Jan Michał Jewulski

Z Historia AGH
Jan Michał Jewulski
[[File:{{{image}}}|thumb|center|300px]]
Nazwisko Jewulski
Imię / imiona Jan Michał
Tytuły / stanowiska dr hab inż, prof. nzw. AGH
Data urodzenia 15 stycznia 1938
Miejsce urodzenia Charzewice
Data śmierci 4 grudnia 2011
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, eksploatacja otworowa, zagospodarowanie złóż węglowodorów i projektowanie
Wydział Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej

dr hab. inż, prof. nzw. AGH Jan Michał Jewulski (1938-2011)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, eksploatacja otworowa, zagospodarowywanie złóż węglowodorów i projektowanie, transport, magazynowanie i dystrybucja węglowodorów

Nota biograficzna

Urodził się 15 stycznia 1938 roku w Charzewicach. Zmarł 4 grudnia 2011 roku w Krakowie.

Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie-Świerczkowie. Po maturze, w l. 1957-1961 pracował jako laborant i aparatowy w Zakładach Azotowych im. Feliksa Dzierżyńskiego w Tarnowie. W trakcie pracy, w latach 195901961, odbył zasadniczą służbę wojskową. Studiował w latach 1961-1966 na Wydziale Górniczym AGH. Był członkiem Zrzeszenia Studentów Polskich. Tytuł magistra inżyniera górnika uzyskał w roku 1966. 1 grudnia 1966 roku został przyjęty na staż asystencki do Katedry Kopalnictwa Naftowego Wydziału Górniczego AGH. 1 czerwca 1967 roku awansował na stanowisko asystenta. Został przydzielony do Zakładu Eksploatacji Złóż Ropy Naftowej Instytutu Wiertniczo-Naftowego Wydziału Wiertniczo-Natowego. Od 1969 roku zatrudniony jako starszy asystent. 28 marca 1973 roku obronił pracę doktorską i uzyskał stopień doktora nauk technicznych i objął stanowisko adiunkta. Był kierownikiem Zakładu Eksploatacji Otworowej i Inżynierii Złożowej oraz opiekunem specjalizacji "Eksploatacja Otworowa" Wydziału Wiertniczo-Naftowego w latach 1979-1980. W latach 1987-1988 był kierownikiem Zakładu Eksploatacji Otworowej WWN AGH. Od 2002 roku kierownik Pracowni Eksploatacji Otworowej Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH. W roku 1990 objął stanowisko pełnomocnika dziekana ds. współpracy ze studenckimi Kołami Naukowymi WWNiG. Opiekował się Studenckim Kołem Naukowym "Nafta i Gaz" na WWNiG. 21 listopada 1996 roku otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: górnictwo, w specjalności: eksploatacja otworowa. 1 czerwca 2004 roku mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.