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. L. Mackiewicz, A. Żołna. Ed. 3. Warszawa 1993, s. 479-480
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. zespół L. Becela [et al.]. Ed. 2. Warszawa 1989, s. 876
 • Kto jest kim w Polsce 1984 : informator biograficzny. Red. zespół L. Becela [et al.]. Ed. 1. Warszawa 1984, s. 642
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 145-146, [foto]
 • Tyrański W.: Kto jest kim w Krakowie : lokalne władze, urzędy, instytucje, środowiska : edukacja, zatrudnienie, pozycja zawodowa, działalność polityczna i społeczna, sympatie polityczne, rodzina, rozrywki i upodobania (dane z 1999 roku). Wyd. 2. Kraków 2000, s. 228-229
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 240
 • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 3 : M–R. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2000. s. 241, [foto]
 • Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w 70-lecie swojej działalności. Kraków 2019, s. 15, [foto]
 • Złota Księga Nauki Polskiej 1999. Red. K. Pikoń, A. Sokołowska. Gliwice 1999, s. 227

Artykuły

 • Chłopek J.: Przemówienie Dziekana Wydziału IMiC prof. Jan Chłopka. Biuletyn AGH 2009, nr 20/21, s. 5-6, [foto]
 • Chłopek J., Filipek R.: Profesor Stanisław Mrowec profesorem honorowym AGH. Vivat Akademia : AGH 2009, nr 3, s. 24, [foto]
 • Chłopek J., Filipek R.: Życiorys naukowy Honorowego Profesora AGH Stanisława Mroweca. Biuletyn AGH 2009, nr 20/21, s. 4, [foto]
 • Dziennik Polski 2015, nr 52 (4 III 2015) s. A10 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2015, nr 53 (5 III 2015), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 6 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2015, nr 55 (7-8 III 2015), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 7 [nekr.]
 • Grzesik Z., Prof. dr hab. Stanisław Mrowec : 29.07.1928-2.03.2015 : wspomnienie. Ochrona przed Korozją 2015, nr 4, s. 147-148
 • Jubileusz Profesora Stanisława Mroweca. [Oprac.] wychowankowie i przyjaciele. Biuletyn AGH 2008, nr 10, s. 11, [foto]
 • Lis J., Grzesik Z.: Profesor Stanisław Mrowec 1928-2015. Biuletyn AGH 2015, nr 89, s. 25-26, [foto]
 • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 29.04.2009], s. 2, 11-12, 33
 • Przybylski K.: Profesor Stanisław Mrowec Doktorem Honoris Causa uniwersytetu francuskiego. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2003 nr 122. s. 7
 • Stanisław Mrowec pierwszym Profesorem Honorowym AGH. Biuletyn AGH 2009, nr 20/21, s. 2, 3, [foto]
 • Wydarzenia w AGH : jubileusz Profesora Stanisława Mroweca. Vivat Akademia : AGH 2009, nr 2, s. 14
 • Wyróżnienie dla prof. Mroweca. Dziennik Polski 2012, nr 13 (17 I 2012). s. C4 (Dziennik Politechniki Krakowskiej)
 • Wyróżnienie dla prof. Mroweca. Polska Gazeta Krakowska 2009, nr 216 (15 IX 2009), s. 5, [foto]