Józef Kazimierz Giergiel

Z Historia AGH
Wersja z dnia 12:04, 23 maj 2023 autorstwa HieronimSienski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Józef Kazimierz Giergiel
Jozef Giergiel.jpg
Nazwisko Giergiel
Imię / imiona Józef Kazimierz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Tytuły honorowe AGH Profesor Honorowy AGH
Data urodzenia 3 stycznia 1931
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 4 maja 2023
Dyscyplina/specjalności mechanika stosowana, automatyka i robotyka, drgania mechaniczne, tłumienie drgań, dynamika maszyn
Pełnione funkcje Prorektor AGH (1987–1990)
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Maszyn Górniczych i Hutniczych19751978
DziekanWydział Maszyn Górniczych i Hutniczych19781987
ProrektorAGH19871990

Prof. dr hab. inż. Józef Kazimierz Giergiel (1931-2023)

Specjalność: mechanika stosowana, automatyka i robotyka, drgania mechaniczne, tłumienie drgań, dynamika maszyn

Nota biograficzna

Urodził się 3 stycznia 1931 roku w Krakowie. Zmarł 4 maja 2023 roku.

W 1950 roku ukończył Liceum Elektrotechniczne w Krakowie, następnie - zgodnie z nakazem pracy - podjął pracę w Centralnym Biurze Projektów Maszyn Elektrycznych w Katowicach na stanowisku młodszego konstruktora. Ukończył Roczny Wyższy Techniczny Kurs Pedagogiczny.

Studiował w AGH w latach 1952-1956 uzyskując stopień magistra inżyniera mechanizacji hutnictwa.

W 1956 roku podjął pracę jako konstruktor w Biurze Projektów Maszyn Drogowych "MADRO" w Krakowie, a w 1957 roku w Zakładach Cynkowych w Trzebinii.

Od 1958 roku asystent w Katedrze Mechaniki na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

W 1965 roku na podstawie pracy "Wpływ tłumienia w układach nieliniowych na oscylacyjny charakter drgań w konstrukcjach", której promotorem był profesor Władysław Bogusz, uzyskał stopień doktora.

W 1971 roku na podstawie rozprawy "Problemy tarcia konstrukcyjnego w dynamice maszyn" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 1976 roku został profesorem AGH.

W 1986 roku otrzymał tytuł profesora.

W latach 1972-1974 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn. W latach 1975-1978 prodziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych, dziekan tegoż wydziału w latach 1978–1987, prorektor AGH (1987-1990), kierownik Katedry Robotyki i Dynamiki Maszyn od 1991 roku.

Od 1962 roku konsultant naukowy w przemyśle hutniczym (Huta "Łabędy", Huta "Bobrek", Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe i Huta "Dzierżyński").

Odbył staże naukowe w Belgii, Wielkiej Brytanii i Francji.

Członek Komitetów PAN: Transportu, Budowy i Eksploatacji Maszyn, Mechaniki. Członek sekcji Komitetu Badań Naukowych. Członek Zespołu Naukowo-Dydaktycznego Ministerstwa Edukacji Narodowej, członek Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej. Członek komitetu redakcyjnego czasopisma "Archiwum Transportu" PAN oraz kwartalnika AGH "Mechanika". Członek Konwentu Seniorów AGH. Członek honorowy The American Biographical Institute oraz ABI's Research Board of Advision.

Autor ponad 250 prac naukowo-badawczych. Promotor 16 doktorantów. Konsultant naukowy w przemyśle hutniczym. Radny miasta Krakowa, wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Łączności.

Twórca Szkoły Robotyki i Mechatroniki oraz Szkoły Identyfikacji Układów Mechanicznych.

Doktor honoris causa Politechniki Rzeszowskiej (2005) oraz Politechniki Łódzkiej (2006), Profesor Honorowy AGH 2009 ("za utworzenie oryginalnej szkoły konstrukcyjnego tłumienia drgań układów mechanicznych oraz twórcy kierunku studiów automatyka i robotyka").

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”, Złota Odznaka "Za pracę społeczną dla m. Krakowa", Złota Odznaka "Za pracę społeczną dla województwa krakowskiego"

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/giergiel-jozef-002647

Źródła do biogramu

Książki

 • Batko W.: Życiorys i sylwetka naukowa profesora Józefa Giergiela. W: 70-lecie urodzin i 45-lecie pracy naukowej prof. dr hab. inż. Józefa Giergiela oraz V Szkoła Analizy Modalnej : Kraków 12-14 grudzień 2000. Red. T. Uhl. Kraków 2000, s. 39-45, [foto]
 • Engel Z.: Sześćdziesiąt lat minęło... Kraków 2012, s. 73-76, 88, 208-209, 213, [foto]
 • Pracownicy naukowo-dydaktyczni [Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH]. Pod red. W. P. Kowalskiego. Kraków 2002, s. 11, 307-308, [foto]
 • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki [AGH] : [w 45 lecie Wydziału 1952-1997]. Kraków 1999, s. 161, [foto]
 • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 174, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 95-96, [foto]
 • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 1 : A-G. Red. nauk. J. Kapuścik. [Warszawa, 1998], s. 458–459

Artykuły

 • Biuletyn Rektora [AGH] 1984, styczeń, luty, s. 7
 • Biuletyn Rektora [AGH] 1991, 15 stycznia, s. 3
 • Karwat B.: Politechnika Łódzka nadała tytuł doktora honoris causa Profesorowi Józefowi Giergielowi. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2006, nr 150, s. 3
 • Kwapisz L.: Laudacja wygłoszona przez Profesora Leszka Kwapisza 11 stycznia 2006 roku podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Józefowi Giergielowi. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2006, nr 150, s. 3-2
 • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 24.06.2009], s. 1, 9, 29
 • Tytuł doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej dla Profesora Józefa Giergiela : Łódź 11 stycznia 2008 r. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2006, nr 150, s. 2, [foto]

Inne