Józef Jachimski: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 46 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 2: Linia 2:
 
|family-name=Jachimski
 
|family-name=Jachimski
 
|given-name=Józef
 
|given-name=Józef
 +
|honorific-prefix=Prof. dr hab. inż.
 +
|image=Józef Jachimski.jpg
 
|birth_date=16 maja 1936
 
|birth_date=16 maja 1936
 
|birth_place=Kraków
 
|birth_place=Kraków
 +
|fields=geodezja i kartografia, fotogrametria, geoinformatyka obrazowa
 +
|function=Prodziekan Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (1993-1996)
 +
|faculty=Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
 +
|awards=Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,  Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
 +
}}{{Funkcja
 +
|Stanowisko=Prodziekan
 +
|Jednostka=Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
 +
|Rok_od=1993
 +
|Rok_do=1996
 
}}
 
}}
'''Józef Jachimski''' (1936-)     
+
Prof. dr hab. inż. '''Józef Jachimski''' (1936-)     
'''<span style="color:red;">biogram będzie uzupełniony</span>'''
 
  
Dyscyplina/specjalności:
+
Dyscyplina/specjalności: geodezja i kartografia, fotogrametria, geoinformatyka obrazowa
  
 
== Nota biograficzna ==
 
== Nota biograficzna ==
Linia 14: Linia 24:
 
Urodził się 16 maja 1936 roku w Krakowie.
 
Urodził się 16 maja 1936 roku w Krakowie.
  
 +
W 1953 roku ukończył z wyróżnieniem Technikum Geodezyjne w Krakowie i bez egzaminu został przyjęty na Wydział Geodezji Górniczej AGH.
 +
 +
W 1959 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera w specjalności geodezji inżynieryjno-przemysłowej. W ostatnim okresie studiów rozpoczął pracę w Zakładzie Fotogrametrii Katedry Geodezji Górniczej [[Wydział Geodezji Górniczej|Wydziału Geodezji Górniczej]] AGH.
 +
 +
W 1967 roku na podstawie pracy "Niektóre zagadnienia dokładności fotogrametrycznego opracowania powierzchni walca" napisanej pod kierunkiem prof. Zygmunta Kowalczyka uzyskał doktorat. W 1979 roku po przedstawieniu rozprawy z dziedziny stereoortofotografii i stereoskopowych map tonalnych uzyskał stopień doktora habilitowanego.
 +
 +
W 1980 roku został powołany na stanowisko docenta w Zakładzie Fotogrametrii. Kierunki tematyki badawczej rozwijanej przez niego wzbogacały dorobek Zakładu. Wniósł on do tych badań własne idee, a ponadto umiejętnie i skutecznie wprowadzał wyniki swoich badań do praktyki pomiarowej w kraju i za granicą. W zakresie fotogrametrii nietopograficznej (specjalnej) legitymizuje się licznymi dokonaniami i innowacjami. Od początku działaności naukowej brał udział w pracach nad fotogrametryczną inwentaryzacją zabytków architektury.
 +
 +
W 1992 roku otrzymał tytuł profesora.
 +
 +
W latach 1992-2005 był kierownikiem Zakładu Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej [[Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska|Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska]].
 +
 +
W latach 1993-1996 był prodziekanem Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska do spraw studiów zaocznych i podyplomowych. W latach 1996-2005 był kierownikiem Studium Doktoranckiego WGGiIŚ, które bardzo skutecznie rozwinął. Wprowadził nowoczesne, stale aktualizowane programy kształcenia doktorantów, a także sukcesywną systematyczną ocenę postępów badań prowadzonych przez doktorantów.
 +
 +
Był członkiem Senatu AGH i przewodniczył Komisjom senackim i rektorskim, w latach 1993-1996 był przewodniczącym Kolegium Elektorów AGH.
 +
 +
Teoretyczną i praktyczną wiedzę zawodową doskonalił odbywając szereg staży i kontraktów w kraju i za granicą, m.in.: NRC i INA w Ottawie, Politechnika w Pradze, MIGAIK w Moskwie, Politechnika w Wiedniu, Politechnika w Lubljanie, Instytut w Granadzie, Zakłady Wilda w Heerburugg, Zeissa w Oberkochen, Matra-SPOM w Paryżu, oraz kontrakty w Słowacji, Grecji, Algierii i Iraku.
 +
 +
Był opiekunem studiów magisterskich specjalności Geoinformatyka, Fotogrametria i Teledetekcja na WGGiIŚ. Kształcił również studentów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie.
 +
 +
Był twórcą koncepcji cyfrowego autografu analitycznego zrealizowanego na AGH (VSD).
 +
 +
Autor ponad 100 publikacji, w tym kilku książek i 5 patentów.
 +
 +
Od 1981 roku uzyskał 18 grantów KBN, w tym 7 promotorskich.
 +
 +
Promotor około 10 rozpraw doktorskich oraz wielu magisterskich i dyplomowych.
 +
 +
Prowadził niezwykle aktywną działalność w krajowych i międzynarodowych organizacjach pozarządowych, m.in.: sekretarz Komisji VI International Society for Photogrammetry and Remote Sensing 1975–1980, członek International Committee for Architectural Photogrammetry (ICOMOS-ISPRS), sekretarz generalny ICAP 1998–1999, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji 1989–2002, Członek Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Tytułów i Stopni Naukowych 1994–1996, członek Zespołu KBN, Komitetu Geodezji PAN, Komisji Teledekcji Ziemi i Atmosfery Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, Komisji Geodezji Górniczej Oddziału PAN w Krakowie, Klubu Teledetekcji Polskiego Towarzystwa Geograficznego, członek założyciel Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska Oddziału PAN w Krakowie, Komisji Geoinformatyki PAU. W latach 1980-1981 był przewodniczącym Komisji NSZZ "Solidarność" Wydziału Geodezji Górniczej, a w 1981 roku był zastępcą przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Regionu "Małopolska" NSZZ "Solidarność.
 +
 +
W 1981 roku podczas stanu wojennego był internowany w ZK Nowy Wiśnicz.
 +
 +
Redaktor Zeszytów Naukowych Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska O/PAN w Krakowie, założyciel i redaktor wydawnictwa ciągłego "Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji".
  
 
==== Odznaczenia i nagrody ====
 
==== Odznaczenia i nagrody ====
 +
 +
[[Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski]], [[Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski]], [[Złoty Krzyż Zasługi]], [[Srebrny Krzyż Zasługi]], [[Medal Komisji Edukacji Narodowej]], Złota Odznaka "Za zasługi dla Geodezji i Kartografii", Złota Odznaka SGP, Złoty Medal za Zasługi dla Górnictwa i dla LGOM oraz wiele odznaczeń resortowych i regionalnych. Otrzymał wraz z zespołem międzynarodową Nagrodę im. Doleżala, ufundowaną przez Austriackie Towarzystwo Fotogrametryczne.
  
 
==== Bibliografia publikacji ====
 
==== Bibliografia publikacji ====
 +
https://bpp.agh.edu.pl/autor/?idA=01900&idform=1&afi=1&f1Search=1&fodR=2004&fdoR=2010&fagTP=0
  
 
== Źródła do biogramu ==
 
== Źródła do biogramu ==
Linia 23: Linia 69:
 
==== Książki ====
 
==== Książki ====
  
*
+
* Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 28-29, [foto]
 +
* Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. [Red. Z. Niedojadło et al.]. Kraków 2001, s. 29-31, 32-53, 68
 +
* Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 121-122, [foto]
  
 
==== Artykuły ====
 
==== Artykuły ====
  
*
+
* Gocał J.: Etapy rozwoju Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w latach 1951-2006.''Geodezja : półrocznik AGH'' 2006, T. 12, z. 2/1, s. 35-55, [foto]
 +
* Sitek Z.: Profesor Józef Jachimski - zasłużony fotogrametra, naukowiec, promotor nauki, nauczyciel i wychowawca. ''Geodezja : półrocznik AGH'' 2006, T. 12, z. 2/1, s. 57-67, [foto]
  
 
==== Inne ====
 
==== Inne ====
  
*
+
* Jachimski - Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej. [online] [przeglądany 17.04.2020]. Dostępny w: https://katalog.bip.ipn.gov.pl/osoby-rozpracowywane/?sname=jachimski&letter=J
  
 
{{DEFAULTSORT:Jachimski, Józef}}
 
{{DEFAULTSORT:Jachimski, Józef}}
Linia 37: Linia 86:
 
[[Category:Biogramy]]
 
[[Category:Biogramy]]
  
 
+
'''''<span style="color:red;">stan na dzień 21.07.2020</span>'''''
 
 
'''''<span style="color:red;">stan na dzień 17.04.2020</span>'''''
 

Aktualna wersja na dzień 07:54, 25 mar 2022

Józef Jachimski
Józef Jachimski.jpg
Nazwisko Jachimski
Imię / imiona Józef
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 16 maja 1936
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, fotogrametria, geoinformatyka obrazowa
Pełnione funkcje Prodziekan Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (1993-1996)
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska19931996

Prof. dr hab. inż. Józef Jachimski (1936-)

Dyscyplina/specjalności: geodezja i kartografia, fotogrametria, geoinformatyka obrazowa

Nota biograficzna

Urodził się 16 maja 1936 roku w Krakowie.

W 1953 roku ukończył z wyróżnieniem Technikum Geodezyjne w Krakowie i bez egzaminu został przyjęty na Wydział Geodezji Górniczej AGH.

W 1959 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera w specjalności geodezji inżynieryjno-przemysłowej. W ostatnim okresie studiów rozpoczął pracę w Zakładzie Fotogrametrii Katedry Geodezji Górniczej Wydziału Geodezji Górniczej AGH.

W 1967 roku na podstawie pracy "Niektóre zagadnienia dokładności fotogrametrycznego opracowania powierzchni walca" napisanej pod kierunkiem prof. Zygmunta Kowalczyka uzyskał doktorat. W 1979 roku po przedstawieniu rozprawy z dziedziny stereoortofotografii i stereoskopowych map tonalnych uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 1980 roku został powołany na stanowisko docenta w Zakładzie Fotogrametrii. Kierunki tematyki badawczej rozwijanej przez niego wzbogacały dorobek Zakładu. Wniósł on do tych badań własne idee, a ponadto umiejętnie i skutecznie wprowadzał wyniki swoich badań do praktyki pomiarowej w kraju i za granicą. W zakresie fotogrametrii nietopograficznej (specjalnej) legitymizuje się licznymi dokonaniami i innowacjami. Od początku działaności naukowej brał udział w pracach nad fotogrametryczną inwentaryzacją zabytków architektury.

W 1992 roku otrzymał tytuł profesora.

W latach 1992-2005 był kierownikiem Zakładu Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.

W latach 1993-1996 był prodziekanem Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska do spraw studiów zaocznych i podyplomowych. W latach 1996-2005 był kierownikiem Studium Doktoranckiego WGGiIŚ, które bardzo skutecznie rozwinął. Wprowadził nowoczesne, stale aktualizowane programy kształcenia doktorantów, a także sukcesywną systematyczną ocenę postępów badań prowadzonych przez doktorantów.

Był członkiem Senatu AGH i przewodniczył Komisjom senackim i rektorskim, w latach 1993-1996 był przewodniczącym Kolegium Elektorów AGH.

Teoretyczną i praktyczną wiedzę zawodową doskonalił odbywając szereg staży i kontraktów w kraju i za granicą, m.in.: NRC i INA w Ottawie, Politechnika w Pradze, MIGAIK w Moskwie, Politechnika w Wiedniu, Politechnika w Lubljanie, Instytut w Granadzie, Zakłady Wilda w Heerburugg, Zeissa w Oberkochen, Matra-SPOM w Paryżu, oraz kontrakty w Słowacji, Grecji, Algierii i Iraku.

Był opiekunem studiów magisterskich specjalności Geoinformatyka, Fotogrametria i Teledetekcja na WGGiIŚ. Kształcił również studentów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie.

Był twórcą koncepcji cyfrowego autografu analitycznego zrealizowanego na AGH (VSD).

Autor ponad 100 publikacji, w tym kilku książek i 5 patentów.

Od 1981 roku uzyskał 18 grantów KBN, w tym 7 promotorskich.

Promotor około 10 rozpraw doktorskich oraz wielu magisterskich i dyplomowych.

Prowadził niezwykle aktywną działalność w krajowych i międzynarodowych organizacjach pozarządowych, m.in.: sekretarz Komisji VI International Society for Photogrammetry and Remote Sensing 1975–1980, członek International Committee for Architectural Photogrammetry (ICOMOS-ISPRS), sekretarz generalny ICAP 1998–1999, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji 1989–2002, Członek Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Tytułów i Stopni Naukowych 1994–1996, członek Zespołu KBN, Komitetu Geodezji PAN, Komisji Teledekcji Ziemi i Atmosfery Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, Komisji Geodezji Górniczej Oddziału PAN w Krakowie, Klubu Teledetekcji Polskiego Towarzystwa Geograficznego, członek założyciel Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska Oddziału PAN w Krakowie, Komisji Geoinformatyki PAU. W latach 1980-1981 był przewodniczącym Komisji NSZZ "Solidarność" Wydziału Geodezji Górniczej, a w 1981 roku był zastępcą przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Regionu "Małopolska" NSZZ "Solidarność.

W 1981 roku podczas stanu wojennego był internowany w ZK Nowy Wiśnicz.

Redaktor Zeszytów Naukowych Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska O/PAN w Krakowie, założyciel i redaktor wydawnictwa ciągłego "Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji".

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka "Za zasługi dla Geodezji i Kartografii", Złota Odznaka SGP, Złoty Medal za Zasługi dla Górnictwa i dla LGOM oraz wiele odznaczeń resortowych i regionalnych. Otrzymał wraz z zespołem międzynarodową Nagrodę im. Doleżala, ufundowaną przez Austriackie Towarzystwo Fotogrametryczne.

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/?idA=01900&idform=1&afi=1&f1Search=1&fodR=2004&fdoR=2010&fagTP=0

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 28-29, [foto]
  • Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. [Red. Z. Niedojadło et al.]. Kraków 2001, s. 29-31, 32-53, 68
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 121-122, [foto]

Artykuły

  • Gocał J.: Etapy rozwoju Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w latach 1951-2006.Geodezja : półrocznik AGH 2006, T. 12, z. 2/1, s. 35-55, [foto]
  • Sitek Z.: Profesor Józef Jachimski - zasłużony fotogrametra, naukowiec, promotor nauki, nauczyciel i wychowawca. Geodezja : półrocznik AGH 2006, T. 12, z. 2/1, s. 57-67, [foto]

Inne

stan na dzień 21.07.2020