Eksploatacja złóż w warunkach zagrożeń naturalnych