Jerzy Michał Kowalczuk

Z Historia AGH
Wersja z dnia 12:31, 2 paź 2023 autorstwa HieronimSienski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Jerzy Michał Kowalczuk
Jerzy Kowalczuk.jpg
Nazwisko Kowalczuk
Imię / imiona Jerzy Michał
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Data urodzenia 23 września 1926
Miejsce urodzenia Kulików
Data śmierci 30 sierpnia 2019
Dyscyplina/specjalności geofizyka, geofizyka stosowana, górnictwo, geologia inżynierska, historii szkolnictwa, historia oświaty
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego (1972–1981)
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geologiczno-Poszukiwawczy19721975
ProdziekanWydział Geologiczno-Poszukiwawczy19751978
ProdziekanWydział Geologiczno-Poszukiwawczy19781981

Prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Michał Kowalczuk (1926–2019)

Dyscyplina/specjalności:geofizyka, geofizyka stosowana, górnictwo, geologia inżynierska, historii szkolnictwa, historia oświaty

Nota biograficzna

Urodził się 23 września 1926 roku w Kulikowie koło Lwowa. Zmarł 30 sierpnia 2019 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Naukę w szkole powszechnej odbył w Żółkwi, następnie uczęszczał do XI Państwowego Gimnazjum im. Jana i Andrzeja Śniadeckich we Lwowie. W czasie okupacji działał w Armii Krajowej we Lwowie. W 1946 roku uzyskał maturę.Egzamin dojrzałości zdał w 1946 roku we Lwowie. W okresie okupacji sowieckiej i niemieckiej we Lwowie brał udział w działalności konspiracyjnej jako żołnierz NOW-AK, będąc drukarzem pracy podziemnej („Słowo Polskie”). W 2008 roku mianowany na stopień kapitana WP.

W 1946 roku rozpoczął studia na Wydziale Geologiczno-Mierniczym Akademii Górniczej, który ukończył w 1951 roku, jako inżynier magister w dziedzinie geofizyki stosowanej. W 1952 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Magnetyki i Grawimetrii Poszukiwawczej Katedry Geofizyki Geologicznej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH. W 1964 roku na podstawie pracy "Stopień odtwarzalności struktur niepłaskich metodą fal załamanych na podstawie modelowania konstrukcyjnego powierzchni granicznych" uzyskał doktorat. W latach 1968-1990 był zastępcą dyrektora Międzyresortowego Instytutu Geofizyki Stosowanej i Geologii Naftowej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego.

W roku akademickim 1971/1972 był kierownikiem Studium Podyplomowego z zakresu Geofizyki Poszukiwawczej.

W 1967 roki został doktorem habilitowanym, w 1973 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1978 roku profesora zwyczajnego.

W latach 1968-1973 był kierownikiem Zakładu Sejsmiki Stosowanej, następnie w latach 1973-1985 kierownikiem Zakładu Geofizyki Strukturalnej i od 1985 roku kierownikiem Zakładu Metod Sejsmicznych.

W latach 1972-1981 był prodziekanem Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego.

Staże naukowe odbył w Moskwie, Leningradzie, Hamburgu i Norwegii.

Autor ponad 100 publikacji naukowych, 25 książek i podręczników akademickich oraz ponad 30 opracowań poświęconych szkolnictwu, oświacie i wychowaniu we Lwowie. Przygotował około 170 niepublikowanych prac i projektów na potrzeby przemysłu.

Promotor 14 przewodów doktorskich.

Był członkiem wielu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych, m.in.: Komisji Nauk Geologicznych Oddziału PAN w Krakowie, Komitetu Geofizyki PAN, Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Krakowie, Society of Exploration Geophysicists USA, European Association Explorations Geophysicists Haga. Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - Środowiska Obszaru Lwowskiego w Krakowie. Działał w Towarzystwie Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, od 1996 roku wiceprezes Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, prezes honorowy Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział w Krakowie, członek

Uczestnik wyprawy na Spitsbergen w ramach Międzynarodowego Roku Geofizycznego 1957/58, gdzie wraz z grupą naukowców budował pierwszą polską stację badawczą (obecnie: Polska Stacja Badawcza Horsund) oraz prowadził badania z zakresu geomagnetyzmu.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Armii Krajowej, Medal Wojska Polskiego, Krzyż Obrony Lwowa, Medal The National Society of Sons American Revolution (USA). Odznaki: Akcja „Burza”, Żołnierz Kresowy AK, Weteran Walk o Niepodległość.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kowalczuk-jerzy-003448

Źródła do biogramu

Książki

 • Jerzy Kowalczuk. W: Manecki A.: Alfabet wspomnień o ludziach nauki i wydarzeniach lat minionych. Kraków 2015, s. 178
 • Jerzy Kowalczuk. W: Manecki A.: Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie : z wydarzeniami lat minionych tle. Kraków 2023, s. 98-99
 • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 190
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. L. Becela. Ed. 2. Warszawa 1989, s. 601
 • [Skład Osobowy AGH... 1953/54]. Kraków 1954, s. 63
 • [Skład Osobowy AGH... 1971/72]. Kraków 1973, s. 69
 • [Skład Osobowy AGH... 1978/79]. Kraków 1979, s. 49-51, 53
 • Szkoły. Nauczyciele. Uczniowie : przyczynek do historii szkolnictwa, oświaty i wychowania na obszarze Kresów Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej. W oprac. J. Kowalczuka. Kraków 2017, s. 262, 256-275, [foto] (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (redaktor naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 168, [foto]

Artykuły

 • Dziennik Polski 2019, nr 207 (5 IX 2019), s. A17 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2019, nr 208 (6 IX 2019), s. A15 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2019, nr 205 (3 IX 2019), [dod.] Magazyn Krakowski, s. 5 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2019, nr 207 (5 IX 2019), [dod.] Magazyn Krakowski, s. 5 [nekr.]
 • Wiadomości Naftowe i Gazowe 2019, nr 9, s. 34. [nekr.]
 • Pietsch K.: Jubileusz profesora Jerzego Kowalczuka. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1997, nr 48, s. 21
 • Ślusarczyk R.: Kilka fotograficznych ujęć z jubileuszu prof. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1997, nr 48, s. 20. [foto]