Zarządzanie w zintegrowanych systemach produkcyjnych