Zarządzanie w zintegrowanych systemach wytwórczych