Ksenia Mochnacka

Z Historia AGH
Ksenia Mochnacka
Ksenia Mochnacka.jpg
Nazwisko Mochnacka
Imię / imiona Ksenia
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 28 marca 1933
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności geologia, geologia złóż, petrografia, mineralogia
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Ksenia Mochnacka (1933-)

Dyscyplina/specjalności: geologia, geologia złóż, petrografia, mineralogia

Nota biograficzna

Urodziła się 28 marca 1933 roku w Krakowie.

Pracę zawodową rozpoczęła w 1955 roku w Zakładzie Kartowania Geologicznego Katedry Geologii Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

W 1957 roku ukończyła Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH.

W 1965 roku na podstawie pracy "Mineralizacja polimetaliczna w rejonie Kowar (Dolny Śląsk) na tle petrografii serii skał formacji rudonośnej", napisanej pod kierunkiem profesora Stanisława Jaskólskiego, uzyskała stopień doktora.

W 1974 roku na podstawie rozprawy "Mineralizacja skał metamorficznych części Podgórza Izerskiego" uzyskała stopień doktora habilitowanego.

W 1990 roku otrzymała tytuł profesora nauk przyrodniczych.

Jej główne zagadnienia działalności naukowo-badawczej to: mineralizacja uranowa w bloku Karkonosko-Izerskim w Sudetach, mineralizacja cynowa - blok Karkonosko-Izerski, Sudety, zagadnienia petrograficzne związane ze złożami cynkowo-ołowiowymi w Polsce, zagadnienia metalogenii Sudetów.

Autorka ponad 100 publikacji, podręczników i książek.

Promotorka 2 prac doktorskich. Recenzentka prac doktorskich i habilitacyjnych.

Była kierownikiem projektów badawczych.

Członek Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, Komitetu Nauk Mineralogicznych.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagroda III stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Złota Odznaka "Zasłużony dla polskiej geologii", Odznaka "Za zasługi dla województwa jeleniogórskiego"

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/mochnacka-ksenia-002222

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 196
  • Ksenia Mochnacka. W: Manecki A.: Alfabet wspomnień o ludziach nauki i wydarzeniach lat minionych. Kraków 2015, s. 191
  • [Skład Osobowy AGH … 1955/56]. Kraków 1956, s. 106
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 236-237
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 3 : M - R. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2000, s. 212-213, [foto]

stan na dzień 26.01.2023