Jerzy Marek Stopa

Z Historia AGH
Jerzy Marek Stopa
Jerzy Stopa.jpg
Nazwisko Stopa
Imię / imiona Jerzy Marek
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 6 marca 1957
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geoinżynieria, matematyka, organizacja i zarządzanie, eksploatacja złóż ropy i gazu, hydrodynamika podziemna, metody komputerowe, matematyka stosowana, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria złożowa
Wydział Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Jerzy Marek Stopa (1957-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geoinżynieria, matematyka, organizacja i zarządzanie, eksploatacja złóż ropy i gazu, hydrodynamika podziemna, metody komputerowe, matematyka stosowana, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria złożowa

Nota biograficzna

Urodził się 6 marca 1957 roku w Krakowie.

W 1981 roku ukończył Wydział Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki AGH ze specjalizacją matematyka stosowana. Następnie w 1985 roku ukończył studia doktoranckie z zakresu górnictwa na Wydziale Górniczym AGH.

W 1985 roku rozpoczął pracę na Wydziale Wiertniczo-Naftowym.

W 1985 roku na podstawie pracy "Dyfuzja i dyspersja dla wybranych przypadków przepływu dwóch płynów w ośrodku porowatym" napisanej pod kierunkiem profesora Jakuba Siemka na Wydziale Wiertniczo-Naftowym uzyskał doktorat.

W 1997 roku na podstawie rozprawy "Przepływy dwufazowe w pokładach węgla i warstwach wodonośnych - wybrane zagadnienia" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Od 2012 roku był kierownikiem Katedry Inżynierii Naftowej, a obecnie jest zastępcą kierownika tej Katedry.

W 2013 roku uzyskał tytuł profesora.

Autor około 320 publikacji, w tym 6 patentów.

Promotor 8 prac doktorskich.

Członek zarządu Sekcji Polskiej Society of Petroleum Engineers, Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, American Mathematical Society, International Association of Hydrogeological Sciences, Society of Petroleum Engineers, Sekcji Wiertnictwa i Górnictwa Otworowego Komitetu Górnictwa PAN, Sekcji Przepływów Wielofazowych PAN, International Gas Union, Grupy Krajowych Specjalistów ds. Ratownictwa Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal za Długoletnią Służbę, Nagroda im. Prof. Henryka Czeczotta, 2-krotnie Nagroda im. Ignacego Łukasiewicza, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/stopa-jerzy-003266

Źródła do biogramu

Książki

  • Jubileusz 50-lecia : 1967 - 2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 258, 260, 270, 308-309, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 342, [foto]
  • Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : sprawozdanie władz z działalności w latach 2008-2016. Kraków 2016, s. [5], 10, 17

Inne


stan na dzień 8.06.2021