Jan Lech Lewandowski

Z Historia AGH
Wersja z dnia 15:52, 31 sty 2023 autorstwa Danuta.Rys (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Jan Lech Lewandowski
Jan Lewandowski.jpg
Nazwisko Lewandowski
Imię / imiona Jan Lech
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 27 stycznia 1926
Miejsce urodzenia Rogozino
Data śmierci 9 kwietnia 2019
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności metalurgia, odlewnictwo, tworzywa na formy odlewnicze, ochrona środowiska
Pełnione funkcje Dziekan Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa (1974-1978, 1981-1983) i dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (1983–1987), (1990–1993)
Wydział Wydział Odlewnictwa
Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 2006
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za znaczący wkład w rozwój naukowy i techniczny odlewnictwa polskiego, rozwój i promocję inżynierskich dziedzin technicznych oraz istotny wkład w rozwój kadr naukowych dla specjalności odlewnictwo
Odznaczenia i nagrody Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa19741978
DziekanWydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa19811983
DziekanWydział Odlewnictwa19831987
DziekanWydział Odlewnictwa19901993Prof. zw. dr hab. inż. Jan Lech Lewandowski (1926–2019)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, odlewnictwo, tworzywa na formy odlewnicze, ochrona środowiska

Nota biograficzna

Urodził się 27 stycznia 1926 roku w miejscowości Rogozino na Ziemi Mazowieckiej. Zmarł 9 kwietnia 2019 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Studia — Akademia Górniczo-Hutnicza 1951, doktorat — AGH 1960, habilitacja — Politechnika Śląska 1963, profesor nadzwyczajny — 1971, profesor zwyczajny — 1977.

Pracę w AGH rozpoczął w 1949 roku jako student trzeciego roku. Prodziekan Wydziału Odlewnictwa w latach 1967–1969, zastępca dyrektora Instytutu Odlewnictwa 1969–1974, dyrektor Instytutu Odlewnictwa 1974–1978, 1981–1987, 1990–1991, dziekan Wydziału 1974–1978, 1981–1987, 1990–1993, kierownik Zakładu Materiałów Formierskich 1965–1990, kierownik Katedry Tworzyw Formierskich 1991–1997, członek Senatu AGH 1974–1997. Emerytowany profesor od 1997 roku.

Wniósł istotny wkład w rozwój teorii właściwości materiałów i mas formierskich oraz metod badań tych tworzyw, a także unowocześnienie aparatury badawczej.

Autor lub współautor ponad 240 artykułów w czasopismach naukowych, naukowo-technicznych i materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych, wielu książek, skryptów i monografii oraz 18 patentów i wzorów użytkowych.

Członek stowarzyszeń i organizacji naukowych polskich i zagranicznych między innymi: Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT), STOP (Stowarzyszenie Techników Odlewników Polskich), CIATF (Comite International des Association Techniques de Fonderie), Komisji Nauk Technicznych PAN, Rady Krajowej FSNT-NOT.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, nagrody resortowe, Złota Odznaka Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Złota Honorowa Odznaka Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT), medal honorowy Stowarzyszenia Wynalazców i Racjonalizatorów im. Tadeusza Sendzimira, Odznaka Zasłużony dla Województwa Piotrowskiego, Złota Odznaka zasługi dla rozwoju przemysłu maszynowego, Eureka Certificate i inne

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/lewandowski-jan-lech-003524

Źródła do biogramu

Książki

 • Kronika 1951-2019 : Wydział Odlewnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Oprac. Z. Kulig, J. Cholawa. Kraków 2019, s. 222-225
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Ed. 2. Red. zesp. L. Becela [et al.]. Warszawa 1989, s. 715
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Ed. 3. Red. L. Mackiewicz, A. Żołna. Warszawa 1993, s. 390
 • Kto jest kim w Polsce 1984 : informator biograficzny. Red. zesp. L. Becela [et al]. Warszawa 1984, s. 527-528
 • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 28. Red. B. Hynowski. Warszawa 2019, s. 109-111, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 197-198, [foto]
 • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 2 : H–Ł. Red nauk. J. Kapuścik. Warszawa 1999, s. 651, [foto]

Artykuły

 • Dańko J.: Laudacja osiągnięć Pana prof. zw. dr. hab. inż. Jana Lecha Lewandowskiego. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2007, nr 161, s. 20-21, [foto]
 • Dańko R., Górny M..: Wydział Odlewnictwa AGH. Vivat Akademia : AGH 2018 nr 19 grudzień, s. 14-20, [foto]
 • Doktorat honoris causa AGH dla Profesora Jana Lecha Lewandowskiego. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2007, nr 161, s. 32, [foto]
 • Dziennik Polski 2019, nr 86 (11 IV 2019), s. 11 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2019, nr 89 (15 IV 2019), s. 16 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2019, nr 90 (16 IV 2019), s. 10 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2019, nr 85 (10 IV 2019), [dod.] Magazyn Krakowski, s. 9 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2019, nr 89 (15 IV 2019), [dod.] Magazyn Krakowski, s. 2 [nekr.]
 • Jubileusz Profesora Jana Lecha Lewandowskiego : 27 stycznia 2006 r. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2007, nr 161, s. 2, [foto]
 • Krokoszyńska M.: Medal dla wynalazców i racjonalizatorów z AGH. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2003, nr 113, s. 17
 • Kryś-Dyja A.: 50 rocznica związku Pana Profesora Jana Lecha Lewandowskiego z Akademią. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1996, nr 32-33, s. 16-17, [foto]
 • Lewandowski J. L.: Bez wykorzystania wiedzy, umiejętności i doświadczeń inżynierów i techników nie będzie skutecznych przemian w gospodarce : wywiad z prof. dr. hab. inż. Janem Lechem Lewandowskim, Prezesem PSNT. Rozm. E. Buntner. Chemik 1993, nr 2, s. 43-44, [foto]
 • Podrzucki C.: Zarys historii i prezentacja Wydziału Odlewnictwa AGH. Przegląd Odlewnictwa 1997, nr 7-8, s. 219
 • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 25.10.2006], s. 25
 • Rzadkosz S.: Jubileusz prof. Jana Lecha Lewandowskiego. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2006, nr 150, s. 8, [foto]
 • Wiedza i życzliwość : Prof. Jan Lech Lewandowski, wybitny polski odlewnik, odebrał wczoraj doktorat honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej. Dziennik Polski 2006, nr 293 (16 XII 2006), s. 11

Inne