Marian Romuald Morawiecki

Z Historia AGH
Marian Romuald Morawiecki
Marian Morawiecki.jpg
Nazwisko Morawiecki
Imię / imiona Marian Romuald
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 5 lutego 1916
Miejsce urodzenia Posłowice
Data śmierci 4 grudnia 2002
Dyscyplina/specjalności metalurgia, walcownictwo, kuźnictwo
Wydział Wydział Metalurgiczny


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Prof. dr hab. inż. Marian Romuald Morawiecki (1916–2002)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, walcownictwo, kuźnictwo

Nota biograficzna

Urodził się 5 lutego 1916 roku w Posłowicach. Zmarł 4 grudnia 2002 roku, został pochowany na cmentarzu w Jędrzejowie.

W latach 1935-1939 studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej. Tytuł inżyniera mechanika uzyskał w 1952 roku w Politechnice Śląskiej w Gliwicach, natomiast w 1959 roku otrzymał tytuł magistra inżyniera metalurga w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Doktoryzował się w AGH w 1964 roku, stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1972 roku, tytuł naukowy profesora otrzymał w 1979 roku.

Z AGH związany od 1956 roku – pracował najpierw jako starszy asystent, następnie adiunkt od 1964 roku, docent od 1973 roku, profesor nadzwyczajny od 1979 roku. Kierownik wielu kursów: Studium Podyplomowego (1975–1985) oraz Studium Doktoranckiego (1985–1987).

Autor 25 publikacji, autor i współautor podręczników oraz książek, autor 77 prac badawczych dla przemysłu, 5 patentów, 15 ekspertyz. Promotor 3 rozpraw doktorskich. Działalność naukowo-badawcza obejmowała przygotowanie wykładów z zakresu urządzeń i technologii walcowania, kucia i tłoczenia; teoretyczne określanie zależności między dopuszczalnym gniotem a wytrzymałością narzędzi i elementów urządzeń; udział w opracowaniu podręczników obejmujących teorię i technologię plastycznej przeróbki metali.

Członek Międzynarodowej Konferencji „Plastyczna Przeróbka Metali” AGH Kraków (1982), Ośrodka Szkolenia Kadr w Chorzowie, Zespołu ds. programów nauczania przedmiotów specjalistycznych w szkołach średnich zawodowych (przewodniczący w latach 1979–1992).

Członek Szarych Szeregów, Armii Krajowej (1940–1945), społeczny instruktor pracy w Związku Zawodowym Hutników „Biprohut” w Zabrzu i Gliwicach (1946–1956), członek Komisji Rewizyjnej ZNP w AGH (od 1957 roku), prezes Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych w AGH (od 1996 roku).

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Partyzancki, londyński Medal Wojska, nagrody Ministra Szkół Wyższych, inne

Źródła do biogramu

Książki

  • 90 lat "Metalurgii" w fotografiach i wspomnieniach. Oprac. I. Suliga. Kraków 2012, s. 101, 121, [foto]
  • Profesor Marian Morawiecki. W: 100 anegdot na stulecie Wydziału 1922-2022 : jubileusz 100-lecia Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH. Oprac. I. Suliga. Kraków 2022, s. 105-106, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 238
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 3 : M – R. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2000, s. 223, [foto]
  • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Wydział Hutniczy (1922-1951); Wydział Metalurgiczny (1951-1993); Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1993-2005) : jubileusz 90-lecia Wydziału 1922-2012. Kraków 2012, s. 95-97, [foto]

Artykuły

  • Orman Z.: Profesor Marian Morawiecki emerytowany profesor AGH, Prezes Koła Kombatantów przy AGH. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2003, nr 115, s. 16
  • Szyndler R.: Prof. dr hab. inż. Marian Morawiecki 1916-2002 : wspomnienie pośmiertne. Hutnik 2003, nr 5, s. 238-239, [foto]
  • Śliwiński S.: Pożegnanie Kolegi Profesora Mariana Morawieckiego. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2003, nr 113, s. 10, [foto]
  • Tyszownicka G.: Odszedł na wieczną wartę. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2003, nr 113, s. 10, [foto]