Eugeniusz Wosiek

Z Historia AGH
Wersja z dnia 15:56, 13 mar 2023 autorstwa Katarzyna.Sikorska (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Eugeniusz Wosiek
Eugeniusz Wosiek.jpg
Nazwisko Wosiek
Imię / imiona Eugeniusz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 15 marca 1918
Miejsce urodzenia Szewna
Data śmierci 17 sierpnia 1993
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności metalurgia, plastyczna przeróbka metali
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Metalurgicznego AGH (1967–1972)
Wydział Wydział Metalurgiczny


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal 10-lecia Polski Ludowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Metalurgiczny19671972


Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Wosiek (1918-1993)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, plastyczna przeróbka metali

Nota biograficzna

Urodził się 15 marca 1918 roku w Szewnej na Kielecczyźnie, zmarł 17 sierpnia 1993 roku w Krakowie.

W 1950 roku ukończył studia rozpoczęte w 1937 roku na Wydziale Hutniczym Akademii Górniczej, uzyskując dyplom magistra inżyniera metalurga. W 1962 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych, a w 1966 roku - doktora habilitowanego. W 1967 roku otrzymał stanowisko i tytuł docenta etatowego. W 1973 roku Rada Państwa nadała mu tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1980 roku - profesora zwyczajnego.

Bezpośrednio po studiach podjął pracę w Katedrze Plastycznej Przeróbki Metali na Wydziale Metalurgicznym AGH, jednocześnie pracując w Instytucie Odlewnictwa jako kierownik Działu Konstrukcyjnego. W latach 1966-1969 był Kierownikiem Zawodowego Studium Wieczorowego, a w latach 1967-1972 prodziekanem Wydziału Metalurgicznego, jednocześnie pełniąc funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Studiów dla pracujących. W latach 1985-1988 był Kierownikiem Zakładu Plastycznej Przeróbki Metali na Wydziale Metalurgicznym AGH.

W latach 1955-1957, oprócz pracy na AGH, pracował w Biurze Studiów i projektów Hutnictwa "Biprohut" w Krakowie.

Autor wielu podręczników i pomocy naukowych dla studentów. Opublikował ok. 150 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych. Promotor 8 rozpraw doktorskich. Był konsultantem naukowym hut.

Był członkiem angielskiego Towarzystwa Naukowego "The Metals Society" w Londynie, członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal 10-lecia Polski Ludowej, i inne

Źródła do biogramu

Książki

  • 90 lat "Metalurgii" w fotografiach i wspomnieniach. Oprac. I. Suliga. Kraków 2012, s. 98, 125, [foto]
  • Profesor Eugeniusz Wosiek. W: 100 anegdot na stulecie Wydziału 1922-2022 : jubileusz 100-lecia Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH. Oprac. I. Suliga. Kraków 2022, s. 92-93, [foto]
  • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 75-lecia Wydziału 1922-1997. Kraków 1997, s. 54
  • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 80-lecia Wydziału 1922-2002. [AGH]. Kraków 2002, s. 111-112, [foto]
  • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Wydział Hutniczy (1922-1951), Wydział Metalurgiczny (1951-1993), Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1993-2005) : jubileusz 90-lecia Wydziału : 1922-2012 [AGH]. Kraków 2012, s. 137-138 [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.]zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 403

Artykuły

  • Biuletyn Rektora [AGH] 1993, nr 14, s. 22
  • Janowski J.: Dział Informacyjny Wydziału Metalurgicznego AGH za okres 50-lecia Wydziału 1922 - 1972 r. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 277-339
  • Morawiecki M.: Eugeniusz Wosiek, Prof. D. Sc. Eng. : (1918-1993). Metallurgy and Foundry Engineering [wyd. AGH] 1994, T. 20, z. 3, s. 393-396, [foto]
  • Morawiecki M.: Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Wosiek : (1918-1993). Metallurgy and Foundry Engineering [wyd. AGH] 1994, T. 20, z. 3, s. 396-398