Centrum Kształcenia Ustawicznego: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(Źródła (w układzie chronologicznym))
 
(Nie pokazano 35 wersji utworzonych przez 3 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
 
{{Infobox jednostka
 
{{Infobox jednostka
 
|Rok założenia=1996
 
|Rok założenia=1996
|Rok przekształcenia=1997
+
|Rok przekształcenia=1998
 
|pochodzi_od=
 
|pochodzi_od=
 
}}
 
}}
 +
 +
Senat AGH, na posiedzeniu w dniu 27 marca 1996 r., pozytywnie zaopiniował powołanie przez Rektora AGH nowej jednostki organizacyjnej o nazwie Centrum Kształcenia Ustawicznego.
 +
 +
Zarządzeniem nr 6, Rektora prof. dr hab. Mirosława Handke z dnia 12 kwietnia 1996 r., utworzono '''Centrum Kształcenia Ustawicznego'''.
 +
 +
Na posiedzeniu w dniu 29 maja 1996 r., Senat AGH, uchwałą nr 61/96 pozytywnie zaopiniował Regulamin Centrum.
 +
 +
Uchwałą nr 33, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 27 maja 1998 r., pozytywnie zaopiniował zmianę nazwy Centrum Kształcenia Ustawicznego na Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej.
 +
 +
Zarządzeniem nr 9, Rektora prof. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza z dnia 5 czerwca 1998 r., Centrum Kształcenia Ustawicznego zmienia nazwę na Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej.
 +
 +
Senat AGH na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2006 r., uchwałą nr 141, pozytywnie zaopiniował przekształcenie przez Rektora AGH, Ośrodka Edukacji Niestacjonarnej na Centrum e-Learningu AGH (CeL AGH).
 +
 +
Centrum e-Learningu AGH jest pozawydziałową jednostką organizacyjną Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
 +
 +
Zarządzeniem nr 75, Rektora prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki z dnia 25 listopada 2019 r., z dniem 1 października 2019 r. Centrum e-Learningu AGH otrzymało status jednostki pomocniczej.
 +
 +
Zadaniem  CeL AGH jest koordynacja działań podejmowanych przez jednostki organizacyjne Akademii w zakresie: e-learningu (e-edukacji), kształcenia ustawicznego, doskonalenia zawodowego.
 +
 +
== Dyrektorzy ==
 +
 +
{{jednostka}}
 +
 +
== Osoby związane ==
 +
 +
{{osoby}}
 +
 +
== Bibliografia ==
 +
 +
=== Inne ===
 +
 +
*Centrum e-Learningu AGH [online] [przeglądany: 3.07.2019]. Dostępny w: https://www.cel.agh.edu.pl/
 +
 +
== Źródła (w układzie chronologicznym) ==
 +
 +
*[[Media:Protokół z posiedzenia Senatu AGH w dniu 24 stycznia 1996 r.jpg|''Protokół z posiedzenia Senatu AGH w dniu 24 stycznia 1996 r.'']]
 +
 +
*[[Media:Opinia Senatu AGH z dnia 27 marca 1996 r.jpg|Posiedzenie Senatu AGH w dniu 27 marca 1996 r. Opinia Senatu AGH z dnia 27 marca 1996 r. w sprawie opinii o utworzeniu jednostki organizacyjnej o nazwie "Centrum Kształcenia Ustawicznego - Continuing Education Centre"]]
 +
 +
*[[Media:Protokół z posiedzenia Senatu AGH w dniu 27 marca 1996 r.jpg|''Protokół z posiedzenia Senatu AGH w dniu 27 marca 1996 r.'']]
 +
 +
*[[Media:Protokół z posiedzenia Senatu AGH w dniu 29 maja 1996 r.jpg|''Protokół z posiedzenia Senatu AGH w dniu 29 maja 1996 r.'']]
 +
 +
*[[Media:Uchwała nr 61 96 Senatu AGH z dnia 29.05.1996 r.jpg|Posiedzenie Senatu AGH w dniu 29 maja 1996 r. Uchwała nr 61/96 Senatu AGH z dnia 29.05.1996 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Centrum Kształcenia Ustawicznego - Lifelong Learning Centre]]
 +
 +
*[[Media:Protokół z posiedzenia Senatu AGH w dniu 27 maja 1998 r.jpg|''Protokół z posiedzenia Senatu AGH w dniu 27 maja 1998 r.'']]
 +
 +
*[[Media:Uchwała nr 33 Senatu AGH z dnia 27 maja 1998 roku.jpg|Posiedzenie Senatu AGH w dniu 27 maja 1998 r. Uchwała nr 33 Senatu AGH z dnia 27 maja 1998 roku w sprawie zmiany nazwy Centrum Kształcenia Ustawicznego]]
 +
 +
*[[Media:Zarządzenie nr 9 98 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie z dnia 5 czerwca 1998 r.pdf|Zarządzenie Nr 9/98 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie z dnia 5 czerwca 1998 r. w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 6/96 Rektora AGH z 12 kwietnia 1996 r. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego - Continuing Education Centre]]
 +
 +
*[[Media:Zarządzenie nr 12 2003 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie z dnia 3 lipca 2003 r.pdf|Zarządzenie Nr 12/2003 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Ośrodka Edukacji Niestacjonarnej – Distance Education Study Centre]]
 +
 +
*[[Media:Uchwała nr 141 2006 Senatu AGH z dnia 29 listopada 2006 r.jpg|Uchwała nr 141/2006 Senatu AGH z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie opinii o przekształceniu przez Rektora Ośrodka Edukacji Niestacjonarnej/Regulamin Centrum e-Learningu AGH - Centre of e-Learning AGH-UST]]
 +
 +
*[[Media:Uchwała Senatu nr 143 144 145 146 147 148 2008 Senatu AGH z dnia 29 października 2008r.pdf|Uchwała Senatu nr 143/144/145/146/147/148/2008 Senatu AGH z dnia 29 października 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu przez Rektora kierowników jednostek pozawydziałowych]]
 +
 +
*[[Media:Uchwała nr 209 2012 Senatu AGH z dnia 31 października 2012 r.pdf|Uchwała nr 209/210/211/212/213/214/215/216/2012 Senatu AGH z dnia 31 października 2012 r. w sprawie opinii o powołaniu przez Rektora kierowników jednostek pozawydziałowych i ich zastępców]]
 +
 +
*[[Media:Zarządzenie nr 11 2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 marca 2017 r.pdf|Zarządzenie nr 11/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie"]]
 +
 +
*[[Media:Regulamin Centrum E-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.pdf|Regulamin Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/2017 Rektora AGH z dnia 3 marca 2017 r.]]
 +
 +
*[[Media:Zarządzenie nr 75 2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 25 listopada 2019 r.pdf|Zarządzenie nr 75/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie jednostek o statusie "jednostka pomocnicza"]]
 +
 +
*[[Media:Zarzadzenie nr 1 2021 Rektora AGH z dnia 12 stycznia 2021 r.pdf|Zarządzenie nr 1/2021 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Centrum e-Learningu AGH]]
 +
 +
*[[Media:Zalacznik nr 1 do zarzadzenia nr 1 2021 Rektora AGH z dnia 12 stycznia 2021 r – regulamin Centrum e-Learningu AGH.pdf|Regulamin Centrum e-Learningu AGH. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2021 Rektora AGH z dnia 12 stycznia 2021 r.]]
 +
 +
*[[Media:Zarzadzenie nr 19 2021 Rektora AGH z dnia 14 kwietnia 2021 r.pdf|Zarządzenie nr 19/2021 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Centrum e-Learningu AGH]]
 +
 +
[[Category: Jednostki międzywydziałowe i pozawydziałowe]]

Aktualna wersja na dzień 13:40, 22 kwi 2021

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Rok założenia 1996
Rok przekształcenia/likwidacji 1998


Przekształcony na: Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej


Senat AGH, na posiedzeniu w dniu 27 marca 1996 r., pozytywnie zaopiniował powołanie przez Rektora AGH nowej jednostki organizacyjnej o nazwie Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Zarządzeniem nr 6, Rektora prof. dr hab. Mirosława Handke z dnia 12 kwietnia 1996 r., utworzono Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Na posiedzeniu w dniu 29 maja 1996 r., Senat AGH, uchwałą nr 61/96 pozytywnie zaopiniował Regulamin Centrum.

Uchwałą nr 33, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 27 maja 1998 r., pozytywnie zaopiniował zmianę nazwy Centrum Kształcenia Ustawicznego na Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej.

Zarządzeniem nr 9, Rektora prof. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza z dnia 5 czerwca 1998 r., Centrum Kształcenia Ustawicznego zmienia nazwę na Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej.

Senat AGH na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2006 r., uchwałą nr 141, pozytywnie zaopiniował przekształcenie przez Rektora AGH, Ośrodka Edukacji Niestacjonarnej na Centrum e-Learningu AGH (CeL AGH).

Centrum e-Learningu AGH jest pozawydziałową jednostką organizacyjną Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Zarządzeniem nr 75, Rektora prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki z dnia 25 listopada 2019 r., z dniem 1 października 2019 r. Centrum e-Learningu AGH otrzymało status jednostki pomocniczej.

Zadaniem CeL AGH jest koordynacja działań podejmowanych przez jednostki organizacyjne Akademii w zakresie: e-learningu (e-edukacji), kształcenia ustawicznego, doskonalenia zawodowego.

Dyrektorzy

 FunkcjaRok odRok do
Jerzy Maria Wiktor MischkeDyrektor19961997

Osoby związane

Bibliografia

Inne

Źródła (w układzie chronologicznym)