Borys Mikułowski

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Borys Mikułowski
Borys Mikulowski.jpg
Nazwisko Mikułowski
Imię / imiona Borys
Tytuły / stanowiska prof. dr hab.inż.
Data urodzenia 4 marca 1943
Miejsce urodzenia Siemiatycze


Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych (1987–1990)
Wydział Wydział Metali Nieżelaznych


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Metali Nieżelaznych19841987
DziekanWydział Metali Nieżelaznych19871990


Prof. dr hab.inż. Borys Mikułowski (1943–) biogram będzie uzupełniony

Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, metalurgia, przeróbka plastyczna metali i stopów, procesy rozpuszczania i wydzielenia w superstopach na bazie żelaza, niklu i kobaltu,

Nota biograficzna

Urodził się 4 marca 1943 roku w Siemiatyczach.

W 1966 roku ukończył Wydział Metali Nieżelaznych AGH.???????

W 1966 roku rozpoczął pracę asystenta w Katedrze Metaloznawstwa i Metali Nieżelaznych Wydziału Metali Nieżelaznych AGH. Następnie w latach 1969-1973 był starszym asystentem. W latach 1973-1984 był adiunktem w Instytucie Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa WMN, później w latach 1984-1992 docentem, a następnie od 1992 roku profesorem w Katedrze Struktury i Mechaniki Ciała Stałego.


W 1993 oku został doktorem habilitowanym. W 1997 roku otrzymał tytuł profesora.

W latach 1989–1991 był kierownikiem Zakładu Metaloznawstwa Teoretycznego Instytutu Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa.

W latach 1984–1987 był prodziekanem, a w latach 1987–1990 dziekanem Wydziału Metali Nieżelaznych.Był stypendystą Uniwersytetu Wiedeńskiego (1980), odbył staż naukowy w Uniwersytecie Karola w Pradze (1981), w latach 1992–1993 był na kontrakcie naukowym w Uniwersytecie Wiedeńskim.

Członek The Minerals, Metals and Materials Society; Polskiego Towarzystwa Metaloznawczego oraz Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego.

Działalność naukowo-badawcza: wpływ parametrów fizycznych na własności metali polikrystalicznych, głównie o strukturze heksagonalnej; badania mechanizmów poślizgu i bliźniakowania w monokryształach cynku i stopów cynku; rola wad punktowych w procesach umocnienia i zdrowienia metali; wpływ parametrów technologicznych, obróbki cieplnej oraz składu chemicznego na własności metali i stopów; wpływ warunków eksploatacji na zmiany struktury i własności nadstopów z grup: Fe-Ni-Cr i Fe-Cr-Ni; procesy rozpuszczania i wydzielania w nadstopach na bazie niklu oraz żelaza; struktura oraz własności tlenkowych materiałów nadprzewodzących.

Autor wielu publikacji naukowych oraz opinii i ekspertyz. Autor patentów, promotor prac doktorskich. Stały recenzent „physica status solidi”.

Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, ekspert przemysłu chemicznego w zakresie materiałów metalicznych pracujących w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych.

....................................................... Główne obszary działalności naukowo-badawczej:Procesyumocnieniaodkształceniowego, roztworowego oraz wydzieleniowego w metalach i stopach o strukturze heksagonalnej.Rolabliżniakowaniaw procesieodkształcenia plastycznego oraz pękania metali.Wpływ parametrówfizycznychna własności polikrystalicznych metali i stopów.Wpływ parametrów technologicznych, obróbki cieplnej oraz składu chemicznego na własności metali i stopów.Analizaprocesów technologicznychotrzymywania wyrobów ze stopów ZnCuTi charakteryzują-cych się wysokimi własnościami użytkowymi.Wpływ wad punktowych, głównie wakacji powstałych w wyniku dużych odkształceń oraz przechłodzenia na procesy umocnienia, zdrowienia oraz zarodkowania nowych faz w metalach. Fizyko-chemicznewłasności połączeń metal-ceramika. Analiza zjawiskprzebiegających na granicach fazowych metal-ceramika oraz opracowanie technik badawczych, Strukturai własnościmateriałów nadprzewodzących typu YBa2Cu3O7-x.Wpływ strukturyodlewniczej staliw wysokostopowych, nadstopów na własności i ich anizotropię.Wpływwarunkóweksploatacji na zmiany strukturyi własności stopów z grupy nadstopów na bazie żelaza oraz niklu.Procesyrozpuszczania i wydzielaniaoraz wpływu warunków eksploatacji na własności nadstopów Fe-Ni-Cr. L

Dyscyplina KBN: inżynieria materiałowaSpecjalności:


fizyka odkształcenia plastycznego metali i stopów,

procesy umocnienia odkształceniowego roztworowego i wydzieleniowego w metalach heksagonalnych, przeróbka plastyczna metali i stopów, procesy rozpuszczania i wydzielenia w superstopach na bazie żelaza, niklu i kobaltu,połączenia metal-ceramika, cynkowanie ogniowe.


INSTYTUT PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ I METALOZNAWSTWA 1969-1991

ZAKŁAD METALOZNAWSTWA TEORETYCZNEGO

doc. dr hab. inż. Borys Mikułowski 1989–1991

Autor około150 publikacji, w tym kilku książek i kilku patentów oraz ponad 40 opinii i ekspertyz.

Promotor prac doktorskich.


Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Medal Uniwersytetu w Brnie, Złota Odznaka Honorowa NOT


Bibliografia publikacji

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. ??????
  • [Skład Osobowy AGH … 196??/??]. Kraków 19??, s. ???????
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 233, [foto]
  • Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny. T. 3 : M–R. Warszawa 2000. s. 185–186

Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 3 : M – R. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2000, s. 185-186, [foto]

  • Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : 40 lat działalności. Oprac. J. Nowakowski, L. Kustowski, W. Libura. Kraków 2002, s. 15-17, 21, [foto]
  • Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : XXXV lat działalności. Oprac. J. Nowakowski. Kraków 1997, s. 5-7, 10 [foto]

Artykuły

Inne

  • .[online] [przeglądany 22.01.2021]. Dostępny w:

lub


Informacja w kolorze czerwonym, zamieszczona przy biogramach do uzupełnienia (opracowania):


Uwaga: Domyślnym kluczem sortowania będzie „Mikułowski, Borys” i zastąpi on wcześniej wykorzystywany klucz „Nazwisko, Imię”.


stan na dzień 22.01.2021