Lucyna Różycka

Z Historia AGH
Lucyna Różycka
Lucyna Różycka.jpg
Nazwisko Różycka
Imię / imiona Lucyna
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 3 stycznia 1945
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności geodezja, obliczenia geodezyjne
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii ŚrodowiskaDr inż. Lucyna Różycka (1945-)

Dyscyplina/specjalności: geodezja, obliczenia geodezyjne

Nota biograficzna

Urodziła się 3 stycznia 1945 roku w Krakowie.

W 1963 roku ukończyła XIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie.

W 1969 roku ukończyła z wynikiem bardzo dobrym Wydział Geodezji Górniczej AGH ze specjalizacją geodezja inżynieryjno-przemysłowa.

W czasie studiów była członkiem Naukowego Koła Geodetów, a od IV roku studiów była stypendystą naukowym.

W 1969 roku rozpoczęła staż asystencji w Zakładzie Rachunku Wyrównawczego i Metod Obliczeniowych Instytutu Geodezji Wydziału Geodezji Górniczej AGH. (Pracę rozpoczęła pod panieńskim nazwiskiem Halama).

W 1978 roku na podstawie pracy "Wpływ refrakcji na dokładność wyznaczenia wysokości metodą niwelacji trygonometrycznej w warunkach kopalni odkrywkowej", której promotorem był profesor Karol Greń, i obronionej z wyróżnieniem, uzyskała stopień doktora.

W 1978 roku otrzymała stanowisko adiunkta, a w 1993 roku starszego wykładowcy w Zakładzie, a następnie Katedrze Informacji o Terenie Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.

Autorka i współautorka kilkunastu publikacji z dziedziny obliczeń geodezyjnych.

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 234
  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 115, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1969/70]. Kraków 1970, s. 53

stan na dzień 3.06.2024