Jan Władysław Lasa

Z Historia AGH
Jan Władysław Lasa
Jan Lasa.jpg
Nazwisko Lasa
Imię / imiona Jan Władysław
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 3 czerwca 1933
Miejsce urodzenia Maków Podhalański


Dyscyplina/specjalności fizyka, fizyka techniczna, ochrona środowiska, chromatografia gazowa
Wydział Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi

Prof. dr hab. inż. Jan Władysław Lasa (1933-)

Dyscyplina/specjalności: fizyka, fizyka techniczna, ochrona środowiska, chromatografia gazowa

Nota biograficzna

Urodził się 3 czerwca 1933 roku w Makowie Podhalańskim.

W 1957 roku ukończył Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH.

W 1957 roku rozpoczął pracę asystenta technicznego w Zakładzie i Katedrze Fizyki II Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH.

W 1966 roku na podstawie pracy "Radiojonizacyjne detektory gazów trwałych dla chromatografii gazowej", napisanej pod kierunkiem profesora Jerzego Massalskiego, uzyskał stopień doktora.

W 1990 roku na podstawie rozprawy "Chromatograficzne pomiary śladowych stężeń związków chlorowcowych metodą kulometryczną", przygotowanej w Międzyresortowym Instytucie Fizyki i Techniki Jądrowej AGH, uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 1993 roku otrzymał tytuł profesora.

Twórca i kierownik Pracowni Chromatografii Gazowej na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej.

W latach 1996-1999 oraz 1999-2002 był członkiem Wydziałowej Komisji Aparaturowej.

Autor ponad 80 publikacji i około 30 patentów.

Promotor wielu rozpraw doktorskich oraz recenzent rozpraw doktorskich i habilitacyjnych.

Pracował również w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Członek Komisji Chromatograficznej i Komisji Analizy Powietrza i Gazów Komitetu Chemii Analitycznej PAN.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal im. Profesora A. Waksmundzkiego

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/lasa-jan-004239

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 3. Pion elektromechaniczny i Wydziały Politechniczne. Kraków 1979, s. 116
  • Kronika Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej 1991-2000. Oprac. B. Dziunikowski. Kraków 2009, s. 25, 42, 45, 66, 67, 82, 87, 94, 99, 105, 108, 153
  • [Skład Osobowy AGH … 1958/59]. Kraków 1959, s. 164
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 192, [foto]
  • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 261, 462, 635 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Inne

stan na dzień 22.06.2023