Krzysztof Smyksy

Z Historia AGH
Krzysztof Smyksy
Krzysztof Smyksy.jpg
Nazwisko Smyksy
Imię / imiona Krzysztof
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 30 czerwca 1957
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 29 marca 2018
Dyscyplina/specjalności metalurgia, odlewnictwo, mechanizacja i automatyzacja odlewni, procesy formowania impulsywnego
Wydział Wydział OdlewnictwaDr inż. Krzysztof Smyksy (1957-2018)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, odlewnictwo, mechanizacja i automatyzacja odlewni, procesy formowania impulsywnego

Nota biograficzna

Urodził się 30 czerwca 1957 roku w Krakowie. Zmarł 29 marca 2018 roku. Pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Igołomi.

W 1977 roku ukończył Zespół Szkół Energetycznych w Krakowie uzyskując tytuł zawodowy technika elektryka ze specjalnością elektronika i elektrotechnika. Następnie rozpoczął studia w AGH, uzyskując w 1982 roku na Wydziale Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa tytuł mgr. inż. hutnika-odlewnika o specjalności mechanizacja i automatyzacja odlewni.

Pracę zawodową rozpoczął w 1982 roku na stanowisku asystenta stażysty w Zakładzie Mechanizacji Odlewni Wydziału Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa AGH.

W 1991 roku obronił rozprawę doktorską "Badania i analiza parametrów impulsywnej maszyny formierskiej". Od 1992 roku był zatrudniony na stanowisku adiunkta. Przez wiele lat pełnił funkcję redaktora działowego czasopisma "Przegląd Odlewnictwa". Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany za działalność naukową i dydaktyczną.

Autor około 140 publikacji i 5 patentów.

Od 1978 roku aktywny członek Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, pełnił funkcje prezesa zarządu Koła przy AGH, członek Naczelnej Organizacji Technicznej, pełnił funkcję redaktora działowego "Przeglądu Odlewnictwa".

Odznaczenia i nagrody

Złota Odznaka Honorowa STOP, Złota Odznaka Honorowa NOT, wielokrotnie nagradzany przez Rektora AGH.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/smyksy-krzysztof-003115

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika 1951-2019 : Wydział Odlewnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Oprac. Z. Kulig, J. Cholawa. Kraków 2019, s. 216-217
  • [Skład Osobowy AGH... 1986-1987]. Kraków 1986, s. 109
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 330

Artykuły

  • Dańko R.: Krzysztof Smyksy (1957-2018). Przegląd Odlewnictwa 2018, nr 3-4, s. 102-103, [foto]