Kazimierz Mamro

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Kazimierz Mamro
Kazimierz Mamro.jpg
Nazwisko Mamro
Imię / imiona Kazimierz
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Data urodzenia 5 lutego 1929
Miejsce urodzenia Dziewin


Dyscyplina/specjalności metalurgia, metalurgia żelaza
Pełnione funkcje Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem (1972–1978)
Wydział Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej


Odznaczenia i nagrody Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Metalurgiczny19671969
ProrektorAGH19721975
ProrektorAGH19751978Prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Mamro (1929–)


biogram będzie uzupełniony

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, metalurgia żelaza

Nota biograficzna

Urodził się 5 lutego 1929 roku w Dziewinie koło Bochni.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Metalurgicznym. Tytuł inżyniera otrzymał po obronie pracy dyplomowej w 1954 roku. W 1960 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych. W 1964 roku, na tym samym wydziale, otrzymał stopień doktora habilitowanego w zakresie metalurgii żelaza. W 1971 uzyskał tytuł i stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 1977 – profesora zwyczajnego.

W 1954 rozpoczął pracę jako asystent w Zakładzie Metalurgii Stali Katedry Metalurgii Stali Wydziału Metalurgicznego AGH. W latach 1954-1965 pracował jako asystent i adiunkt, następnie jako docent w latach 1965–1971. W 1966 został kierownikiem Zakładu Metalurgii Ogólnej w Katedrze Metalurgii Stali. W latach 1968–1999 kierownik Zakładu Fizykochemicznych Podstaw Metalurgii Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej AGH. Od 1967-1969 Prodziekan Wydziału Metalurgicznego. W latach 1962–1972 wicedyrektor Instytutu Metalurgii. W latach 1972–1978 prorektor AGH ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem, od 1975-1978 pełnił funkcję I-ego Zastępcy Rektora AGH.

W latach 1978-1986 kierownik Studium Doktoranckiego Podstawy Procesów Metalurgii Żelaza.

Od września 1999 roku na emeryturze.

W latach 1959-1966 pracował społecznie w Radzie Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego w AGH.

Doradca w hutach: „Jedność”, „Baildon”, „Łabędy” "Sędzimir". Członek w organizacjach rządowych, przemysłowych i naukowych, m.in.: Zespołu ds. Postępu Naukowo-Technicznego Komitetu Nauki i Techniki w Warszawie, Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej O/PAN, Krakowskiej Rady Nauki i Techniki, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Technicznego, Komisji Nagród miasta Krakowa, IV Zespołu Ekspertów Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń w Warszawie, Rady Naukowej Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach.

Związany był z Klubem Sportowym Wisła jako sportowiec, działacz, Wiceprezes Rady Seniorów TS Wisła i Honorowy Członek.

Badania: teoria procesów metalurgii ekstrakcyjnej stopów żelaza, metalurgia pozapiecowej stali, modelowanie i wspomaganie komputerowe technologii metalurgicznej.

Autor ponad 200 publikacji krajowych i zagranicznych, w tym 13 książek (6 podręczników i monografii).

Autor i współautor 21 patentów oraz 5 zgłoszeń patentowych, z których 13 zostało wdrożonych w polskich hutach.

Promotor kilkunastu prac doktorskich, w tym pięciu z zagranicy (Indie, Wenezuela, Egipt, Węgry, Bułgaria). Opiekun i kierownik kilkudziesięciu prac magisterskich i inżynierskich. Recenzent 16 prac doktorskich i habilitacyjnych oraz 7 wniosków na tytuł profesora.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Oficerski Francuskiej Legii Honorowej, Medal Komisji Edukacji Narodowej, nagrody resortowe, „Honorowy Medal Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWiR) im. Tadeusza Sendzimira”, Srebrna i Złota Odznaka "Za pracę społeczną dla miasta Krakowa".

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/mamro-kazimierz-02749

Źródła do biogramu

Książki

  • Ciągłe odlewanie stali : II międzynarodowa konferencja : seminarium szkoleniowe : Technologia, modelowanie, wady powierzchniowe i wewnętrzne wlewków : Krynica, 16–18 czerwca 2004 : materiały konferencyjne. Kraków 2004, s. 13–19, [foto]
  • Kto jest kim w Polsce 1984 : informator biograficzny. [Zespół red. Lidia Becela]. Warszawa 1984, s. 588
  • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. [Zespół red. Lidia Becela]. Warszawa 1989, s. 795
  • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. L. Mackiewicz, A. Żołna. Warszawa 1993, s. 434
  • [Skład Osobowy AGH … 1954/55]. Kraków 1955, s. 133
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 220, [foto]
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 3 : M-R. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2000, s. 76, [foto]
  • Złota Księga Nauki Polskiej 1999. Red. K. Pikoń, A. Sokołowska. Gliwice 1999, s. 208-209

Inne

  • Informacje od Kazimierza Mamro


stan na dzień 29.06.2018