Andrzej Zorychta

Z Historia AGH
Wersja z dnia 19:52, 30 sty 2023 autorstwa LidiaLosko (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Andrzej Zorychta
ANDRZEJ ZORYCHTA.jpg
Nazwisko Zorychta
Imię / imiona Andrzej
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 14 maja 1945
Miejsce urodzenia Karwina


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, górnictwo, eksploatacja podziemna, eksploatacja złóż w warunkach zagrożeń naturalnych, geomechanika górnicza, tąpania i wstrząsy górnicze
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Górniczego (1990-1993)
Wydział Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki ZasobamiFunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Górniczy19901993

Prof. dr hab. inż. Andrzej Zorychta (1945-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, górnictwo, eksploatacja podziemna, eksploatacja złóż w warunkach zagrożeń naturalnych, geomechanika górnicza, tąpania i wstrząsy górnicze

Nota biograficzna

Urodził się 14 maja 1945 roku w Karwinie.

W latach 1963-1969 studiował na Wydziale Górniczym AGH i w 1969 roku uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera górnictwa.

W 1973 roku na Wydziale Górniczym na podstawie pracy "Dynamometria elastooptyczna w mechanice górotworu" uzyskał doktorat i rozpoczął pracę adiunkta w Zakładzie Mechaniki Górotworu Instytutu Mechaniki Górniczej Wydziału Górniczego AGH.

W 1985 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W latach 1985-1988 był zastępcą dyrektora Instytutu Geomechaniki Górniczej WG.

Od 1990 roku był kierownikiem Pracowni Eksploatacji Złóż w Warunkach Zagrożeń Naturalnych.

W latach 1990-1993 był prodziekanem Wydziału Górniczego.

W 1992 roku został profesorem nadzwyczajnym AGH.

W 1999 roku otrzymał tytuł profesora.

Specjalista z zakresu eksploatacji w warunkach występowania zagrożenia tąpaniami i wstrząsami w kopalniach węgla kamiennego i rud miedzi, eksploatacji pod obiektami powierzchniowymi, zasad doboru obudowy kotwowej, podporowej i podporowo-kotwowej oraz geomechanicznych aspektów zjawisk wyrzutów gazów i skał.

Autor około 180 publikacji i kilkunastu patentów.

Promotor prac doktorskich.

W 2015 roku przeszedł na emeryturę.

W 2007 roku był przewodniczącym Komitetu Naukowego Polskiego Kongresu Górniczego.

Członek Sekcji Geomechaniki Górniczej PAN. Był wiceprzewodniczącym resortowej Komisji ds. Tąpań w Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny oraz członkiem resortowej Komisji ds. Tąpań w Zakładach Górniczych Wydobywających Rudy Miedzi.

Rzeczoznawca do spraw ruchu zakładu górniczego.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/zorychta-andrzej-003543

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 147
  • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 117-226, 246
  • [Skład Osobowy AGH … 1974/75]. Kraków 1975, s. 28
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919–1999. Kraków 1999, s. 105, 120, 126, 128, 143, 204
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 416

Inne

stan na dzień 30.01.2023