Jadwiga Anna Jarzyna

Z Historia AGH
Jadwiga Anna Jarzyna
Jadwiga Jarzyna.jpg
Nazwisko Jarzyna
Imię / imiona Jadwiga Anna
Tytuły / stanowiska dr hab. inż.
Data urodzenia 22 marca 1949


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, geologia, inżynieria i ochrona środowiska, geofizyka stosowana, geofizyka otworowa, petrofizyka, profilowania akustyczne, kompleksowa interpretacja profilowań geofizyki otworowej, systemy komputerowe w geofizyce otworowej, ocena własności zbiornikowych i sprężystych skał, magnetyczny rezonans jądrowy w badaniu skał
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska19901993

Prof. dr hab. inż. Jadwiga Jarzyna (1949-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, geologia, inżynieria i ochrona środowiska, geofizyka stosowana, geofizyka otworowa, petrofizyka, profilowania akustyczne, kompleksowa interpretacja profilowań geofizyki otworowej, systemy komputerowe w geofizyce otworowej, ocena własności zbiornikowych i sprężystych skał, magnetyczny rezonans jądrowy w badaniu skał

Nota biograficzna

Urodziła się 22 marca 1949 roku.

W 1972 roku ukończyła studia z wyróżnieniem na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym Akademii Górniczo-Hutniczej (specjalność: geofizyka poszukiwawcza). Na piątym roku studiów podjęła pracę w Instytucie Geofizyki Stosowanej i Geologii Naftowej (IGSiGN) w ówczesnym Zakładzie Geofizyki Wiertniczej na stanowisku technika. Po studiach pracowała nadal w IGSiGN na stanowisku inżyniera stażysty, następnie inżyniera i asystenta naukowo-badawczego.

W okresie od października 1975 roku do kwietnia 1976 roku odbyła staż naukowy w Moskiewskim Instytucie Geologiczno-Poszukiwawczym.

Stopień doktora uzyskała w AGH w 1977 roku. W tym samym roku została zatrudniona na stanowisku adiunkta w Międzyresortowym Instytucie Geofizyki AGH w Zakładzie Geofizyki Wiertniczej i Petrofizyki. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 1990 roku. Od 1997 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W 2005 roku uzyskała tytuł profesora w dziedzinie nauk o Ziemi w dyscyplinie geofizyka.

W latach 1990-1993 prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, w latach 1996-2011 Kierownik Katedry Geofizyki WGGiOŚ (wcześniej Zakład Geofizyki). Członek Senatu (dwie kadencje).

Od 1984 roku członek SITPNiG NOT. Od 1994 roku rzeczoznawca Society of Petrophysicists and Well Log Analysts (SPWLA). Od 1995 roku rzeczoznawca European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE). Od 1999 roku członek Komitetu Geofizyki PAN, od 2002 roku członek Oddziału Krakowskiego Komisji Nauk Geologicznych PAN. Od 2003 roku członek Rady Naukowej Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, od 2004 roku członek Komitetu Redakcyjnego "Acta Geophysica Polonica". Redaktor pomocniczy w kwartalniku "AGH Geology Geophysics & Environment". Członek Towarzystwa Geosynoptyków Geos.

Wykłada geofizykę otworową i petrofizykę w AGH oraz na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1980-1988 prowadziła wykłady i ćwiczenia z geofizyki poszukiwawczej dla studentów geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kieruje wymianą studentów geofizyki stosowanej i geologii naftowej w ramach projektów Sokrates, Erasmus, Erasmus Plus, Erasmus+ Kraje Partnerskie (Wietnam). Doktor honoris causa Uniwersytetu w Miszkolcu (2016).

Autorka i współautorka ponad 200 publikacji, w tym podręcznika z zakresu geofizyki otworowej oraz licznych monografii. Autorka ponad 70 niepublikowanych opracowań na zamówienie podmiotów przemysłowych. Promotor ponad 130 magistrów inżynierów i ponad 20 inżynierów. Promotor 8 przewodów doktorskich. Recenzent prac doktorskich (m.in. na Węgrzech i w Norwegii).

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej (2002), Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne krajowe osiągnięcia naukowo-techniczne (2002), Nagroda im. Ignacego Łukasiewicza (2003), Odznaczona Srebrną Odznaką NOT, Zasłużona dla Polskiej Geologii (1999), Zasłużona dla Geofizyki Toruń (2007). Odznaczona Medalem Wietnamskiej Akademii Nauk (2012). Laureatka kilkunastu nagród Rektora AGH za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/jarzyna-jadwiga-02057

Źródła do biogramu

Książki

  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 129, [foto]

Artykuły

  • Bała M.: Nominacja profesorska - Jadwiga Anna Jarzyna. Przegląd Geologiczny 2006, vol. 54, nr 3, s. 194-195, [foto]
  • Profesor Jadwiga Jarzyna odebrała doktorat honoris causa Uniwersytetu w Miszkolcu. Biuletyn AGH 2016, nr 104-105, s. 15, [foto]

Inne

  • Prof. Jadwiga Jarzyna odebrała doktorat honoris causa Uniwersytetu w Miszkolcu [online] [przeglądany 20.07.2018]. Dostępny w:

https://www.agh.edu.pl/info/article/prof-jadwiga-jarzyna-odebrala-doktorat-honoris-causa-uniwersytetu-w-miszkolcu/stan na dzień 20.07.2018