Jan Strzałka

Z Historia AGH
Jan Strzałka
Jan Strzalka.jpg
Nazwisko Strzałka
Imię / imiona Jan
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 5 września 1942
Miejsce urodzenia Gołaczewy


Dyscyplina/specjalności elektroenergetyka, elektrotechnika
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr inż. Jan Strzałka (1942-)

Dyscyplina/specjalności:elektroenergetyka, elektrotechnika

Nota biograficzna

Urodził się 5 września 1942 roku w w Gołaczewach koło Olkusza.

W 1967 roku na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH uzyskał dyplom magistra inżyniera.

W 1967 roku zatrudniony został na stanowisku asystenta stażysty w Katedrze i Zakładzie Urządzeń i Sieci Elektrycznych Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH. W latach 1969-1975 był starszym asystentem, a następnie - 1975-2007 - adiunktem.

W 1975 roku w Instytucie Maszyn i Sterowania Układów Elektroenergetycznych WEGiH na podstawie pracy "Działania elektrodynamiczne prądów zwarciowych w kablach i przewodach z żyłami skręconymi" uzyskał doktorat.

W latach 80-tych i 90-tych XX wieku był zastępcą kierownika Zakładu Sieci i Systemów Elektroenergetycznych.

W latach 2000-2004 wykładowca i 2004-2007 starszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.

W 2007 roku przeszedł na emeryturę.

Jego zainteresowania naukowe i dydaktyczne związane są z elektroenergetyką.

Autor ponad 140 publikacji, w tym kilku podręczników i poradników dla elektryków oraz 1 patentu.

Promotor ponad 300 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich.

Współorganizator i przewodniczący Komitetu Organizacyjnego kilku konferencji i sympozjów naukowo-technicznych.

Rzeczoznawca SEP w zakresie sieci elektroenergetycznych oraz rzeczoznawca i weryfikator w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych.

Biegły sądowy w zakresie elektroenergetyki.

Członek Naczelnej Organizacji Technicznej, Stowarzyszenia Elektryków Polskich i jego Członek Honorowy, członek Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału EAIiE AGH, Stowarzyszenia Wychowanków AGH, PTETiS

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Pożaryskiego, Medal Groszkowskiego oraz odznaczeniami i medalami stowarzyszeniowymi SEP i NOT, w tym Godnością Zasłużonego Seniora SEP.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/strzalka-jan-001374

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy Akademii Górniczo-Hutniczej … 1967/68]. Kraków 1968, s. 70
  • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki [AGH] : [w 45 lecie Wydziału 1952-1997]. Kraków 1999, s. 73-74, [foto]
  • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 73, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 344, [foto]

Inne


stan na dzień 26.06.2020