Antoni Józef Tajduś

Z Historia AGH
Wersja z dnia 13:54, 24 lut 2023 autorstwa MariuszWijas (dyskusja | edycje) (→‎Artykuły)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Antoni Józef Tajduś
Antoni Tajdus.jpg
Nazwisko Tajduś
Imię / imiona Antoni Józef
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 16 lutego 1949
Miejsce urodzenia Zamieście


Dyscyplina/specjalności budownictwo, górnictwo,  geologia inżynierska, budownictwo podziemne, geomechanika, geotechnika, zastosowanie informatyki w geotechnice
Pełnione funkcje Rektor AGH (2005–2008), (2008–2012)
Wydział Wydział Górnictwa i Geoinżynierii


Odznaczenia i nagrody Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Brązowy Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Górniczy19931996
DziekanWydział Górniczy19961999
DziekanWydział Górniczy19992002
ProrektorAGH20022005
RektorAGH20052008
RektorAGH20082012

Prof. dr hab. inż. Antoni Józef Tajduś (1949–)

Dyscyplina/specjalności: budownictwo, górnictwo, geologia inżynierska, budownictwo podziemne, geomechanika, geotechnika, zastosowanie informatyki w geotechnice

Nota biograficzna

Urodził się 16 lutego 1949 roku w Zamieściu koło Limanowej.

W 1973 roku ukończył studia na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (budowa zakładów górniczych). Od początku zatrudnienia związany z Wydziałem Górniczym AGH. W latach 1973-1978 asystent, następnie w latach 1978-1990 adiunkt. W 1977 roku uzyskał doktorat, w 1990 roku stopień doktora habilitowanego, od 1990 roku profesor nadzwyczajny, w 1998 roku tytuł profesora.

W latach 1993–1996 prodziekan Wydziału Górniczego. Dziekan Wydziału Górniczego w latach 1996–2002, Prorektor AGH ds. Ogólnych od 2002 do 2005 roku. Przez dwie kadencje (w latach 2005–2008 oraz 2008–2012) sprawował urząd Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej.

Obecnie jest kierownikiem Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii.

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących mechaniki skał i gruntów (deformacje powierzchni, szkody górnicze, tąpania, wstrząsy, utrzymanie wyrobisk podziemnych), budownictwa podziemnego (tunele, przejścia podziemne, garaże oraz podziemne składowiska odpadów), zastosowań metod numerycznych w mechanice skał i gruntów, energetyki (bezpieczeństwo energetyczne kraju).

Przewodniczący sekcji mechaniki skał Polskiej Akademii Nauk, członek Polskiego Komitetu Geotechniki i kilku komisji powołanych przez WUG. W 1976 roku odbył staż w Budapeszcie, w 1992 roku w Kolonii.

Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych na kadencję 2008–2012, a w latach 2013–2016 pełnił funkcję Przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Autor około 220 publikacji naukowych, w tym 14 książek, 180 artykułów, rozdziałów w książkach i referatów konferencyjnych, 14 patentów i wzorów użytkowych oraz ponad 260 niepublikowanych prac naukowo-badawczych.

Utrzymuje kontakty z wieloma zagranicznymi ośrodkami naukowymi w takich krajach jak: Czechy, Niemcy, Norwegia, Rosja, Słowacja, Szwecja, Ukraina, Węgry, Wietnam, Chiny.

Doktor honoris causa wielu uczelni: Donbaskiego Instytutu Górniczo-Metalurgicznego - 2002 (za zasługi w dziele utrwalania polsko-ukraińskich więzi naukowych w dziedzinie górnictwa i wkład w rozwój kadr naukowych dla Ukrainy na Wydziale Górniczym DIGM), Narodowego Uniwersytetu Górniczego w Dniepropietrowsku - 2006, Politechniki Śląskiej - 2010, Uniwersytetu Technicznego Nafty i Gazu w Iwanofrankowsku - 2012, Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach - 2013, Uniwersytetu w Miszkolcu - 2013, Politechniki Śląskiej 2015, Politechniki Lubelskiej - 2016, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie - 2017.

Członek wielu organizacji oraz instytucji naukowych: Wiceprzewodniczący Komitetu Górnictwa PAN, Honorowy Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Członek Sekcji Mechaniki Górotworu Komitetu Górnictwa PAN, Członek Komisji Nauk Technicznych PAU, Członek Polskiego Komitetu Geotechniki, Członek Rady Naukowej Instytutu Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie, Przewodniczący Komitetu Sterującego dla Przygotowania Zagospodarowania Legnickiego Zagłębia Górniczo-Energetycznego Węgla Brunatnego, Członek Rady Narodowego Kongresu Nauki, Założyciel Małopolsko-Podkarpackiego Klastra Czystych Energii, Członek Komisji ds. Zagrożeń Naturalnych w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny przy Wyższym Urzędzie Górniczym, Członek Międzynarodowego Towarzystwa Mechaniki Skał, Członek Rady Programowej kilku czasopism dotyczących górnictwa i budownictwa podziemnego oraz energetyki o zasięgu międzynarodowym (m.in. Journal of Anhui University of Science and Technology, Chiny; Journal Mining Engineering Rudarski Radowi, Serbia; Journal of Sustainable Mining), Członek Stowarzyszenia Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze, Członek Rady Naukowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Członek Akademii Inżynierskiej w Polsce, Członek Małopolskiej Rady Gospodarczej powołanej przez Marszałka Województwa Małopolskiego, Redaktor Naczelny Kwartalnika „Archives of Mining Sciences”.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Brązowy Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka „Zasłużony dla Górnictwa”, Małopolska Nagroda Gospodarcza, Odznaka „Honoris gratia” nadana przez Prezydenta Miasta Krakowa (2009), Honorowa Odznaka „Zasłużony dla Głównego Instytutu Górnictwa”, Małopolanin Roku - 2009, Małopolska Nagroda Gospodarcza - 2010, Naukowy Oskar za działalność naukową i organizacyjno-menedżerską - 2010, Zasłużony dla KGHM Polska Miedź SA - 2011, Srebrny Medal za Zasługi dla Województwa Małopolskiego - 2012.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/tajdus-antoni-001651

Źródła do biogramu

Książki

 • Górnictwo surowców mineralnych kluczem rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego świata : prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, dr h.c. : doktor honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej. Oprac. S. Adamczak. Kielce 2013, 56 s., [foto]
 • Ludzie Wydziału Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie AD 2001. Red. T. Szponder, J. Płoszaj. Portrety wykonał W. Knorr. Kraków 2001, s. 10-11, [foto]
 • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 127-290
 • Mikoś T., Chmura J., Tajduś A.: Górniczo-geotechniczne metody adaptacji i rekonstrukcji zabytkowych podziemi : 80 lat doświadczeń Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w dziele ratowania najcenniejszych wyrobisk. Kraków 2014, s. 19-20, [foto]
 • Mikoś T., Tajduś A., Szumiński A.: Fascynujący świat zabytków podziemnych i naziemnych : górnicy na ratunek najcenniejszych podziemi i miast : 80 lat badań i doświadczeń w zbiorach archiwalnych 100-letniej Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2019, s. 29-108, [foto]
 • Tyrański W.: Kto jest kim w Krakowie. : lokalne władze, urzędy, instytucje, środowiska : edukacja, zatrudnienie, pozycja zawodowa, działalność polityczna i społeczna, sympatie polityczne, rodzina, rozrywki i upodobania (dane z 1999 roku). Kraków 2000, s. 351-352
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 368, [foto]
 • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s. 118
 • Złota kronika niezwykłego rocznika 1967-1973 : w 50. rocznicę immatrykulacji na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków, 30 czerwca 2017. Red. J. Kuśnierz. Kraków 2017, s. 215-220, [foto]

Artykuły

 • Blajda J.: Twarze brydża - Antoni Tajduś : brydżowisko nr 2. Biuletyn AGH 2012, nr 60, s. 30, [foto]
 • Chojnowska A.: Tak się robi, tak się robi... biznes : INNOAGH to spółka w pełni uczelniana, ale zarazem niezależna. Gazeta Wyborcza 2013, nr 167 (19 VII 2013), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków (Magazyn Krakowski) s. 10, [foto]
 • Czas na inżynierów : rektorzy polskich uczelni technicznych dyskutują o problemach szkolnictwa wyższego. Gazeta Krakowska 2007, nr 22 (26 I 2007), [dod.] Gazeta Krakowska (tydzień) s. 4
 • Dębiński B.: Rektor AGH Profesorem Honorowym Politechniki Śląskiej. Biuletyn AGH 2010, nr 30/31, s. 18, [foto]
 • Dębiński B.: Rektor AGH Profesorem Honorowym Politechniki Śląskiej. Vivat Akademia : AGH 2010, nr 4, s. 10, [foto]
 • Dębiński B.: Rektor AGH Profesorem Honorowym Politechniki Śląskiej. Vivat Akademia : AGH 2012, nr 5, s. 57, [foto]
 • Dziekani i prodziekani AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 4
 • Godność doktora honoris causa dla profesora Antoniego Tajdusia. Biuletyn AGH 2002, nr 110, s. 16
 • Górska A.: Polowanie na tygrysa Azji : rektor AGH jedzie do Kazachstanu, by werbować tam studentów. Gazeta Krakowska 2007, nr 86 (12 IV 2007), s. 1, 3, [foto]
 • Górska A.: Prowincja idzie w świat : [o przyszłości AGH w światowym rankingu uczelni wyższych mówią Antoni Tajduś i Ryszard Tadeusiewicz] Gazeta Krakowska 2007, nr 4 (5 I 2007), s. 8-9, [foto]
 • Maciejowski A., Tymczak P.: Rozwój Krakowa tylko z metrem? Dziennik Polski 2014, nr 104 (7 V 2014), s. B3
 • Nowe władze AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 2, 35 [foto]
 • Nowe władze Uczelni. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1996, nr 30/31, s. 18-19, [foto]
 • Okoń M.: Lider Małopolski 2009. Biuletyn AGH 2010, nr 27, s. 1-3, [foto]
 • Okoń M.: Lider Małopolski 2009. Vivat Akademia : AGH 2010, nr 4, s. 29, [foto]
 • Okoń M.: Małopolanie Roku 2009. Biuletyn AGH 2010, nr 27, s. 4, [foto]
 • Okoń M.: Małopolanie Roku 2009. Vivat Akademia : AGH 2010, nr 4, s. 30, [foto]
 • Okoń M.: Rektor AGH, prof. Antoni Tajduś nowym Przewodniczącym KRPUT. Biuletyn AGH 2008, nr 8/9, s. 4
 • Poczet Rektorów AGH : lata [1919-2013] : Antoni Tajduś (ur. 1949), 2005/06-2011/12. Biuletyn AGH 2013 wyd. spec. z okazji 100-lecia powołania Akademii Górniczej, s. 15, [foto]
 • Prezydent Krakowa powinien mieć wizję : debata : Rektorzy wyższych uczelni są zgodni, że do rządzenia miastem potrzebny jest menadżer z wizją, a nie tylko urzędnik. Dziennik Polski 2010, nr 264 (12 XI 2010), s. A6-A7, [foto]
 • Profesor Antoni Tajduś otrzymał doktorat honoris causa Politechniki Lubelskiej. Biuletyn AGH 2016, nr 102, s. 29, [foto]
 • Profesor Antoni Tajduś otrzymał doktorat honoris causa Politechniki Lubelskiej. Vivat Akademia : AGH 2016, nr 15, s. 7, [foto]
 • Profesor Kazimierz Furtak został nowym szefem Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów. Dziennik Polski 2017, nr 113 (17 V 2017), s. A3
 • Profesorowie AGH w Komisji Nauk Technicznych PAU. Biuletyn AGH 2012, nr 50, s. 14
 • Rektor AGH laureatem Małopolskiej Nagrody Gospodarczej. Biuletyn AGH 2010, nr 32/33, s. 3
 • Rektor AGH laureatem Małopolskiej Nagrody Gospodarczej. Vivat Akademia : AGH 2010, nr 5, s. 57, [foto]
 • Rektor AGH wygrał puchar. Polska Gazeta Krakowska 2009, nr 209 (7 IX 2009), s. 5
 • Rektor AGH wygrał zawody Bractwa Kurkowego. Dziennik Polski 2009, nr 209 (7 IX 2009)[dod.] (Kronika Krakowska) s. B3, [foto]
 • Rektor AGH wyróżniony w Iwano-Frankowsku. Biuletyn AGH 2012, nr 52, s. 22, [foto]
 • Rąpalski P.: Kraków chce drążyć metro : władze miasta chcą skłonić rząd i prywatną firmę do budowy pierwszej linii podziemnych tuneli : pytamy ekspertów, jak drążyć tunel pod zabytkami. Najlepiej będzie na głębokości 40 metrów. Polska Gazeta Krakowska 2014, nr 43 (21 II 2014), s. 1, 6
 • Rąpalski P.: Prezydent Tajduś będzie budował nowy Kraków? Polska Gazeta Krakowska 2012, nr 165 (17 VII 2012), s. 4, [foto]
 • Rąpalski P.: Rektor AGH chce porządzić Krakowem : prof. Antoni Tajduś myśli o fotelu prezydenta. Polska Gazeta Krakowska 2012, nr 165 (17 VII 2012), s. 1
 • Sas J.: Profesor Antoni Tajduś wyróżniony Medalem Wydziału Zarządzania AGH. Biuletyn AGH 2012, nr 58, s. 15, [foto]
 • Sieński H.: Profesor Antoni Tajduś - Rektor w latach 2005-2012 : Poczet rektorów Akademii Górniczej i Akademii Górniczo-Hutniczej - część 22. Biuletyn AGH 2022, nr 177, s. 40-43, [foto]
 • Sulima Z.: Rektor na kadencję 2005-2008 wybrany. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 139, s. [1]-3, [foto]
 • Sulima Z.: Rektor i Prorektorzy AGH na kadencję 2008-2012 wybrani. Biuletyn AGH 2008, nr 4, s. [1]-3, [foto]
 • Tajduś A.: AGH - modna uczelnia : rozmowa z prof. Antonim Tajdusiem, rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Rozm. G. Starzak. Dziennik Polski 2008, nr 231 (02 X 2008), s. 9, [foto] (Dziennik Akademii Górniczo-Hutniczej)
 • Tajduś A.: AGH - pewność zatrudnienia : z prof. dr. hab. inż. Antonim Tajdusiem, Rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozm. M. Nobis. Miesiąc w Krakowie 2007, nr 3, s. 54-55, [foto]
 • Tajduś A.: AGH wpisuje się w pejzaż Europy : z wybranym na drugą kadencję rektorem AGH prof. dr. hab. inż. Antonim Tajdusiem rozm. M. Iskra. / rozm. Małgorzata Iskra. Polska Gazeta Krakowska 2008, nr 88 (14 IV 2008), s. 16, [foto]
 • Tajduś A.: Bez ryzyka nie ma wynalazków : z prof. Antonim Tajdusiem rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, o roli badaczy i o tym, czy polskie uczelnie doczekają się noblisty, rozmawia M. Lubaś-Harny. / rozm. Marek Lubaś-Harny. Polska Gazeta Krakowska 2010, nr 72 (26 III 2010), s. 8-9, [foto]
 • Tajduś A.: Bez spójnej polityki : rozmowa z prof. Antonim Tajdusiem, rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej, przewodniczącym Rady Programowej Polskiego Kongresu Górniczego, który wczoraj rozpoczął się w Krakowie. Rozm. P. Stachnik. Dziennik Polski 2007, nr 220 (20 IX 2007), s. 6, [foto]
 • Tajduś A.: Dobra i znana marka : rozmowa z prof. Antonim Tajdusiem, rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej. Rozm. G. Starzak. Dziennik Polski 2006, nr 24 s (29 I 2006), s. 12, [foto]
 • Tajduś A.: Górnictwo ma się coraz lepiej : rozmowa z prof. Antonim Tajdusiem, rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej, przewodniczącym Rady Programowej Polskiego Kongresu Górniczego. Rozm. P. Stachnik. Dziennik Polski 2007, nr 216 s (16 IX 2007), s. 6-7, [foto],(Specjalny dodatek Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 • Tajduś A.: Górnictwo to nie tylko eksploatacja węgla. Rozm. J. Szerłomski. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 70, s. 37-38, [foto]
 • Tajduś An.: Ściągnijmy do Krakowa noblistów : rozmowa [z rektorem AGH Antonim Tajdusiem]. Rozm. P. Tymczak. Dziennik Polski 2010, nr 147 (26-27 VI 2010), s. B11, [foto],[dod.] (Kronika Krakowska)
 • Tajduś A.: Interesuje mnie wyłącznie liga międzynarodowa : każdy człowiek poszukuje tego, czego nie ma, bo każdy ma jakieś swoje marzenia - mówi Rektor AGH prof. Antoni Tajduś. Rozm. I. Trębacz. Biuletyn AGH 2012, nr 54-55, s. 4-6, [foto]
 • Tajduś An.: Jesteśmy dumni, że nasza praca została doceniona : z profesorem Antonim Tajdusiem, rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Rozm. M. Domańska. Polska Gazeta Krakowska 2008, nr 139 (16 VI 2008), s. 4, [foto] (Praca Gratka)
 • Tajduś A.: Kuźnia prezesów : rozmowa z prof. Antonim Tajdusiem, rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej. Rozm. G. Starzak. Dziennik Polski 2008, nr 136 (12 VI 2008), s. 11, [foto] (Dziennik Akademii Górniczo-Hutniczej)
 • Tajduś A.: Kłopoty z wyceną pracy naukowca : rozmowa z prof. Antonim Tajdusiem, rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Rozm. G. Starzak. Dziennik Polski 2008, nr 42 (19 II 2008), s. 10, [foto] (Dziennik Akademii Górniczo-Hutniczej)
 • Tajduś A.: Ludzie AGH : rozmowa z prof. Antonim Tajdusiem, dziekanem Wydziału Górniczego AGH. Rozm. E. Konieczna. Miesiąc w Krakowie 1998, nr 5, s. 74-76, [foto]
 • Tajduś A.: Metro w Krakowie - za i przeciw. Rozm. I. Trębacz. Biuletyn AGH 2014, nr 83, s. 6-7, [foto]
 • Tajduś A.: Młodzi są najważniejsi : rozmowa z rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. Antonim Tajdusiem na temat tegorocznej edycji Festiwalu Nauki. Rozm. P. Stachnik. Dziennik Polski 2007, nr 105 (7 V 2006), [dod.] Festiwal Nauki w Krakowie, s. 2, [foto]
 • Tajduś A.: Nie bójmy się podziemi : rozmowa : prof Antoni Tajduś, rektor AGH, o podziemnej komunikacji w Krakowie. Rozm. P. Tymczak. Dziennik Polski 2009, nr 221 (21 IX 2009), s. B2, [foto] (Kronika Krakowska)
 • Tajduś A.: Nie dajmy zadyskutować nadzoru górniczego.Rozm. J. Talarczyk. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2010, nr 5, s. 41-42, [foto]
 • Tajduś A.: Nie tylko górnictwo : rozmowa z prof. Antonim Tajdusiem, rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej. Rozm. M. Nowy. Dziennik Polski 2006, nr 3 (4 I 2006), s. [10], [foto]
 • Tajduś A.: Ośmiu w jednym pokoju : rozmawiamy z rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej - prof. Antonim Tajdusiem. Rozm. A. Górska. Gazeta Krakowska 2006, nr 236 (9 X 2006), s. 8, [foto]
 • Tajduś A.: Pan Rektor tańczy. Rozm. G. Starzak. Dziennik Polski 2009, nr 4 (06 I 2009), s. D3, [foto] (kariera : praca i edukacja)
 • Tajduś A.: Polak ciągle potrafi : czy zostaniemy potęgą w dziedzinie wynalazczości? : rozmawiamy z prof. Antonim Tajdusiem, rektorem AGH, specjalistą w zakresie górnictwa, geologii i budownictwa podziemnego. Rozm. M. Iskra Gazeta Krakowska 2007, nr 174 (27 VII 2007), s. 2, [foto]
 • Tajduś A.: Prof. Tajduś o metrze i o prezydenturze. Rozm. M. Skowrońska. Gazeta Wyborcza 2012, nr 204 (1-2 IX 2012), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków s.1, [foto]
 • Tajduś A.: Przemówienie prof. Antoniego Tajdusia, Rektora AGH w kadencjach 2005-2008, 2008-2012 wygłoszone podczas uroczystego posiedzenia Senatu AGH w dniu 19 września 2012 roku związanego z przekazaniem władzy rektorskiej. Biuletyn AGH 2012, nr 58, s. 11-12, [foto]
 • Tajduś A.: Przemówienie JM Rektora prof. Antoniego Tajdusia wygłoszone podczas inauguracji roku akademickiego 2005/06 w dniu 4 października 2005 r. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2006, nr 158, s. 3-4
 • Tajduś A.: Przewodniczący Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych z AGH : profesor Antoni Tajduś, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w latach 2005-2012, objął funkcję przewodniczącego Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, którą ma piastować do 2016 roku. Rozm. I. Trębacz. Biuletyn AGH 2013, nr 63, s. 5, [foto]
 • Tajduś A.: Rozmowa z profesorem Antonim Tajdusiem. Rozm. G. Starzak. Dziennik Polski 2008, nr 86 (14 IV 2008), s. 4, [foto]
 • Tajduś A.: Rozmowa z rektorem najbogatszej uczelni technicznej. Rrozm. J. Jałowiec. Gazeta Wyborcza 2008, nr 96 (23 IV 2008), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 4, [foto]
 • Tajduś A.: Sprostać wyzwaniom : rozmowa z prof. Antonim Tajdusiem, rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Rozm. G. Starzak. Dziennik Polski 2006, nr 235 s (8 X 2006), s. 12-13, [foto] (Specjalny dodatek Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie)
 • Tajduś A.: Słyszę, że byłbym dobrym prezydentem : rozmowa z profesorem Antonim Tajdusiem, rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej - o starcie w kolejnych wyborach. Rozm. P. Rąpalski. Dziennik Polski 2012, nr 166 (18 VII 2012), s. B2, [foto]
 • Tajduś A.: Uczelnia daje pracę : rozmawiamy z Antonim Tajdusiem, rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej. Rozm. A. Górska. Gazeta Krakowska 2007, nr 60 (12 III 2007), s. 8, [foto]
 • Tajduś A.: Uczelnia, która daje pracę [rozmowa z prof. dr. hab. Antonim Tajdusiem]. Gazeta Wyborcza 2008, nr 50 (28 II 2008), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 12, [foto]
 • Tajduś A.: Uczelnie żyją obok miasta : rozmowa z prof. Antonim Tajdusiem rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Rozm. A. Goc. Gazeta Wyborcza 2011, nr 272 (23 XI 2011), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków s. 2, [foto]
 • Tajduś A.: Unikać nagłych działań : rozmowa z prof. Antonim Tajdusiem, rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej, specjalistą w zakresie górnictwa. Rozm. P. Stachnik. Dziennik Polski 2006, nr 281 s (3 XII 2006), s. 6 (Specjalny dodatek Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie)
 • Tajduś A.: Uznana marka : rozmowa z prof. Antonim Tajdusiem, rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej. Rozm. G. Starzak. Dziennik Polski 2007, nr 230 (02 X 2007), s. 11, [foto] (Dziennik Akademii Górniczo-Hutniczej)
 • Tajduś A.: W Krakowie brakuje rozmachu : prof Antoni Tajduś, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie opowiada o potrzebie budowy metra w Krakowie i wizji podziemnych Alej Trzech Wieszczów. Rozm. P. Tymczak. Dziennik Polski 2008, nr 14 (17 I 2008), s. 4-5, [foto] (Kronika Krakowska)
 • Tajduś A.: Znają nas na antypodach : rozmowa z prof. Antonim Tajdusiem, rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej. Rozm. Grzegorz Nycz. Dziennik Polski 2006, nr 101 (29 IV 2006), s. 5, [foto]
 • Trębacz I. : Honorowa Nagroda Rektora Politechniki Świętokrzyskiej dla prof. Antoniego Tajdusia. Biuletyn AGH 2012, nr 58, s. 10, [foto]
 • Trębacz I.: Doktorat Honoris Causa Uniwersytetu w Miszkolcu dla prof. Antoniego Tajdusia. Biuletyn AGH 2013, nr 70, s. 12, [foto]
 • Trębacz I.: Profesor Antoni Tajduś Doktorem Honoris Causa Politechniki Świętokrzyskiej. Biuletyn AGH 2013, nr 72, s. 13, [foto]
 • Trębacz I.: Profesor Antoni Tajduś otrzymał doktorat honoris causa Politechniki Śląskiej. Biuletyn AGH 2015, nr 90-91, s. 13, [foto]
 • Tymczak P.: Aleje Trzech Wieszczów pod ziemią? Dziennik Polski 2008, nr 22 (26-27 II 2008), s. 4-5, [foto] (Kronika Krakowska)
 • Władze rektorskie AGH na kadencję 2002-2005. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 106/107, s. 2, 16-17, [foto]
 • Władze rektorskie AGH na kadencję 2005 - 2008. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 146, s. 2, [foto]
 • Wydarzenia w AGH : rektor AGH, prof. Antoni Tajduś nowym Przewodniczącym KRPUT. Vivat Akademia : AGH 2009, nr 2, s. 12
 • Z sieci : prof. Antoni Tajduś członkiem Rady NCBR. Biuletyn AGH 2012, nr 60, s. 13

Inne

stan na dzień 17.02.2023