Zastosowania matematyki i informatyki w inżynierii materiałowej i w metalurgii