Piotr Stanisław Małkowski

Z Historia AGH
Piotr Stanisław Małkowski
Piotr Małkowski.jpg
Nazwisko Małkowski
Imię / imiona Piotr Stanisław
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 19 maja 1969
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, geomechanika górnicza, budownictwo podziemne, geotechnika, mechanika skał, inżynieria skalna
Wydział Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki ZasobamiProf. dr hab. inż. Piotr Stanisław Małkowski (1969-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, geomechanika górnicza, budownictwo podziemne, geotechnika, mechanika skał, inżynieria skalna

Nota biograficzna

Urodził się 19 maja 1969 roku w Krakowie.

W 1993 roku ukończył Wydział Górniczy AGH.

W 1993 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Górnictwa Podziemnego Wydziału Górniczego AGH, a w 1994 przeniósł się do Instytutu Geomechaniki Górniczej na tym samym Wydziale.

W 2001 roku na podstawie pracy "Wpływ parametrów geomechanicznych i wymiarów wyrobisk korytarzowych na stan naprężenia i wytężenia górotworu wokół ich skrzyżowania", której promotorem był profesor Tadeusz Majcherczyk, uzyskał stopień doktora.

W 2013 roku na podstawie rozprawy "Rola stref spękań w ocenie stateczności wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 2023 roku otrzymał tytuł profesora.

Autor około 200 publikacji.

Promotor i recenzent prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich.

Koordynator Rektora AGH ds. Współpracy z Chinami.

W latach 1997-2006 opiekun Studenckiego Koła Naukowego "Górotwór".

W latach 200-2008 organizator międzynarodowych praktyk studenckich we Freibergu (Niemcy).

Rzeczoznawca WUG ds. ruchu zakładu górniczego.

Członek Międzynarodowego Komitetu Geotechniki, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/malkowski-piotr-001643

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1994]. Kraków 1994, s. 12
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 131

Inne

stan na dzień 30.04.2024