Józef Bronisław Beluch

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Józef Bronisław Beluch
[[File:{{{image}}}|thumb|center|300px]]
Nazwisko Beluch
Imię / imiona Józef Bronisław


Data urodzenia 18 kwietnia 1940
Miejsce urodzenia Baligród

FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska19921996
DziekanWydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska19961999
DziekanWydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska19992002

Józef Bronisław Beluch biogram będzie uzupełniony

Dyscyplina/specjalności:

Nota biograficzna

Urodził się 18 kwietnia 1940 roku w Baligrodzie.

W 1959 roku ukończył w Technikum Geodezyjnym w Opolu. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Geodezji Górniczej.

Po skończonych studiach w 1964 roku rozpoczął pracę w Katedrze Geodezji Wydziału Geodezji Górniczej. W 1971 roku na podstawie pracy napisanej pod kierunkiem prof. Michała Odlanickiego-Poczobutta "Badania nad ustaleniem zasad zakładania sieci realizacyjnych z uwzględnieniem zastosowania dalmierzy elektromagnetycznych do pomiaru elementów liniowych" uzyskał stopień doktora. Praca ta została wyróżniona Nagrodą III stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. W latach 1971-1972 był wykładowcą Studium Wojskowego AGH. W latach 1972-1981 był zaangażowany w charakterze konsultanta na 1/2 etatu w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym w Kielcach. W 1979 roku odbył dwumiesięczny staż naukowy w Moskiewskim Instytucie Inżynierów Geodezji Aerofotogrametrii i Kartografii. W 1982 roku po przedstawieniu rozprawy "Szczegółowe sytuacyjno-wysokościowe osnowy geodezyjne wyznaczone w przestrzennym układzie umownym" uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Praca ta również otrzymała Nagrodę Ministra NSzWiT.

Od 1983 roku pracował w Instytucie Geodezji Górniczej i Przemysłowej na stanowisku docenta. W 1992 roku Rektor AGH mianował go na stanowisko profesora nadzwyczajnego. W 1999 roki otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.

Zorganizował i kierował pracami pierwszego w AGH Studium Podyplomowego w zakresie szacowania nieruchomości w 1991 i 1992 roku.

W latach 1993-1996 był prodziekanem, a w latach 1996-1999 i 1999-2002 dziekanem Wydziału Geodezji Górniczej i Ochrony Środowiska.Odznaczenia i nagrody

Bibliografia publikacji

Źródła do biogramu

Książki

Artykuły

Inne


stan na dzień 16.04.2020