Małgorzata Szymczyk

Z Historia AGH
Małgorzata Szymczyk
Małgorzata Szymczyk.jpg
Nazwisko Szymczyk
Imię / imiona Małgorzata
Tytuły / stanowiska Dr inż
Data urodzenia 5 czerwca 1942
Miejsce urodzenia Gorlice


Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, geodezja górnicza
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr inż. Małgorzata Szymczyk (1942-) (rozpoczęła pracę pod nazwiskiem Barcentowicz)

Dyscyplina/specjalności: geodezja i kartografia, geodezja górnicza

Nota biograficzna

Urodziła się 5 czerwca 1942 roku w Gorlicach.

W latach 1960-1965 studiowała na Wydziale Geodezji Górniczej AGH, gdzie uzyskała tytuł magistra inżyniera geodety.

W 1965 roku rozpoczęła pracę asystenta stażysty w Zakładzie i Katedrze Geodezji Górniczej Wydziału Geodezji Górniczej AGH.

W 1974 roku na podstawie pracy "Analiza przydatności libeli elektronicznej TALYVEL do pomiaru wychyleń obiektów" uzyskała doktorat i następnie awansowana na stanowisko adiunkta. W 1993 roku została awansowana na stanowisko starszego wykładowcy. Będąc asystentem ukończyła Podyplomowe Studium Pedagogiczne, a następnie Kurs Zastosowań Matematyki i Informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim..

W 1989 roku odbyła staże zawodowe w KWK Zabrze-Bielszowice, ZG Lubin i ZG Rudna.

Prowadziła zajęcia ze studentami Wydziałów Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Górniczego i Wiertnictwa Naftowego z zakresu geodezji, geodezji górniczej.

Przez wiele lat była kierownikiem praktyk uczelnianych z zakresu geodezji i geodezji górniczej.

Była kierownikiem wieku tematów badawczych.

W latach 1992-1999 była sekretarzem Rady Wydziału, a od października 200 roku była przewodniczącą Wydziałowej Komisji Dydaktycznej.

Promotor prac dyplomowych.

Autor ponad 30 publikacji i referatów z zakresu nowoczesnych technologii pomiarów deformacji obiektów specjalnych na terenach górniczych.

Uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych i krajowych i międzynarodowych.

Członek Naczelnej Organizacji Technicznej.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Zasłużony dla Górnictwa RP, Dyrektor Górniczy II stopnia, Złota Odznaka za Zasługi w Geodezji i Kartografii.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/szymczyk-malgorzata-004507

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 52
  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 113, [foto]
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1965/66]. Kraków 19667, s. 52
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 361


stan na dzień 7.10.2020