Maciej Pietrzyk

Z Historia AGH
Maciej Pietrzyk
Maciej Pietrzyk.jpg
Nazwisko Pietrzyk
Imię / imiona Maciej
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 6 marca 1947
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności informatyka, informatyka w technologii materiałów, plastyczna przeróbka metali, inżynieria materiałowa, metalurgia, zastosowanie metod numerycznych do modelowania procesów i zjawisk w metalurgii, informatyka stosowana, komputerowa symulacja procesów, przeróbka plastyczna metali, metalurgia
Wydział Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Maciej Pietrzyk (1947–)

Dyscyplina/specjalności: informatyka, informatyka w technologii materiałów, plastyczna przeróbka metali, inżynieria materiałowa, metalurgia, zastosowanie metod numerycznych do modelowania procesów i zjawisk w metalurgii, informatyka stosowana, komputerowa symulacja procesów, przeróbka plastyczna metali, metalurgia

Nota biograficzna

Urodził się 6 marca 1947 roku w Krakowie.

W 1970 roku ukończył Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH.

W 1970 roku rozpoczął pracę inżyniera w Zakładzie Przeróbki Plastycznej Metali Instytutu Metalurgii Wydziału Metalurgicznego AGH. W 1975 roku na podstawie pracy "Bilans energetyczny procesu walcowania na zimno taśm ze stali ST2, N9E i H17", napisanej pod kierunkiem profesora Zbigniewa Jaglarza, uzyskał stopień doktora.

W 1983 roku na podstawie rozprawy "Walcowanie wyrobów płaskich - modele matematyczne" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 1992 roku otrzymał tytuł profesora.

Od 1997 roku był kierownikiem Zakładu Komputerowego Modelowania Procesów Metalurgicznych Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej.

W latach 1997-2016 był kierownikiem Katedry Informatyki Stosowanej i Modelowania na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

Autor około 680 publikacji.

Promotor ponad 20 prac doktorskich.

Jego zainteresowania naukowe związane są z zastosowaniem metod numerycznych do modelowania procesów i zjawisk w metalurgii i inżynierii materiałowej.

Był członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni Naukowych w kadencji 1997-1999. Członek Senatu AGH oraz przewodniczący Senackiej Komisji ds. Nauki w kadencjach 2002-2005 i 2005-2008.

Zawodnik drużyny koszykówki TS Wisła w latach 1962-74. Dwukrotnie zdobył z tą drużyną tytuł Mistrza Polski.

Członek Komitetu Metalurgii PAN, Komisji Nauk Technicznych PAN, Sekcji Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, CIRP, ESAFORM.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/pietrzyk-maciej-002776

Źródła do biogramu

Książki

  • Profesor Maciej Pietrzyk. W: 100 anegdot na stulecie Wydziału 1922-2022 : jubileusz 100-lecia Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH. Oprac. I. Suliga. Kraków 2022, s. 152-153, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1971/72]. Kraków 1973, s. 91
  • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki [AGH] : [w 45 lecie Wydziału 1952-1997]. Kraków 1999, s. 85, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 276, [foto]

Inne

stan na dzień 24.01.2023