Tadeusz Solecki

Z Historia AGH
Tadeusz Solecki
Tadeusz Solecki.jpg
Nazwisko Solecki
Imię / imiona Tadeusz
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 28 lipca 1949
Miejsce urodzenia Zielonki


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, inżynieria środowiska, eksploatacja wód, hydrogeologia, geologia inżynierska, wiertnictwo
Wydział Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr inż. Tadeusz Solecki (1949-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, inżynieria środowiska, eksploatacja wód, hydrogeologia, geologia inżynierska, wiertnictwo

Nota biograficzna

Urodził się 28 lipca 1949 roku w Zielonkach.

W latach 1968-1973 studiował na Wydziale Wiertniczo-Naftowym AGH.

W 1973 roku rozpoczął pracę asystenta w Pracowni Eksploatacji Otworowej Wód w Zakładzie Eksploatacji Otworowej i Inżynierii Złożowej Instytutu Wiertniczo Naftowego Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH.

W 1981 roku na podstawie pracy "Badania procesu wtłaczania wody odwiertami w porowate warstwy chłonne" uzyskał stopień doktora.

Adiunkt w Katedrze Inżynierii Naftowej.

Założyciel i wieloletni opiekun Studenckiego Koła Naukowego "ZDRÓJ". Projektant wykonanych krakowskich artezyjskich zdrojów publicznych. Projektant pierwszego wykonanego w Polsce otworu chłonnego dla rzutu solanek pozabiegowych w Ustroniu. Projektant wykonanego dubletu geotermalnego w Toruniu. Projektant kilkunastu wdrożonych systemów remediacji środowiska gruntowo-wodnego na terenach magazynowania i dystrybucji produktów naftowych.

Autor około 100 publikacji i 29 patentów.

Rzeczoznawca SITPNiG ds Eksploatacji kopalin płynnych i ochrony środowiska. Rzeczoznawca MOŚZNiL ds ocen oddziaływania. Członek Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie ds Uprawnień Geologicznych. Członek Zespołu Doradców Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w zakresie składowania odpadów w podziemnych wyrobiskach górniczych i bezzbiornikowego magazynowania substancji w górotworze. Biegły w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko, biegły w zakresie sporządzania prognoz skutków wpływu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego środowiska.

Członek Grupy Krajowych Specjalistów KG PSP ds ratownictwa chemicznego i ekologicznego. Członek Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej w Krakowie ds uprawnień biegłych.

Członek Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Society of Petroleum Engineers.

Posiada uprawnienia zawodowe: Kategoria IV w zakresie hydrogeologii, Kategoria VII w zakresie geologii inżynierskiej, Kategoria XI w zakresie wykonywania dozoru geologicznego i w Kategorii XII w zakresie kierowania wierceniami.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrna Odznaka Prezydium Rady Narodowej Miasta Krakowa za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej, Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Złota Odznaka Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Zasłużony dla Polskiej Geologii, Srebrna Odznaka Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zespołowa III stopnia Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Nagroda im. I. Łukasiewicza, Nagroda Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Nagroda zespołowa III stopnia w Wielkim Konkursie Wynalazczym w Dziedzinie Ochrony Środowiska, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/solecki-tadeusz-003258

Źródła do biogramu

Książki

  • Jubileusz 50-lecia : 1967 - 2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 307, [foto]
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 254
  • [Skład Osobowy AGH … 1973/74]. Kraków 1975, s. 37
  • Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : sprawozdanie władz z działalności w latach 2008-2016. Kraków 2016, s. 10


stan na dzień 19.05.2021