Mieczysław Józef Milewski

Z Historia AGH
Mieczysław Józef Milewski
Mieczysław Milewski.jpg
Nazwisko Milewski
Imię / imiona Mieczysław Józef
Tytuły / stanowiska Doc. dr inż
Data urodzenia 13 sierpnia 1925
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 29 września 2022
Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, górnictwo i geologia inżynierska, geodezja górnicza, ochrona terenów górniczych, historia geodezji i kartogafii
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej (1969-1971, 1971-1972)
Wydział Wydział Geodezji Górniczej


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geodezji Górniczej19691971
ProdziekanWydział Geodezji Górniczej19711972

Doc. dr inż Mieczysław Józef Milewski (1925-2022)

Dyscyplina/specjalności: geodezja i kartografia, górnictwo i geologia inżynierska, geodezja górnicza, ochrona terenów górniczych, historia geodezji i kartogafii

Nota biograficzna

Urodził się 13 sierpnia 1925 roku w Krakowie. Zmarł 29 września 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

W 1949 roku ukończył z odznaczeniem studia na Wydziale Geologiczno-Mierniczym AG uzyskując dyplom mgr. inż. miernictwa górniczego.

Od 12 lutego 1945 roku do przejścia na emeryturę w 1991 roku był nauczycielem akademickim AG i AGH przechodząc wszystkie stopnie kariery zawodowej, aż do zastępcy profesora.

Pracę rozpoczął jako młodszy asystent w Zakładzie Geodezji i Miernictwa Górniczego Wydziału Geologiczno-Mierniczego. W 1952 roku w związku ze zmianami strukturalnymi znalazł się w Katedrze Zakładzie Geodezji i Miernictwa Górniczego Wydziału Geodezji Górniczej. W latach 1958-1961 był zastępca profesora. W latach 1969-1971 był kierownikiem Studium Zaocznego i w latach 1971-1972 kierownikiem Studium Zaocznego i przez te lata był prodziekanem Wydziału.

W 1964 roku na podstawie pracy "Kryteria wyboru optymalnej figury nawiązania ekscentrycznego na tle dotychczasowego stanu orientacji kopalń" napisanej pod kierunkiem prof. Zygmunta Kowalczyka uzyskał doktorat.

W latach 1969-1991 był na stanowisku docenta, a w latach 1972-1991 kierował Zakładem Geodezji Górniczej, a w latach 1974-1979 był też zastępcą dyrektora Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej. Prowadził też zajęcia dydaktyczne latach 1949-1951 na Wydziałach Politechnicznych, w latach 1954-1964 w Politechnice Warszawskiej, a w latach 1961-1962 w Wojskowej Akademii Technicznej. Ponadto w latach 1947-1951 był równocześnie nauczycielem w Liceum Górniczym w Krakowie.

Głównymi kierunkami jego zainteresowań naukowych były: geodezja górnicza, ochrona terenów górniczych i historia geodezji.

promotor 5 przewodów doktorskich.

Autor ponad 80 publikacji, w tym 4 książek i 2 skryptów oraz współautorem patentu.

Członek Komitetu Geodezji PAN Komitetu Górnictwa PAN, Komisji Górniczo-Geodezyjnej PAN, Zespołu Historii Geodezji w Komitecie Nauki i Techniki PAN, Rady Naukowej ZBiPM "Cuprum", Międzynarodowego Towarzystwa Geodezji Górniczej, Zespołu Ekspertów ds. Geodezji i Kartografii MEN, Komisji ds. Ochrony Środowiska LGOM, Komisji ds. Ochrony Powierzchni przed Szkodami Górniczymi, Komisji Miernictwa i Szkód Górniczych przy GIG, Polskiego Komitetu ISM, Stowarzyszenia Wychowanków AGH,

Posiadał uprawnienia zawodowego mierniczego górniczego. Ściśle współpracował z górnictwem, a w szczególności z górnictwem węgla kamiennego i rud miedzi.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka za Zasługi dla Górnictwa RP, Złota Odznaka za Zasługi dla Geodezji i Kartografii, Złota Odznaka za Zasługi dla Ochrony Środowiska, Złota Odznaka Budowniczego LGOM, Tytuł Honorowy Generalnego Dyrektora Górniczego, Członek Honorowy SW AGH, wielokrotnie otrzymał Nagrody Rektora AGH, 100-lecia Górniczych Organizacji Technicznych.

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/milewski-mieczyslaw-03555

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 76, [foto]
  • Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. [Red. Z. Niedojadło et al.]. Kraków 2001, s. 29-31, 32-53
  • Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1946/47]. Kraków 1946, s. 48. 49
  • Skład Osobowy AGH … 1951/52]. Kraków 1952, s. 46
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 333-234

Artykuły

  • Jak oni szli przez życie. Vivat Akademia 2009, nr 2, s. 33-35, [foto]