Typy

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Basic
Contextual
 • External identifier is a variant of the Text datatype that requires assigned properties to declare an External formatter URI.
 • Keyword is a variant of the Text datatype that has a restricted character length and normalizes its content representation.
 • Kod is a variant of the Text datatype to be used for technical texts of arbitrary length, such as source code listings.
 • Monolingual text to typ danych kontener, który wiąże wartość tekstową z określonym kodem języka.
 • Quantity jest typem danych opisującym wielkości z reprezentacją numeryczną i jednostką miary.
 • Record is a container datatype that specifies a list of typed properties in a fixed order.
 • Reference is a container type that allows to record additional information (e.g. provenance data) about a value assignment.
 • Strona
 • URI adnotacji is a variant of the URL datatype and is mostly used for a owl:AnnotationProperty export declaration.
 • URL
 • Współrzędne geograficzne is a datatype that describes geographic locations and requires the "Maps" extension.
Compound
 • Email jest specjalnym typem danych reprezentującym adres e-mail.
 • Telephone number to specjalny typ danych do opisywania międzynarodowych numerów telefonicznych zgodnie z RFC 3966.
 • Temperatura jest specjalnym typem danych reprezentującym temperaturę.