Kacewicz Bolesław

Z Historia AGH
Kacewicz Bolesław
Bolesław Kacewicz.jpg
Nazwisko Kacewicz
Imię / imiona Bolesław
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 19 listopada 1950
Miejsce urodzenia Warszawa


Dyscyplina/specjalności matematyka obliczeniowa, analiza numeryczna, złożoność obliczeniowa zadań ciągłych
Wydział Wydział Matematyki Stosowanej


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. Bolesław Kacewicz (1950-)

Dyscyplina/specjalności: matematyka obliczeniowa, analiza numeryczna, złożoność obliczeniowa zadań ciągłych

Nota biograficzna

Urodził się 19 listopada 1950 roku w Warszawie.

W 1974 roku ukończył studia na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1974-1998 związany był z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie pracował na stanowiskach od asystenta do profesora nadzwyczajnego na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Tam też uzyskał doktorat w 1976 roku, a następnie habilitację w 1988 roku.

Od 1998 roku jest profesorem AGH i wykładowcą Wydziału Matematyki Stosowanej AGH.

W 2011 roku otrzymał tytuł profesora nauk matematycznych.

Od 2012 roku zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego na Wydziale Matematyki Stosowanej AGH.

Kierownik zespołu Matematyki Obliczeniowej i Metod Probabilistycznych, a następnie zespołu Matematyki Obliczeniowej na Wydziale Matematyki Stosowanej AGH.

W latach 2012-2016 był zastępcą kierownika Katedry Analizy Matematycznej, Matematyki Obliczeniowej i Metod Probabilistycznych.

Jest autorem ponad 50 publikacji w czasopismach międzynarodowych, które znajdują się na liście filadelfijskiej. Jest współautorem publikacji "Metody numeryczne : rozwiązywania zagadnień początkowych dla sztywnych układów równań różniczkowych zwyczajnych" i "Ubezpieczenia życiowe".

Promotor trzech doktorskich i kilku prac magisterskich.

W latach 1991-1993 był kierownikiem grantu KBN Analiza algorytmów przetwarzania sygnałów przy informacji zaburzonej.

W latach 1993-1998 był członkiem komisji Ministerstwa Finansów ds. Egzaminów Aktuarialnych.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, laureat Nagrody Ministra Edukacji za pracę badawczą (1982) szereg nagród Rektora UW i Rektora AGH.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kacewicz-boleslaw-003542

Źródła do biogramu

Książki

  • Choczewski B.: Z dziejów Instytutu Matematyki i Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2007, s. 19, 56, 57, 61, 63, 67, 70, 78, 82, 92, 97
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (redaktor naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 135

Artykuły

  • Odznaczenia państwowe nadane 19 października [2019]. Biuletyn AGH 2019, nr 143, s. 17, [foto]
  • Odznaczenia państwowe nadane 19 października [2019] ; z okazji Jubileuszu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe wieloletnim zasłużonym pracownikom naukowo-dydaktycznym uczelni. Vivat Akademia 2020, nr 143, s. 17, [foto]

Inne

stan na dzień 28.02.2023