Jerzy Józef Mikołajczak

Z Historia AGH
Jerzy Józef Mikołajczak
Nazwisko Mikołajczak
Imię / imiona Jerzy Józef
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 22 lutego 1950
Miejsce urodzenia Chorzów


Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, inżynieria i ochrona środowiska, gospodarka odpadami, ochrona terenów górniczych, ocena oddziaływania na środowisko, ochrona środowiska
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii ŚrodowiskaDr inż. Jerzy Józef Mikołajczak (1950-)

Dyscyplina/specjalności: geodezja i kartografia, inżynieria i ochrona środowiska, gospodarka odpadami, ochrona terenów górniczych, ocena oddziaływania na środowisko, ochrona środowiska

Nota biograficzna

Urodził się 22 lutego 1950 roku w Chorzowie.

W 1974 roku ukończył Wydział Geodezji Górniczej AGH.

W 1981 roku w Instytucie Geotechniki i Hydrotechniki Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, na podstawie pracy "Zmienność promienia zasięgu wpływów oraz dewiacji niecki osiadania wywołanej eksploatacją pokładów nachylonych", której promotorem był profesor Jerzy Chwastek uzyskał stopień doktora.

W 1981 roku rozpoczął pracę adiunkta w Zakładzie Ochrony Terenów Górniczych Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska Wydział Geodezji Górniczej AGH.

Autor ponad 50 publikacji.

Uczestnik wielu konferencji.

Członek Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Mierniczych Górniczych (PK ISM), Krajowej Komisji ds. Oceny Oddziaływania Na Środowiska przy Ministrze Środowiska i Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi (PTPNoZ).

Odznaczenia i nagrody

Srebrna Odznaka "Za Zasługi w Dziedzinie Geodezji i Kartografii, Srebrna Odznaka "Zasłużony w Dziedzinie Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Dyrektor Górniczy III stopnia, Dyrektor Górniczy I stopnia, Medal 700-lecia Miasta Nowy Sącz

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/mikolajczak-jerzy-001862

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 242
  • [Skład Osobowy AGH … 1983/83]. Kraków 1983, s. 51
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 232

stan na dzień 17.10.2023