Tadeusz Syryjczyk

Z Historia AGH
Tadeusz Syryjczyk
Tadeusz Syryjczyk.jpg
Nazwisko Syryjczyk
Imię / imiona Tadeusz
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 9 lutego 1948
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności informatyka
Pełnione funkcje Minister Przemysłu (1989–1990), Minister Transportu i Gospodarki Morskiej (1998–2000)
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki


Odznaczenia i nagrody Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Dr inż. Tadeusz Syryjczyk (1948–)

Dyscyplina/specjalności: informatyka

Nota biograficzna

Urodził się 9 lutego 1948 roku w Krakowie.

W 1971 roku ukończył Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH.

W 1971 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Automatyki Przemysłowej i Cybernetyki Instytutu Automatyki i Elektroniki Przemysłowej Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH.

W 1977 roku na podstawie pracy "Ilościowa ocena wartości informacji oparta o teorię gier oraz możliwości jej zastosowania w sterowaniu i informatyce" obronionej w Instytucie Informatyki i Automatyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki uzyskał doktorat.

W 1980 roku był współzałożycielem NSZZ „Solidarność” w Krakowie i w AGH. Od 1981 roku był we władzach regionu małopolskiego NSZZ „Solidarność”. W stanie wojennym internowany. W latach 1982–1984 członek regionalnych władz wykonawczych NSZZ "Solidarność" w Krakowie.

Jednocześnie z pracą w AGH w latach 1987–1989 prowadził firmę informatyczną ABAKS.

W AGH pracował do 1989 roku.

Od 1989 roku zawodowo związał się z działalnością polityczną.

W latach 1989–1990 był Ministrem Przemysłu w rządzie Tadeusza Mazowieckiego oraz w latach 1998–2000 Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej w rządzie Jerzego Buzka.

W latach 1991–2001 był posłem na Sejm.

W latach 1992–1993 był szefem zespołu doradców prezesa Rady Ministrów Hanny Suchockiej i podsekretarzem stanu w Urzędzie Rady Ministrów.

W latach 1995–2001 był wiceprzewodniczącym Unii Wolności.

W latach 2003–2007 był przedstawicielem Polski w Radzie Dyrektorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie, w latach 1990, 2001–2003 ekspertem gospodarczym współpracującym m.in. z NBP i Zespołem Doradców Gospodarczych TOR.

Od 2007 roku konsultant i doradca w samodzielnej firmie doradczej oraz senior ekspert w Zespole Doradców Gospodarczych TOR.

Autor licznych artykułów w podziemnych pismach opozycyjnych oraz publikacji i referatów.

Członek Zrzeszenia Studentów Polskich, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału EAIiE, Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego, Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK), Rady Nadzorczej spółki akcyjnej Comarch.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Wolności i Solidarności, Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego, Medal 70-lecia Polskiej Informatyki przyznany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Źródła do biogramu

Książki

  • Encyklopedia "Solidarności". T. 3 : Opozycja w PRL 1976-1989. Red. nauk. G. Waligóra. Warszawa 2019, s. 583-584, [foto]
  • Gliksman A.: Leksykon Ludzi Małopolskiej "Solidarności". T. 1. Kraków 2012, s. 288-289, [foto]
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 3. Pion elektromechaniczny i Wydziały Politechniczne. Kraków 1979, s. 134
  • Kwiek J.: "Solidarność" w Akademii Górniczo-Hutniczej w latach 1980-1990. Kraków 2015, s. 17-299
  • Od "Indeksu" do "Hutnika" : bibliografia druków ciągłych drugiego obiegu wydawniczego w Krakowie i Małopolsce 1976-1990. Wstęp i oprac. A. Roliński, A. Dróżdż, W. Marchewczyk. Kraków 2019, s. 50, 98, 189, 206, 299, 423
  • [Skład Osobowy AGH … 1971/72]. Kraków 1973, s. 110
  • Stan wojenny w Małopolsce : relacje i dokumenty. Oprac. Z. Solak, J. Szarek. Kraków 2005, s. 204, 268, 424
  • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki [AGH] : [w 45-lecie Wydziału 1952-1997]. Kraków 1999, s. 91, 232, [foto]
  • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. i układ albumu J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 93-94, 246, 272, [foto]

Artykuły

  • Krokoszyńska M.: Z cyklu sylwetki absolwentów AGH : Tadeusz Syryjczyk : nauczyciel akademicki, dr inż. informatyk, polityk, ekspert. Vivat Akademia : AGH 2010, nr 5, s. 35, [foto]

Inne

stan na dzień 28.01.2021