Jerzy Karol Tarnawski

Z Historia AGH
Jerzy Karol Tarnawski
Jerzy Tarnawski.jpg
Nazwisko Tarnawski
Imię / imiona Jerzy Karol
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 2 stycznia 1946
Miejsce urodzenia Bykowce


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, termodynamika gazu ziemnego, eksploatacja złóż ropy i gazu
Wydział Wydział Wiertnictwa, Nafty i GazuDr inż. Jerzy Karol Tarnawski (1946-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, termodynamika gazu ziemnego, eksploatacja złóż ropy i gazu

Nota biograficzna

Urodził się 2 stycznia 1946 roku w Bykowcach.

W 1971 roku ukończył Wydział Wiertniczo-Naftowy AGH.

W 1971 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Eksploatacji Złóż Gazu Ziemnego i Gazownictwa Instytutu Wiertniczo-Naftowego Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH.

W 1979 roku na podstawie pracy "Badania procesu uzdatniania gazu ziemnego w trójfazowym złożu fluidalnym : osuszania, usuwania siarkowodoru", której promotorem był profesor Stanisław Dawidowicz, uzyskał stopień doktora. Następnie otrzymał stanowisko adiunkta.

W latach 1990-1991 był członkiem Zarządu Miasta Krakowa, następnie w latach 1991-1996 dyrektorem Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

W AGH pracował do 1996 roku.

Autor ponad 20 publikacji i 1 patentu.

Członek Naczelnej Organizacji Technicznej.

Źródła do biogramu

Książki

  • Jubileusz 50-lecia : 1967-2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 312
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 252
  • [Skład Osobowy AGH … 1971/72]. Kraków 1973, s. 62
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 370, [foto]

stan na dzień 30.06.2023