Stanisław Małoszewski: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(Utworzył nową stronę „{{Infobox scientist | name = Stanisław Małoszewski | image = malo.jpg | family-name = Małoszewski | given-name = Stanisław | additional-name = | honorific...”)
 
 
(Nie pokazano 43 wersji utworzonych przez 6 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
 
{{Infobox scientist
 
{{Infobox scientist
| name = Stanisław Małoszewski
+
|family-name=Małoszewski
| image = malo.jpg
+
|given-name=Stanisław
| family-name = Małoszewski
+
|honorific-prefix=Prof. zw. dr hab. inż.
| given-name = Stanisław
+
|image=Stanislaw_Maloszewski.jpg
| additional-name =
+
|birth_date=10 kwietnia 1921
| honorific-prefix = Prof. zw. dr hab. inż.
+
|birth_place=Kalinówka
| honorific-suffix =
+
|death_date=30 października 2000
| native_name =
+
|death_place=Kraków
| native_name_lang =
+
|fields=geofizyka
| image = malo.jpg
+
|faculty=Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy
| image_size = 10157
+
|awards=Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal 30-lecia Polski Ludowej, Medal 40-lecia Polski Ludowej, Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”
| alt =
+
|name=Stanisław Małoszewski
| caption =
+
|image_size=10157
| birth_date = 1921
 
| birth_place =  
 
| death_date = 2000
 
| death_place =  
 
| resting_place =
 
| resting_place_coordinates =
 
| other_names =
 
| residence =
 
| citizenship =
 
| nationality =
 
| fields = geofizyka
 
| workplaces =
 
| alma_mater =
 
| thesis_title =
 
| thesis_url =
 
| thesis_year =
 
| doctoral_advisor =
 
| academic_advisors =
 
| doctoral_students =
 
| notable_students =
 
| known_for =
 
| author_abbrev_bot =
 
| author_abbrev_zoo =
 
| influences =
 
| influenced =  
 
| awards = Krzyż Oficerski i Kawalerski OOP, Złoty Krzyż Zasługi, oraz wiele innych odznaczeń resortowych i branżowych, m. in. Złota Odznaka "Zasłużony dla Polskiej Geologii"
 
| signature =  
 
| signature_alt =
 
| website =
 
| footnotes =
 
| spouse =
 
| children =  
 
 
}}
 
}}
Prof. zw. dr hab. inż. '''Stanisław Małoszewski''' (1921-2000)
+
Prof. zw. dr hab. inż. '''Stanisław Małoszewski''' (1921–2000)
  
Specjalność: geofizyka
+
Dyscyplina/specjalności: geofizyka
  
Urodził się 10 kwietnia 1921 roku w Kalinówce. Zmarł 30 października 2000 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Jako jeden z pierwszych absolwentów ukończył Wydział Geologiczno-Mierniczy AGH. Związany z Akademią od 1950 r. Tutaj osiągnął stopnie i tytuły naukowe: doktorat (1959), habilitacja (1965), tytuł prof. nadzw. (1971), prof. zwycz. (1976).  Początkowo pracował jako st. asystent, adiunkt (1950-1965), docent (1965-1968) w Katedrze Geofizyki i Geologii. Pełnił wiele funkcji kierowniczych, m.in. był kierownikiem Oddziału Geofizyki na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH w latach 1968-1991, był organizatorem i dyrektorem Międzyresortowego Instytutu Geofizyki AGH. W tym czasie pełnił również funkcję kierownika Zakładu Geofizyki Złożowej w tym Instytucie.
+
== Nota biograficzna ==
 +
Urodził się 10 kwietnia 1921 roku w Kalinówce, w Zagłębiu Dąbrowskim. Zmarł 30 października 2000 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.  
  
Autor ok.100 rozpraw, monografii i artykułów, a także ok. 500 opracowań wykonanych dla potrzeb geologii, górnictwa, przemysłu i licznych instytucji badawczych. Wybitny polski geofizyk z zakresu geofizyki stosowanej, twórca polskiej geofizyki górniczej. Promotor kilkudziesięciu  prac doktorskich.
+
Jeden z pierwszych absolwentów Wydziału Geologiczno-Mierniczego Akademii Górniczo-Hutniczej, którą ukończył w 1950 roku. Tutaj zdobył stopnie i tytuły naukowe: doktorat (1959), habilitacja (1965), tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego (1971), profesora zwyczajnego (1976).
  
Związany z przemysłem od 1951 roku. W latach 1951-1953 był kierownikiem grupy geofizycznej w Przedsiębiorstwie Poszukiwań Geofizycznych, w latach 1955-1956 pełnił funkcję głównego projektanta w Przedsiębiorstwie Geologiczno-Inżynierskim Energetyki, a w latach 1976-1991 był doradcą w Kopalni WK Klimontów-Porąbka.
+
W 1950 roku rozpoczął pracę starszego asystenta w Zakładzie Geofizyki Stosowanej [[Wydział Geologiczno-Mierniczy|Wydziału Geologiczno-Mierniczego]], następnie adiunkta (1950–1965), docenta (1965–1968). Pełnił wiele funkcji kierowniczych, m.in. kierownika Zakładu Grawimetrii i Magnetometrii Poszukiwawczej (1961-1968), kierownika Oddziału Geofizyki Poszukiwawczej (1966-1968), kierownika Oddziału Geofizyki na [[Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy|Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym]] AGH (1968–1991), organizatora i dyrektora Międzyresortowego Instytutu Geofizyki AGH. W tym czasie pełnił również funkcję kierownika Zakładu Geofizyki Złożowej w tym Instytucie.
  
Był członkiem i przewodniczącym rad naukowych Instytutu Geofizyki PAN, Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Głównego Instytutu Górnictwa i innych jednostek naukowo-badawczych w przemyśle geologiczno-górniczym. Był przewodniczącym Komitetu Geofizyki PAN, członkiem szeregu innych komisji i komitetów PAN, członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.  
+
Związany również z przemysłem. W latach 1951–1953 był kierownikiem grupy geofizycznej w Przedsiębiorstwie Poszukiwań Geofizycznych, w latach 1955–1956 pełnił funkcję głównego projektanta w Przedsiębiorstwie Geologiczno-Inżynierskim Energetyki, a w latach 1976–1991 był doradcą w Kopalni Węgla Kamiennego Klimontów-Porąbka.
  
Źródło:
+
Autor ok. 100 rozpraw, monografii i artykułów, a także ok. 500 opracowań wykonanych dla potrzeb geologii, górnictwa, przemysłu i licznych instytucji badawczych. Wybitny polski geofizyk z zakresu geofizyki stosowanej, twórca polskiej geofizyki górniczej. Promotor kilkudziesięciu rozpraw doktorskich.
* BIP 1996 nr 30-31. s 9-10
 
* Kto jest kim w Polsce. S. 434
 
* Wiadomości Naftowe i Gazownicze 2000 nr 12. s. 26-27
 
  
 +
Członek i przewodniczący rad naukowych Instytutu Geofizyki PAN, Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Głównego Instytutu Górnictwa, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego oraz innych jednostek naukowo-badawczych w przemyśle geologiczno-górniczym.
 +
Członek Związku Nauczycielstwa Polskiego (1950-1981), NSZZ "Solidarność" (1981-1982), PZPR (1960-1990).
 +
 +
==== Odznaczenia i nagrody ====
 +
 +
[[Złoty Krzyż Zasługi]], [[Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski]], [[Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski]], [[Medal Komisji Edukacji Narodowej]], [[Medal 30-lecia Polski Ludowej]], [[Medal 40-lecia Polski Ludowej]], [[Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”]], Złota Odznaka "Zasłużony dla Polskiej Geologii'', inne.
 +
 +
== Źródła do biogramu ==
 +
 +
==== Książki ====
 +
* Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. L. Mackiewicz, A. Żołna. Ed. 3. Warszawa 1993, s. 434
 +
* Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. zespół L. Becela [et al.]. Ed. 2. Warszawa 1989, s. 794
 +
* Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2020. Oprac. H. Sieński. Kraków 2020, s. 66-68, [foto]
 +
* [Skład Osobowy AGH … 1950/51]. Kraków 1951, s. 20, 45
 +
* Stanisław Małoszewski. W: Manecki A.: Alfabet wspomnień o ludziach nauki i wydarzeniach lat minionych. Kraków 2015, s.
 +
* Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 220, [foto]
 +
 +
==== Artykuły ====
 +
 +
* Grabowska T., Jankowski J.: Jubileusz profesora Stanisława Małoszewskiego. ''Geologia'' 1996, t. 22, z. 1, s. 107-109, [foto]
 +
* Grabowska T.: Laureaci Medalu im. Karola Bohdanowicza : Stanisław Małoszewski. ''Polish Journal of Mineral Resources'' 2006, vol. 10, wyd. spec., s. 171, 184, [foto]. Materiały z konferencji: 20 lat Towarzystwa Geosynoptyków GEOS : Kraków 1986-2006 : Kraków, 17 listopada 2006 r.
 +
* Grabowska T.: Wspomnienie o Stanisławie Małoszewskim 1921 - 2000. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2001, nr 86, s. 19, [foto]
 +
* Jankowski J.: Professor Stanisław Małoszewski 1921-2000 : obituary. ''Acta Geophysica Polonica'' 2001, Vol. 49 no. 2, s. 271-273
 +
* Kowalczuk J.: Stanisław Małoszewski (1921-2000). ''Wiadomości Naftowe i Gazownicze'' 2000, nr 12, s. 26–27, [foto]
 +
* Pietsch K.: Jubileusz 75-lecia urodzin profesora Stanisława Małoszewskiego. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 1996, nr 30/31, s. 9-10, [foto]
 +
* Pietsch K.: Jubileusz 75-lecia urodzin profesora Stanisława Małoszewskiego. ''Przegląd Górniczy'' 1996, T. 52, nr 7-8, s. 42-43, [foto]
 +
* Poborski J.: Wspomnienia starego inżyniera górniczego : z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie : ciąg dalszy. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 1994, nr 12, s. 11-15, [foto]
 +
 +
==== Inne ====
 +
 +
* Wniosek o nadanie tytułu profesora zwyczajnego i powołanie na stanowisko profesora zwyczajnego w Akademii Górniczo-Hutniczej prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisława Małoszewskiego. [''Protokół z Posiedzenia Senatu AGH...'' 20.02.1975], s. 11-14
  
 
{{DEFAULTSORT:Małoszewski, Stanisław }}
 
{{DEFAULTSORT:Małoszewski, Stanisław }}
[[Category:Uczony]]
+
[[Category:Biogramy]]

Aktualna wersja na dzień 07:50, 10 maj 2021

Stanisław Małoszewski
Stanislaw Maloszewski.jpg
Nazwisko Małoszewski
Imię / imiona Stanisław
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Data urodzenia 10 kwietnia 1921
Miejsce urodzenia Kalinówka
Data śmierci 30 października 2000
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności geofizyka
Wydział Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal 30-lecia Polski Ludowej, Medal 40-lecia Polski Ludowej, Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”

Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Małoszewski (1921–2000)

Dyscyplina/specjalności: geofizyka

Nota biograficzna

Urodził się 10 kwietnia 1921 roku w Kalinówce, w Zagłębiu Dąbrowskim. Zmarł 30 października 2000 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Jeden z pierwszych absolwentów Wydziału Geologiczno-Mierniczego Akademii Górniczo-Hutniczej, którą ukończył w 1950 roku. Tutaj zdobył stopnie i tytuły naukowe: doktorat (1959), habilitacja (1965), tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego (1971), profesora zwyczajnego (1976).

W 1950 roku rozpoczął pracę starszego asystenta w Zakładzie Geofizyki Stosowanej Wydziału Geologiczno-Mierniczego, następnie adiunkta (1950–1965), docenta (1965–1968). Pełnił wiele funkcji kierowniczych, m.in. kierownika Zakładu Grawimetrii i Magnetometrii Poszukiwawczej (1961-1968), kierownika Oddziału Geofizyki Poszukiwawczej (1966-1968), kierownika Oddziału Geofizyki na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH (1968–1991), organizatora i dyrektora Międzyresortowego Instytutu Geofizyki AGH. W tym czasie pełnił również funkcję kierownika Zakładu Geofizyki Złożowej w tym Instytucie.

Związany również z przemysłem. W latach 1951–1953 był kierownikiem grupy geofizycznej w Przedsiębiorstwie Poszukiwań Geofizycznych, w latach 1955–1956 pełnił funkcję głównego projektanta w Przedsiębiorstwie Geologiczno-Inżynierskim Energetyki, a w latach 1976–1991 był doradcą w Kopalni Węgla Kamiennego Klimontów-Porąbka.

Autor ok. 100 rozpraw, monografii i artykułów, a także ok. 500 opracowań wykonanych dla potrzeb geologii, górnictwa, przemysłu i licznych instytucji badawczych. Wybitny polski geofizyk z zakresu geofizyki stosowanej, twórca polskiej geofizyki górniczej. Promotor kilkudziesięciu rozpraw doktorskich.

Członek i przewodniczący rad naukowych Instytutu Geofizyki PAN, Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Głównego Instytutu Górnictwa, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego oraz innych jednostek naukowo-badawczych w przemyśle geologiczno-górniczym. Członek Związku Nauczycielstwa Polskiego (1950-1981), NSZZ "Solidarność" (1981-1982), PZPR (1960-1990).

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal 30-lecia Polski Ludowej, Medal 40-lecia Polski Ludowej, Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”, Złota Odznaka "Zasłużony dla Polskiej Geologii, inne.

Źródła do biogramu

Książki

 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. L. Mackiewicz, A. Żołna. Ed. 3. Warszawa 1993, s. 434
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. zespół L. Becela [et al.]. Ed. 2. Warszawa 1989, s. 794
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2020. Oprac. H. Sieński. Kraków 2020, s. 66-68, [foto]
 • [Skład Osobowy AGH … 1950/51]. Kraków 1951, s. 20, 45
 • Stanisław Małoszewski. W: Manecki A.: Alfabet wspomnień o ludziach nauki i wydarzeniach lat minionych. Kraków 2015, s.
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 220, [foto]

Artykuły

 • Grabowska T., Jankowski J.: Jubileusz profesora Stanisława Małoszewskiego. Geologia 1996, t. 22, z. 1, s. 107-109, [foto]
 • Grabowska T.: Laureaci Medalu im. Karola Bohdanowicza : Stanisław Małoszewski. Polish Journal of Mineral Resources 2006, vol. 10, wyd. spec., s. 171, 184, [foto]. Materiały z konferencji: 20 lat Towarzystwa Geosynoptyków GEOS : Kraków 1986-2006 : Kraków, 17 listopada 2006 r.
 • Grabowska T.: Wspomnienie o Stanisławie Małoszewskim 1921 - 2000. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 86, s. 19, [foto]
 • Jankowski J.: Professor Stanisław Małoszewski 1921-2000 : obituary. Acta Geophysica Polonica 2001, Vol. 49 no. 2, s. 271-273
 • Kowalczuk J.: Stanisław Małoszewski (1921-2000). Wiadomości Naftowe i Gazownicze 2000, nr 12, s. 26–27, [foto]
 • Pietsch K.: Jubileusz 75-lecia urodzin profesora Stanisława Małoszewskiego. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1996, nr 30/31, s. 9-10, [foto]
 • Pietsch K.: Jubileusz 75-lecia urodzin profesora Stanisława Małoszewskiego. Przegląd Górniczy 1996, T. 52, nr 7-8, s. 42-43, [foto]
 • Poborski J.: Wspomnienia starego inżyniera górniczego : z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie : ciąg dalszy. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 12, s. 11-15, [foto]

Inne

 • Wniosek o nadanie tytułu profesora zwyczajnego i powołanie na stanowisko profesora zwyczajnego w Akademii Górniczo-Hutniczej prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisława Małoszewskiego. [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 20.02.1975], s. 11-14