Atrybut:Kod języka (Language code)

Z Historia AGH
Wyświetlanie 4 stron przy użyciu tej właściwości.