Maciej Pawlikowski

Z Historia AGH
Maciej Pawlikowski
Maciej Pawlikowski.jpg
Nazwisko Pawlikowski
Imię / imiona Maciej
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 1947
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności geologia, inżynieria i ochrona środowiska, biomineralogia, mineralogia, petrografia, petroarcheologia
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony ŚrodowiskaProf. dr hab. inż. Maciej Pawlikowski (1947-)

Dyscyplina/specjalności: geologia, inżynieria i ochrona środowiska, biomineralogia, mineralogia, petrografia, petroarcheologia

Nota biograficzna

Urodził się w 1947 roku w Krakowie.

Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie.

W 1971 roku ukończył Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH.

W 1971 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Złóż Soli i Surowców Chemicznych Instytutu Mineralogii i Złóż Surowców Mineralnych Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

W 1975 roku na podstawie pracy "Studium mineralogiczno-petrograficzne utworów terrygeniczno-chemicznych złoża solnego Wieliczki", której promotorem był profesor Wiesław Heflik, uzyskał stopień doktora.

W 1983 roku na podstawie rozprawy "Studium mineralogiczno-petrograficzne produktów przeobrażeń gipsów mioceńskich w złożu siarki Wydrza" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 1997 roku otrzymał tytuł profesora.

Od lat 70-tych XX wieku rozwija swe zainteresowania naukowe w petroarcheologii i aktywnie współpracuje z grupą archeologów UJ.

W latach 1978-2018 brał udział w wyprawach badawczych (Turcja, Austria, Grecja, Bułgaria, Słowacja, Kongo, USA), związanych tematycznie nie tylko z archeologią, ale też z geologią prospekcyjną i ochroną środowiska.

Opiekun studenckiego ruchu naukowego na Wydziale. Odbył ze studentami wiele geologicznych wycieczek krajowych i zagranicznych.

Przed przejściem na emeryturę pracował w Katedrze Mineralogii, Petrografii i Geochemii.

Autor ponad 250 publikacji.

Promotor 14 prac doktorskich.

Od kilku lat w Radio Kraków w niedzielne popołudnia nadaje krótkie wykłady popularnonaukowe.

Członek Komisji Nauk Mineralogicznych PAN.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/pawlikowski-maciej-002170

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 208
  • Maciej Pawlikowski. W: Manecki A.: Alfabet wspomnień o ludziach nauki i wydarzeniach lat minionych. Kraków 2015, s. 77
  • Maciej Pawlikowski. W: Manecki A.: Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie : z wydarzeniami lat minionych w tle. Kraków 2023, s. 152-153
  • [Skład Osobowy AGH … 1971/72]. Kraków 1973, s. 76

stan na dzień 29.09.2023