Józef Bronisław Beluch

Z Historia AGH
Józef Bronisław Beluch
Józef Beluch.jpg
Nazwisko Beluch
Imię / imiona Józef Bronisław
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 18 kwietnia 1940
Miejsce urodzenia Baligród


Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, geodezja inżynieryjno-przemysłowa, obliczenia geodezyjne
Pełnione funkcje Dziekan WWydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (1999-2002)
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska19921996
DziekanWydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska19961999
DziekanWydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska19992002

Prof. dr hab. inż. Józef Bronisław Beluch (1940-)

Dyscyplina/specjalności: geodezja i kartografia, geodezja inżynieryjno-przemysłowa, obliczenia geodezyjne

Nota biograficzna

Urodził się 18 kwietnia 1940 roku w Baligrodzie.

W 1959 roku ukończył w Technikum Geodezyjnym w Opolu. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Geodezji Górniczej.

Po skończonych studiach w 1964 roku rozpoczął pracę w Katedrze Geodezji Wydziału Geodezji Górniczej. W 1971 roku na podstawie pracy napisanej pod kierunkiem prof. Michała Odlanickiego-Poczobutta "Badania nad ustaleniem zasad zakładania sieci realizacyjnych z uwzględnieniem zastosowania dalmierzy elektromagnetycznych do pomiaru elementów liniowych" uzyskał stopień doktora. Praca ta została wyróżniona Nagrodą III stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. W latach 1971-1972 był wykładowcą Studium Wojskowego AGH. W latach 1972-1981 był zaangażowany w charakterze konsultanta na 1/2 etatu w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym w Kielcach. W 1979 roku odbył dwumiesięczny staż naukowy w Moskiewskim Instytucie Inżynierów Geodezji Aerofotogrametrii i Kartografii. W 1982 roku po przedstawieniu rozprawy "Szczegółowe sytuacyjno-wysokościowe osnowy geodezyjne wyznaczone w przestrzennym układzie umownym" uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Praca ta również otrzymała Nagrodę Ministra NSzWiT.

Od 1983 roku pracował w Instytucie Geodezji Górniczej i Przemysłowej na stanowisku docenta. W 1992 roku Rektor AGH mianował go na stanowisko profesora nadzwyczajnego. W 1999 roki otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.

Zorganizował i kierował pracami pierwszego w AGH Studium Podyplomowego w zakresie szacowania nieruchomości w 1991 i 1992 roku.

W latach 1992-1996 był prodziekanem, a w latach 1996-1999 i 1999-2002 dziekanem Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.

W latach 1996-2007 był kierownikiem Zakładu Geodezji i Kartografii.

W latach 1997-2001 był doradcą Głównego Geodety Kraju.

Autor ponad 100 publikacji

Uczestnik wielu krajowych i zagranicznych konferencji.

Główne kierunki jego działalności naukowej to: nowoczesne technologie wykonywania pomiarów geodezyjnych, problemy technologiczne i numeryczne związane z projektowaniem i zakładaniem osnów geodezyjnych, opracowanie nowych algorytmów obliczeń geodezyjnych i oceny dokładności, zagadnienia technologii pomiaru i wyznaczanie przemieszczeń oraz odkształceń obiektów inżynierskich oraz powierzchni terenu.

Działalność naukowa ujawniała się także we współpracy z instytucjami pozauczelnianymi prowadzącej do wykorzystania jego specjalności i prac w praktyce.

Był członkiem Komitetu Geodezji i Komisji Geodezji i Ochrony Środowiska PAN, Stowarzyszenia Geodetów Polskich.


Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Medal za Zasługi dla Górnictwa, Złota Odznaka "Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii".

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/beluch-jozef-01940

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 32, [foto]
  • Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. [Red. Z. Niedojadło et al.]. Kraków 2001, s. 27-28, 29-31, 32-53, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 21, [foto]

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 4
  • Gocał J.: Etapy rozwoju Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w latach 1951-2006. Geodezja : półrocznik AGH 2006, T. 12, z. 2/1, s. 35-55, [foto]
  • Nowe władze Uczelni. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1996, nr 30/31, s. 18-19, [foto]


stan na dzień 17.07.2020