Jan Marek Kusiak

Z Historia AGH
Wersja z dnia 11:48, 30 sie 2023 autorstwa HieronimSienski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Jan Marek Kusiak
Jan Kusiak.jpg
Nazwisko Kusiak
Imię / imiona Jan
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 28 stycznia 1952
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności informatyka, metalurgia, informatyka stosowana, komputerowe modelowanie procesów, sztuczna inteligencja, optymalizacja
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1996-2002)
Wydział Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Jednostka pozawydziałowa Centrum e-Learningu


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej19961999
ProdziekanWydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej19992002
DyrektorOśrodek Edukacji Niestacjonarnej20022006
DyrektorCentrum e-Learningu2006

Prof. dr hab. inż. Jan Marek Kusiak (1952–)

Dyscyplina/specjalności: informatyka, metalurgia, informatyka stosowana, komputerowe modelowanie procesów, sztuczna inteligencja, optymalizacja

Nota biograficzna

Urodził się 28 stycznia 1952 roku w Krakowie.

Dyplom na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH uzyskał w 1974 roku. W latach 1974-1976 doktorant na tym samym Wydziale. Od 1976 roku zatrudniony w Zakładzie Plastycznej Przeróbki Metali Instytutu Metalurgii Wydziału Metalurgicznego AGH.

W 1978 roku na podstawie pracy "Układy automatycznej regulacji o zmiennej strukturze w zastosowaniu do stabilizacji grubości blach walcowanych na zimno" napisanej pod kierunkiem prof. Henryka Góreckiego uzyskał stopień doktora. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1995 roku.

W latach 1996 - 2002, przez dwie kadencje, prodziekan Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej.

Od ponad 40 lat związany z Katedrą Informatyki Stosowanej i Modelowania Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej wykładając przedmioty związane z informatyką, modelowaniem procesów, optymalizacją i sztuczną inteligencją. Notatki z wykładów z optymalizacji udostępnia studentom na Uczelnianej Platformie e-Learningowej. Od szeregu lat prowadzi wykłady w języku angielskim „Fundamentals of Optimization” dla studentów zagranicznych przebywających na naszej Uczelni w ramach programu Erasmus-Socrates. Notatki z wykładów udostępnia studentom na Uczelnianej Platformie e-Learningowej.

Od 2003 roku jest dyrektorem Ośrodka Edukacji Niestacjonarnej AGH, w 2006 roku zmieniono nazwę na Centrum e-Learningu AGH pracując nad wdrażaniem, popularyzacją oraz rozwojem nowoczesnych metod i technik kształcenia wykorzystujących Internet oraz innych nowoczesnych narzędzi informatycznych. Podejmuje wiele działań związanych z wdrażaniem e-learningu w AGH, a w szczególności jest: inicjatorem i współtwórcą założeń projektu Uczelnianej Platformy e-Learningowej (UPEL), a następnie implementacji UPEL w AGH, pomysłodawcą i koordynatorem projektu Open AGH - pierwszego w kraju repozytorium akademickich Otwartych Zasobów Edukacyjnych rozumianych jako materiały udostępniane swobodnie, za darmo, wraz z prawem do ich dalszego wykorzystywania i adaptacji. Projekt jest rozwijany od 2010 roku.

Główne zainteresowania naukowe związane są z komputerowym modelowaniem procesów metalurgicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień optymalizacji kształtu narzędzi do plastycznej przeróbki metali oraz wykorzystania sieci neuronowych w metalurgii.

W zakresie popularyzacji e-learningu wymienić można liczne działania i funkcje prof. Jana Kusiaka, do których należą m.in.: przewodniczenie Jury Konkursu „Notatki w Internecie” (od 2002 roku). Konkurs ma na celu inspirację studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych do poszerzania swojej wiedzy poprzez tworzenie otwartych materiałów dydaktycznych oraz dzielenia się nimi z innymi na zasadach otwartych licencji, koordynowanie licznymi projektami krajowymi i europejskimi w zakresie rozwoju i wdrażania nowoczesnych metod w kształceniu akademickim (m.in.: e-Teacher, MOSEP, iCamp, IT2edu, iCoper, WELCOME, POWER, itp.), autorstwo lub współautorstwo licznych publikacji oraz referatów wygłaszanych na licznych konferencjach z zakresu e-learningu, inicjatywa oraz współorganizacja konferencji poświęconych szeroko rozumianemu e-learningowi oraz nowoczesnym metodom kształcenia: Międzynarodowa Konferencja EADTU (European Association of Distance Teaching Universities) w kwietniu 2014 roku w AGH, cykliczne Konferencje eTEE „e-Technologie w Kształceniu Inżynierów”. Konferencja organizowana jest corocznie wspólnie z Politechniką Gdańską od 2016 roku, Międzynarodowa Konferencja„Open Education Global” poświęcona popularyzacji otwartości w kształceniu, 2016, reprezentowanie uczelni polskich w Board of Directors EADTU (European Association of Distance Teaching Universities) od 2002 roku.

Koordynator prac związanych z wdrożeniem kierunku „Informatyka Stosowana” na Wydziale Metalurgii. Działalność w zakresie rozwoju nowoczesnych kierunków kształcenia: członek zespołu oraz współautor założeń i syllabusa dla nowego, w skali kraju, kierunku kształcenia „Informatyka Stosowana” uruchomionego w AGH w 2002 roku na trzech Wydziałach: Fizyki; Geologii i Metalurgii.

Autor i współautor około 270 publikacji.

Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich i inżynierskich. Wypromował 8 doktorów. Recenzent wielu rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, publikacji naukowych. Koordynator i wykonawca wielu projektów NCN.

Założyciel (1996 rok) i pierwszy, wieloletni Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Informatyków „MetalSoft” przy Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH.

Wiceprzewodniczący komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji Metal Forming w latach 1990 - 2014 oraz przewodniczący w roku 2012. Inicjator i od 22 lat organizator serii seminariów NeuroMet „Zastosowanie Sztucznej Inteligencji w Symulacji i Sterowaniu Procesami Metalurgicznymi” poświęconych popularyzacji Sztucznej Inteligencji w modelowaniu procesów metalurgicznych, Wiceprzewodniczący konferencji KomPlasTech w latach 1996-2006, członek komitetów naukowych szeregu konferencji krajowych i międzynarodowych, ekspert i recenzent w wielu programach Narodowego Centrum Nauki.

Staże krajowe i zagraniczne: Colorado University, Fort Collins (USA), CEMEF, Sophia Antipolis (Francja0, Cambridge 9Anglia), Huta Stalowa Wola,Huta Katowice

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, Nagroda I stopnia w XXXI Konkursie o Nagrodę im. Profesora Władysława Taklińskiego w 2018 roku,trzykrotnie Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za działalność naukową, Nagrody Rektora AGH za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kusiak-jan-002773

Źródła do biogramu

Książki

  • Profesor Jan Kusiak. W: 100 anegdot na stulecie Wydziału 1922-2022 : jubileusz 100-lecia Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH. Oprac. I. Suliga. Kraków 2022, s. 154-155, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1978/79]. Kraków 1979, s. 76
  • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki [AGH] : [w 45 lecie Wydziału 1952-1997]. Kraków 1999, s. 113, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 187-188

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 4

Inne

stan na dzień 30.08.2023