Rajmund Janusz Oruba

Z Historia AGH
Rajmund Janusz Oruba
Rajmund Oruba.jpg
Nazwisko Oruba
Imię / imiona Rajmund Janusz
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 26 sierpnia 1952
Miejsce urodzenia Miechów


Dyscyplina/specjalności budownictwo, inżynieria środowiska, ochrona terenów górniczych, budownictwo na terenach górniczych, inżynieria i ochrona środowiska
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr hab. inż., prof. AGH Rajmund Janusz Oruba (1952-)

Dyscyplina/specjalności: budownictwo, inżynieria środowiska, ochrona terenów górniczych, budownictwo na terenach górniczych, inżynieria i ochrona środowiska

Nota biograficzna

Urodził się 26 sierpnia 1952 roku w Miechowie.

Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Miechowie.

W 1977 roku ukończył Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej, uzyskując dyplom magistra inżyniera lądowego, ze specjalnością budownictwo miejskie i przemysłowe.

W latach 1977-1981 odbył staż przemysłowy w Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego "Budostal-4" w Dąbrowie Górniczej, gdzie pełnił funkcje koordynatora kompleksowego wykonawstwa na budowie walcowni Ciągłej Blach Huty Katowice.

W 1981 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Budownictwa i Inżynierii Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej Wydziału Geodezji Górniczej AGH.

W 1994 roku na podstawie pracy "Analiza wpływu uszkodzeń na sztywność i właściwości dynamiczne żelbetowych kominów przemysłowych", której promotorem był profesor Roman Ciesielski i przedstawionej na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, uzyskał stopień doktora.

W 2011 roku na podstawie rozprawy "Oddziaływanie środowiska przemysłowego i eksploatacji górniczej na bezpieczeństwo żelbetowych kominów przemysłowych", zaprezentowanej na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH, uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Posiada uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Promotor i recenzent prac doktorskich.

Autor ponad 50 publikacji i ponad 120 prac naukowo-badawczych dla przemysłu.

Członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG).

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego III stopnia, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/oruba-rajmund-001919

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 133, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1982/83]. Kraków 1983, s. 49
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 261

stan na dzień 3.06.2024