Michał Szyper

Z Historia AGH
Michał Szyper
Michal Szyper.jpg
Nazwisko Szyper
Imię / imiona Michał
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 4 października 1938
Miejsce urodzenia Lubień Wielki


Dyscyplina/specjalności elektrotechnika, metrologia, aparatura i systemy pomiarowe, badania modelowe
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Michał Szyper (1938-)

Dyscyplina/specjalności: elektrotechnika, metrologia, aparatura i systemy pomiarowe, badania modelowe

Nota biograficzna

Urodził się 4 października 1938 roku w Lubieniu Wielkim w dawnym województwie lwowskim.

W 1962 roku ukończył Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH w specjalności automatyka. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Pomiarów Elektrycznych Katedry Maszyn i Pomiarów Elektrycznych Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej.

W 1970 roku, jako pracownik Zakład Metrologii Przemysłowej Instytut Maszyn i Sterowania Układów Elektroenergetycznych WMGiH, na podstawie pracy "Algorytmy przetwarzania A/C i C/A a własności pomiarowe konwerterów informacji" uzyskał doktorat.

W 1980 roku został doktorem habilitowanym. W 1999 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 2001 roku profesora zwyczajnego.

W latach 1981-1999 kierował Zakładem Metrologii Instytutu Maszyn i Sterowania Układów Elektroenergetycznych Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, przekształconego w 1998 roku w Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. W działalności zawodowej i naukowej zajmował się: systemami pomiarowymi, badaniami modelowymi, czujnikami i aparaturą pomiarową, przetwarzaniem sygnałów, pomiarami przemysłowymi.

Autor i współautor ponad 100 publikacji, w tym 3 książek i 4 patentów.

Promotor 7 doktoratów i recenzent w około 20 przewodach i doktorskich i habilitacyjnych.

Wykonał kilkadziesiąt prac badawczych i ekspertyz z zakresu pomiarów w wielu gałęziach przemysłu. Członek Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Badań Naukowych i Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/szyper-michal-001416

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy Akademii Górniczo-Hutniczej … 1962/63]. Kraków 1963, s. 75
  • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki [AGH] : [w 45 lecie Wydziału 1952-1997]. Kraków 1999, s. 64, [foto]
  • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 58, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 362, [foto]


stan na dzień 26.06.2020