Roman Antoni Staszewski

Z Historia AGH
Wersja z dnia 10:21, 14 mar 2024 autorstwa LidiaLosko (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Roman Antoni Staszewski
Roman Staszewski.jpg
Nazwisko Staszewski
Imię / imiona Roman Antoni
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 9 czerwca 1941
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, eksploatacja złóż gazu ziemnego, eksploatacja złóż ropy naftowej, uzdatnianie gazu ziemnego
Wydział Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu


Odznaczenia i nagrody Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr inż. Roman Antoni Staszewski (1941-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, eksploatacja złóż gazu ziemnego, eksploatacja złóż ropy naftowej, uzdatnianie gazu ziemnego

Nota biograficzna

Urodził się 9 czerwca 1941 roku w Krakowie.

W 1966 roku ukończył Wydział Górniczy AGH.

W 1966 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Gazownictwa Ziemnego Katedry Kopalnictwa Naftowego Wydziału Górniczego AGH.

W 1974 roku w Instytucie Wiertniczo-Naftowym Wydziału Wiertniczo-Naftowego na podstawie pracy "Badanie procesu dehydratacji gazu przy użyciu glikolu w komorze wtryskowej z rozpylaczem odśrodkowym", której promotorem był profesor Władysław Duliński, uzyskał stopień doktora.

W latach 1985-1993 był kierownikiem Pracowni Identyfikacji i Programowania Procesów w Górnictwie Otworowym Wydziału Wiertniczo-Naftowego, a w latach 1993-1999 kierownikiem Laboratorium Komputerowego.

Autor ponad 70 publikacji i 10 patentów.

Od początku pracy zawodowej ściśle współpracował z krajowym przemysłem naftowym i gazowniczym. Uczestniczył w ponad 70 opracowaniach naukowych dla górnictwa naftowego i gazownictwa oraz ochrony powietrza atmosferycznego. Wyniki kilku opracowań były przedmiotem wdrożeń poprzez zespoły uczelniano-przemysłowe.

Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Naczelnej Organizacji Technicznej i Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrna Odznaka "Zasłużony dla Górnictwa RP", Złota Odznaka Honorowa NOT, Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego, Złota Odznaka Honorowa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, trzykrotnie Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/staszewski-roman-003360

Źródła do biogramu

Książki

  • Jubileusz 50-lecia : 1967 - 2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 308-309 [foto]
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 142
  • [Skład Osobowy AGH … 1966/67]. Kraków 1967, s. 32
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 336-337, [foto]

stan na dzień 22.06.2023